Medical Card middelentoets: jonger dan 70 jaar

Geschatte leestijd : 4 minuten

Inleiding

Om in aanmerking te komen voor een medische kaart moet uw wekelijkse inkomen lager zijn dan een bepaald bedrag voor uw gezinsgrootte. Op deze pagina wordt de middelentoets uitgelegd voor mensen jonger dan 70 jaar. Zie ook overige informatie over de medische kaart en hoe u deze kunt aanvragen .

Er zijn verschillende middelentoetsregels voor mensen ouder dan 70 jaar .

De beoordeling van een echtpaar voor medische kaartdoeleinden is gebaseerd op de leeftijd van de oudere persoon.

Bij de middelentoets wordt rekening gehouden met inkomen, spaargeld, beleggingen en onroerend goed (behalve uw eigen woning). Er zijn echter bepaalde uitzonderingen.

Als uw inkomen boven de richtlijnen ligt, wordt u automatisch beoordeeld voor de huisartsenbezoekkaart , die hogere inkomensgrenzen kent. Ook kunt u een aanvraag indienen voor de Drugs Payment Scheme .

Er zijn bepaalde categorieën mensen vrijgesteld van de middelentoets , waaronder mensen die op grond van de EU-regelgeving recht hebben op een medische kaart.

Als uw enige inkomen afkomstig is uit sociale uitkeringen of uitkeringen of HSE-toelagen, moet u een medische kaart krijgen, ook al bedraagt ​​uw betaling mogelijk meer dan de inkomensrichtlijnen voor uw leeftijd en situatie.

Beoordeling van inkomen

Wekelijkse inkomenslimiet (bruto minus belasting, universele sociale lasten en PRSI)

CategorieLeeftijd jonger dan 66 jaarOuder dan 66 jaar
Alleenstaande alleenstaande€ 184€ 201,50
Alleenstaande die bij familie woont€ 164€ 173,50
Echtpaar, getrouwd/samenwonend/burgerlijke partners (of alleenstaande ouder met kinderen ten laste)€ 266,50€ 298
Toeslag voor elk van de eerste 2 kinderen onder de 16 jaar€ 38€ 38
Toeslag voor het 3e en elk volgend kind jonger dan 16 jaar€ 41€ 41
Toeslag voor elk van de eerste 2 kinderen ouder dan 16 jaar (zonder inkomen)€ 39€ 39
Toeslag voor 3e en elk volgend kind ouder dan 16 jaar (zonder inkomen)€ 42,50€ 42,50
Elke persoon is ouder dan 16 jaar en volgt voltijds onderwijs op het derde niveau, en ontvangt geen subsidie€ 78€ 78

De volgende uitgaven zijn toegestaan, waardoor de inkomensgrens wordt verhoogd:

 • Kosten kinderopvang.
 • Huur (exclusief bedragen betaald via huurtoeslag of huurtoeslag).
 • Redelijke hypotheekbetalingen (na aftrek van de hypotheekaftrek en belastingvermindering) op een gezinswoning en andere grond of onroerend goed.
 • Hypotheekbeschermingsverzekering en bijbehorende levensverzekering.
 • Woningverzekering.
 • Onderhoudsbetalingen die u doet.
 • Verpleeghuis-, particuliere verpleeg- of thuiszorgkosten voor de aanvrager of echtgenoot.
 • Kosten van reizen naar het werk:
  • De kosten van het openbaar vervoer.
  • Rijkosten indien een auto nodig is, tegen een tarief van 30 cent per mijl/18 cent per km. (2021) Als een echtpaar twee auto’s nodig heeft om naar het werk te reizen, geldt een dubbele vergoeding. Er kan rekening worden gehouden met de kosten van parkeren.
  • Redelijke bijdragen in de carpoolkosten.

Als u niet in aanmerking komt voor een medische kaart, wordt u beoordeeld op een huisartsenbezoekkaart .

Als uw inkomen boven de limiet ligt, kunt u mogelijk nog steeds een medische kaart krijgen als uw omstandigheden zonder een medische kaart tot financiële problemen zouden leiden. Dit wordt ook wel een discretionaire medische kaart genoemd .

Het aanvraagproces voor de discretionaire medische kaart is hetzelfde als voor de inkomensafhankelijke medische kaart, maar u moet in uw aanvraag ook informatie opnemen over de medische kosten van uw gezin.

Als u kinderen heeft die jonger zijn dan 6 jaar en zij komen niet in aanmerking voor een medische kaart, dan krijgen zij voor kinderen onder de 6 jaar een huisartsenkaart .

Er wordt geen rekening gehouden met het inkomen

Bepaalde compensatiebeloningen:

 • Compensatiebetalingen gedaan door de Redress Board van residentiële instellingen
 • Terugbetalingen gedaan in het kader van de ziektekostenregeling (dat wil zeggen de terugbetalingsregeling voor verpleeghuizen)
 • Onderscheidingen voor mensen die Hepatitis C of HIV hebben opgelopen door besmette bloedproducten (samen met de inkomsten uit de investering van dat geld)
 • Ex-gratia-betalingen goedgekeurd door de Lourdes Hospital Redress Board onder de voorwaarden van de Lourdes Hospital Redress Scheme 2007

Bepaalde betalingen door de staat:

 • HSE-betalingen : mobiliteitsuitkering, blindenuitkering
 • Sociale uitkeringen : uitkering voor werkend gezin, kinderbijslag, zorgtoeslag, thuiszorgtoeslag, voogdijbetalingen; wekelijkse toeslagen (zoals een dieet- of verwarmingstoeslag) betaald in het kader van de aanvullende bijstandsuitkering; Brandstof, eiland, alleenwonen en meer dan 80 toeslagen
 • Overige betalingen : subsidies voor onderwijsonderhoud op het derde niveau, onderhoudsuitkering voor revalidatie, uitkering voor pleegzorg.

Inkomsten tijdens een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt en werkt, wordt er bij de inkomenstoets voor de medische kaart geen rekening gehouden met het inkomen dat u tot € 427 per week verdient.

Vóór 3 december 2018 bedroeg de limiet € 120,- per week. Deze wijziging van de medische kaart betekent niet dat dit invloed heeft op de middelentoets voor Disability Allowance.

Beoordeling van kapitaal en eigendommen

Voor medische kaartdoeleinden wordt rekening gehouden met al het kapitaal (sparen en beleggen). Inkomsten uit sparen, beleggen of vermogen van € 36.000,- voor een alleenstaande of € 72.000,- voor een echtpaar worden echter buiten beschouwing gelaten.

Er wordt niet naar de waarde van uw gezinswoning getaxeerd.

Voor bedragen boven de verwaarloosbare limieten wordt de rente in aanmerking genomen bij de middelentoets. Je kunt vragen om het werkelijke rentepercentage van spaargeld en beleggingen in aanmerking te nemen als je rentecertificaten verstrekt. Als alternatief wordt een fictieve beoordeling van de rente gebruikt.

Fictieve rentebeoordeling

VermogenWekelijks beoordeeld
Eerste € 36.000 (single), € 72.000 (paar)Nihil
Volgende € 10.000€ 1 per € 1.000
Volgende € 10.000€ 2 per € 1.000
Saldo€ 4 per € 1.000
Bedragen 2021

Bepaalde vormen van staatscompensatie zijn niet belastbaar. Prijsobligaties zijn inbegrepen in het geschatte bedrag.

Onroerend goed (anders dan de gezinswoning) Als er grond of gebouwen worden verhuurd, worden de inkomsten vastgesteld na aftrek van hypotheeklasten en verzekeringspremies.

Voor gronden of gebouwen die niet in gebruik zijn, maar verhuurd of verkocht kunnen worden, kunnen de volgende beoordelingsmogelijkheden worden gehanteerd, waarbij voor de aanvrager de gunstigste optie geldt:

 • Fictieve beoordeling van het “going rate” van de huur/lease voor het gebied.
 • Beoordeling van de kapitaalwaarde zoals beschreven in de tabel voor kapitaal hierboven.

Verdere informatie

Lees meer informatie over de medische kaart , inclusief hoe u deze kunt aanvragen.

De HSE beschikt over informatie over financiële beoordeling.

Ook is er een update van de beoordelingsrichtlijnen voor medische kaarten en huisartsenbezoekkaarten tijdens de coronaviruspandemie (pdf) .


Geplaatst: 09-09-2023
Bron: HSE
Afbeelding: HSE

Bezoekers lazen ook: