Medical Card middelentoets: ouder dan 70 jaar

Geschatte leestijd : 3 minuten

Inleiding

Om in aanmerking te komen voor een medische kaart moet uw wekelijkse inkomen onder een bepaald bedrag liggen. Hier leggen wij de middelentoets uit voor 70-plussers. Lees meer informatie over de medische kaart , inclusief hoe u deze kunt aanvragen.

Er zijn verschillende middelentoetsregels voor mensen onder de 70 jaar .

De beoordeling van een echtpaar is gebaseerd op de leeftijd van de oudere persoon.

Bij de middelentoets wordt rekening gehouden met inkomen, spaargeld, beleggingen en een deel van de bezittingen. Er zijn echter bepaalde uitzonderingen.

Als uw inkomen boven de grenzen van een medische kaart ligt, krijgt u een huisartsenbezoekkaart . Ook kunt u een aanvraag indienen voor de Medicijnbetalingsregeling .(DrugsPaymentScheme)

Als al uw inkomsten afkomstig zijn uit sociale uitkeringen, krijgt u een medische kaart, zelfs als uw inkomen boven de inkomensgrens ligt.

Sommige categorieën mensen zijn vrijgesteld van de middelentoets , waaronder mensen die op grond van de EU-regelgeving recht hebben op een medische kaart.

Vanaf 1 november 2020 bedraagt ​​de wekelijkse inkomensgrens voor een alleenstaande ouder dan 70 jaar € 550,-. De wekelijkse inkomensgrens voor een koppel bedraagt ​​€ 1.050.

Beoordeling van inkomen

Pensioenen, inkomsten, rente uit kapitaal en alle andere inkomstenbronnen worden meegenomen in de middelentoets.

De wekelijkse bruto-inkomensgrens voor de medische kaart voor 70-plussers bedraagt:

  • € 550,- voor een alleenstaande
  • € 1.050 voor paren die getrouwd zijn, samenwonen of een geregistreerd partnerschap hebben

Er zijn geen standaardaftrekposten toegestaan ​​(bijvoorbeeld inkomstenbelasting).

Echtgenoot/partner jonger dan 70 jaar: Als de ene echtgeno(o)t(e) ouder is dan 70 jaar en de andere echtgeno(o)t(e) jonger is dan 70 jaar, komen zij beiden in aanmerking voor een medische kaart als hun gezamenlijke inkomen niet hoger is dan € 1.050,- per week.

Overlevende echtgeno(o)t(e) of partner: Als uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende partner overlijdt en u ouder bent dan 70 jaar, kunt u uw medische kaart 3 jaar behouden, op voorwaarde dat uw inkomen lager blijft dan de grens voor een echtpaar. Na 3 jaar geldt de betreffende inkomensgrens voor een alleenstaande.

Als u op het moment dat uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende partner overlijdt, jonger bent dan 70 jaar, geldt de inkomensgrens voor een alleenstaande .

Inkomen boven de grens

Als u niet in aanmerking komt voor de middelentoets voor 70-plussers, kunt u worden beoordeeld volgens de algemene regeling middelentoets die geldt voor mensen onder de 70 jaar.

Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met mogelijke problemen als gevolg van een weigering als uw inkomen boven de algemene limieten van de regeling ligt. Bijvoorbeeld als u zonder medische kaart moeite zou hebben met het betalen van aanzienlijke lopende medische kosten.

Het betekent ook dat uw inkomen kan worden beoordeeld volgens de algemene regelingsregels. Er zijn lagere inkomensgrenzen op grond van deze regels, maar deze omvatten een aantal inkomensveronachtzamingen en maken het mogelijk om rekening te houden met bepaalde kosten, zoals huur-/hypotheekkosten en kosten voor verpleeghuizen.

Beoordeling van kapitaal en eigendommen

Spaargeld en soortgelijke beleggingen

Spaargelden en soortgelijke beleggingen van € 36.000 voor een alleenstaande en € 72.000 voor een echtpaar worden buiten beschouwing gelaten. Op het saldo wordt door de HSE een notionele rente toegepast. Als alternatief zal de HSE het werkelijke tarief toepassen als u een certificaat overlegt van de rente die is betaald op het spaargeld in het afgelopen volledige kalenderjaar.

Bij spaarproducten met een vaste of lange looptijd, waarbij de rente pas aan het einde van een bepaalde periode wordt toegepast, houdt de HSE, als u dat wenst, alleen rekening met de rente die wordt verdiend op de vervaldag van de belegging. De HSE kan desgewenst het fictieve tarief toepassen.

In essentie wordt alleen de rente of het inkomen uit spaargelden en soortgelijke beleggingen als inkomen geteld, en niet de totale waarde van het spaargeld of de beleggingen zelf.

Houd er rekening mee dat de rente deposito-rente-retentiebelasting (Deposit Interest Retention Tax DIRT) moet omvatten.

Eigendom

Inkomsten uit onroerend goed (of het nu een gezinswoning, een vakantiehuis of een ander onroerend goed is) worden niet beoordeeld, tenzij het huurinkomsten genereert. Het te beoordelen inkomen is het werkelijke inkomen, verminderd met eventuele kosten die noodzakelijkerwijs zijn gemaakt in verband met de verhuur van het onroerend goed. Dergelijke kosten kunnen onder meer verzekeringspremies, aflossingen van leningen of hypotheken, onderhoud, enz. omvatten.

Compensatiebetalingen

Spaargeld of beleggingen worden niet in aanmerking genomen als deze afkomstig zijn uit:

  • Compensatiebetalingen gedaan door de Redress Board van residentiële instellingen
  • Terugbetalingen gedaan in het kader van de ziektekostenregeling (dat wil zeggen de terugbetalingsregeling voor verpleeghuizen)
  • Prijzen toegekend aan mensen die Hepatitis C of HIV hebben opgelopen door besmette bloedproducten (samen met inkomsten uit de investering van dat geld)
  • Ex-gratia-betalingen goedgekeurd door de Lourdes Hospital Redress Board onder de voorwaarden van de Lourdes Hospital Redress Scheme 2007

Verdere informatie

Lees meer informatie over de medische kaart , inclusief hoe u deze kunt aanvragen.


Geplaatst: 22-10-2023
Bron: Health Service Executive (HSE)
Afbeelding: Health Service Executive (HSE)

Bezoekers lazen ook: