Ombudsman voor kinderen, OCO

Geschatte leestijd : 3 minuten

Wat is een ombudsman?

Een ombudsman is een persoon die is aangesteld om klachten over diensten en organisaties te onderzoeken om ervoor te zorgen dat uw rechten worden gehandhaafd en gerespecteerd. Ombudsmannen zijn onafhankelijk, vrij en onpartijdig.

Er zijn verschillende ombudsmannen die verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken van klachten over verschillende diensten en organisaties. De Garda Síochána Ombudsman Commission (GSOC) behandelt bijvoorbeeld klachten van het publiek over leden van de Garda Síochána (de Ierse politie). De Ombudsman Financiële Dienstverlening en Pensioenen onderzoekt klachten over financiële dienstverleners en pensioenuitvoerders.

De Kinderombudsman

De Ombudsman for Children’s Office (OCO) bevordert de rechten en het welzijn van kinderen en jongeren onder de 18 jaar die in Ierland wonen. Het onderzoekt klachten van kinderen, of namens kinderen, over diensten die zij ontvangen van publieke organisaties in Ierland, zoals scholen, lokale autoriteiten, de HSE of Tusla.

De Ombudsman voor Kinderen in Ierland is een statutair bureau opgericht krachtens de Ombudsman voor Kinderen Act 2002 .

Hoe bevordert de OCO de rechten en het welzijn van kinderen?

De OCO benadrukt kwesties die kinderen aangaan, en controleert en beoordeelt de wetgeving, het overheidsbeleid en de manier waarop deze kinderen beïnvloeden. De OCO adviseert de regering en andere organisaties die namens de regering diensten verlenen, om ervoor te zorgen dat wetten en beleid de rechten van kinderen respecteren.

Ook ondersteunt en stimuleert de OCO kinderen en jongeren om te ontdekken wat hun rechten zijn en hoe deze beschermd en gerealiseerd kunnen worden.

Een klacht indienen

De klachtendienst van OCO is gratis en onafhankelijk.

Voordat u een klacht indient, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de organisatie en hun klachtenprocedure te doorlopen. Het is belangrijk dat u wacht op een definitieve beslissing of reactie op uw klacht.

Bent u niet tevreden met de reactie van de organisatie, dan kunt u een klacht indienen bij de OCO. U kunt ook een klacht indienen bij de OCO als de dienst niet op uw klacht heeft gereageerd terwijl de dienst dat wel had aangegeven.

In de meeste gevallen moet de klacht binnen 2 jaar na de actie of gebeurtenis door de OCO zijn ontvangen om deze te kunnen onderzoeken.

Welke instanties kan het OCO onderzoeken?

De OCO kan klachten onderzoeken over overheidsinstanties in de Republiek Ierland die diensten verlenen of beslissingen nemen over kinderen en gezinnen, of over organisaties die namens de staat diensten verlenen.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen kan een klacht indienen bij de OCO. De OCO kan namens kinderen klachten in behandeling nemen van kinderen en jongeren onder de 18 jaar, maar ook van volwassenen.

De meeste klachten komen van ouders, maar mensen die met kinderen werken, zoals verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en leraren, dienen ook klachten in namens kinderen. Als een ouder de klacht niet indient, moet de OCO één ouder informeren dat er een klacht wordt ingediend.

Hoe u een klacht kunt indienen

U kunt op verschillende manieren een klacht indienen.

 • U kunt online een klachtenformulier invullen .
 • Of u kunt een kopie van het klachtenformulier (pdf) afdrukken en opsturen naar de OCO bij de Ombudsman for Children’s Office, Millennium House, 52-56 Great Strand Street, Dublin 1. Het formulier kan ook per e-mail worden verzonden naar ococomplaint @oco.ie
 • Of u kunt het gratis nummer 1800 20 20 40 bellen en vragen om een ​​klachtenformulier. Een dossierwerker kan het formulier ook met u doornemen als u hulp nodig heeft.

Het klachtenformulier is ook beschikbaar in de volgende talen:

Voeg alle documenten toe die u heeft verzonden of ontvangen van de dienst waarbij u de klacht heeft ingediend, en vermeld de redenen waarom u niet tevreden bent met de uitkomst van uw klacht. Als de OCO meer informatie nodig heeft, nemen zij contact met u op.

De Kinderombudsman kan geen klachten onderzoeken waarbij al een gerechtelijke procedure is gestart.

In beroep gaan tegen de beslissing van de OCO

Bent u van mening dat de beslissing van OCO op uw klacht (na onderzoek) onjuist is, dan kunt u tegen de beslissing in beroep gaan. Neem contact op met de OCO voor informatie over hoe u in beroep kunt gaan tegen een OCO-beslissing.

Verdere informatie

Ombudsman for Children

Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
D01 F5P8
Ierland
Tel: +353 1 865 6800
Lokaal: Gratis nummer 1800 20 20 40
Website: http://www.oco.ie/
E-mail: oco@oco.ie


Geplaatst: 18-01-2023
Bron: Ierse Overheid en OCO

Bezoekers lazen ook:

 • Kopen in het VK
  Geschatte leestijd : 4 minuten Het VK verliet de Europese Unie op 31 januari 2020. De overgangsperiode die van kracht was, eindigde op 31 december 2020. Als gevolg van de Brexit zijn er wijzigingen in uw consumentenrechten wanneer …
 • Huisartsen en particuliere patiënten
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Dit document schetst de diensten die huisartsen in Ierland aanbieden, hoe u een huisarts kunt vinden en hoeveel het…
 • Fair Deal Scheme
  Geschatte leestijd : 13 minuten Wat is de Fair Deal-Scheme? Via de Scheme Ondersteuning Verpleeghuizen, ook wel Fair Deal-Scheme genoemd, kunt u financiële ondersteuning aanvragen om de kosten van zorg in een verpleeghuis mee te…
 • Voor u gelezen en door mij gedeeld!
  Geschatte leestijd : 114 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af om te zien of er leuke, lieve, trieste of politieke maar altijd actuele berichten staan die zij graag met u wil delen. Haar keuze vind u hieronder, geplaatst op datum, Louise hoopt u hiermee een plezier te hebben gedaan. Komt u morgen even opnieuw kijken?
 • Behandelingsvoordeel tandheelkundige, optische en auditieve diensten
  Geschatte leestijd : 6 minuten Wat is behandelingsvoordeel? Behandelingsvoordeel (Treatment Benefit) is een regeling van het Department of Social Protection (DSP) om een ​​beperkte financiële bijdrage te leveren aan tandheelkundige,…