Onderwijs, basisschool

Kinderen hoeven pas naar school als ze 6 jaar zijn, maar ze mogen al in september na hun vierde verjaardag beginnen. Het leerplan van de Ierse lagere school is kindgericht. Bepaalde kinderen die in Ierland komen wonen, kunnen worden vrijgesteld van het leren van Iers op school. Lagere scholen zijn over het algemeen particulier eigendom van
religieuze gemeenschappen (of besturen), maar worden door de staat gefinancierd.

May all your troubles be little ones
and all your little ones be trouble free.