Prijsvermelding Producten

Bedrijven zijn over het algemeen vrij om hun prijzen naar eigen goeddunken vast te stellen, mits ze dit onafhankelijk doen. Het consumentenrecht stelt echter wel enkele eisen aan bedrijven met betrekking tot prijsstelling.

  • Display
    Bedrijven moeten prijzen weergeven op of in de buurt van producten die ze verkopen. Als de totaalprijs niet bekend is, moet u worden verteld hoe deze wordt berekend. De getoonde prijs van fruit kan bijvoorbeeld een prijs per verpakking zijn, of een prijs per kilo, indien verkocht per gewicht.
  • BTW
    Prijzen voor goederen en diensten die aan consumenten worden verkocht, moeten altijd de totaalprijs bevatten, inclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

Er zijn ook andere vereisten voor bedrijven in bepaalde omstandigheden.