Rechten van cohabiterende koppels (samenwonende paren)

Geschatte leestijd : 4 minuten
Afbeelding@Pixabay, 5688709

Uw wettelijke rechten als partner zijn afhankelijk van of u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont. Als u samenwoont, heeft u over het algemeen minder rechten dan als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft.

Samenwonen met iemand wordt ook wel ‘cohabiteren’ genoemd.

Een samenwonend stel is een echtpaar dat in een intieme en betrokken relatie samenleeft, niet met elkaar getrouwd is en geen geregistreerd partnerschap heeft. Samenwonende paren kunnen van verschillend geslacht of van hetzelfde geslacht zijn. Een samenwoonrelatie kan ‘intiem’ blijven, ook al is deze niet seksueel.

Als u samenwoont, wordt u soms omschreven als man en vrouw volgens het gewoonterecht. In de Ierse wetgeving bestaat er niet zoiets als een common law man en vrouw. Wel hebben samenwonende stellen nu bepaalde rechten als de relatie eindigt (door overlijden of scheiding), al hangt dit af van hoe lang je al samenwoont en of je samen kinderen hebt

Terwijl samenwonende paren nu bepaalde rechten hebben in het geval van het overlijden van een van beide partners of het verbreken van uw relatie, hebben samenwonende paren niet dezelfde wettelijke rechten en plichten als getrouwde paren of geregistreerde partnerschappen . Dit heeft invloed op belangrijke levensgebeurtenissen, waaronder het kopen van onroerend goed, het krijgen van kinderen en erfenissen.

Als u bijvoorbeeld samenwoont met uw partner en u overlijdt zonder testament, heeft uw partner geen automatisch recht op een deel van uw nalatenschap (goederen, geld en bezittingen), ongeacht hoe lang u al samen bent.

Ook als uw partner in zijn testament voor u heeft gezorgd, betalen samenwonende partners een Kapitaalaankoopbelasting (CAT) van 33% over schenkingen/erfenis boven € 16.250. Ontvangt u echter een schenking of erfenis van uw echtgeno(o)t(e) of uw geregistreerde partner, dan bent u vrijgesteld van de Vermogensbelasting (CAT).

Gezien de juridische verschillen tussen getrouwd zijn en samenwonen, wijst deze pagina u op een aantal zaken waarmee u rekening moet houden als u samenwoont met uw partner:

 • Eigendomsrechten
 • Eigendomsrechten na het verbreken van de samenlevingsrelatie
 • Vergoedingsregeling voor samenwonende paren
 • De wettelijke voogdij over kinderen
 • De voogdij over kinderen
 • Toegangsrechten met betrekking tot kinderen
 • Adoptie
 • Bevorderen
 • Erfrechten
 • Onderhoud
 • Samenlevingsovereenkomsten

Als u samenwoont met uw partner en uw relatie eindigt, kunt u mogelijk gebruik maken van de Verhaalregeling voor samenwonenden . Het doel van de verhaalsregeling is om een ​​financieel afhankelijk lid van het echtpaar te beschermen als de langdurig samenwonende relatie eindigt (door overlijden of scheiding).

Volgens de verhaalregeling kunnen samenwonende paren soortgelijke bevelen van de rechtbank krijgen als gehuwde paren wanneer zij uit elkaar gaan of scheiden, als de rechtbank ervan overtuigd is dat een van u financieel afhankelijk was van de ander. De soorten bevelen die u in het kader van de verhaalregeling kunt aanvragen, zijn onder meer bevelen tot aanpassing van eigendommen, bevelen tot alimentatie en bevelen tot aanpassing van pensioenen.

Om een ​​gerechtelijk bevel in het kader van de verhaalsregeling aan te vragen, moet u gekwalificeerde samenwonende zijn. Dit betekent dat u:

 • Minimaal 5 jaar samenwonen in een intieme en betrokken relatie, of
 • 2 jaar samenwonen in een intieme en betrokken relatie als u samen met uw partner een kind heeft gekregen

U moet deze bevelen binnen twee jaar na het einde van uw relatie aanvragen, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. De regels van de regeling zijn vastgelegd in de Wet op het burgerlijk partnerschap en bepaalde rechten en plichten van samenwonenden uit 2010 .

Als uw partner overlijdt terwijl u nog samen een relatie hebt, kunt u in bepaalde omstandigheden een deel van de nalatenschap bij de rechtbank aanvragen, maar het is niet nodig om te bewijzen dat u financieel afhankelijk van hem of haar was. U moet een aanvraag indienen binnen 6 maanden nadat de erfrecht- of bewindvoering voor het eerst is verleend.

Als uw relatie 2 jaar of langer vóór het overlijden van uw ex-partner is beëindigd, kunt u alleen een deel van de nalatenschap bij de rechtbank aanvragen als u financieel afhankelijk van hen was. U had bijvoorbeeld alimentatie van hen ontvangen. , of bij de rechtbank een verzoek tot alimentatie, eigendom of pensioenaanpassing hadden ingediend.

Een schenking of erfenis die is gedaan op grond van een gerechtelijk bevel op grond van Deel 15 van de Wet op burgerlijke partnerschappen en bepaalde rechten en plichten van samenwonenden van 2010 is vrijgesteld van de vermogensbelasting (CAT).

Enkele voorbeelden waarvoor de CAT-vrijstelling geldt zijn:

 • Overdracht van eigendom
 • Onderhoudsbetalingen
 • Bevelen tot aanpassing van eigendommen of pensioenen
 • Een uitkering uit de netto boedel van een overleden samenwonende

Als u in aanmerking komt voor de Woningvrijstelling , is het mogelijk om de gezinswoning van uw overleden partner te erven zonder dat u Vermogensbelasting (CAT) hoeft te betalen als:

 • De woning is/was uw hoofdwoning gedurende de 3 jaar voorafgaand aan de schenking of erfenis
 • U heeft op de datum van de erfenis geen ander economisch belang in een andere woning
 • U blijft na de schenking of erfenis 6 jaar in de woning wonen. Dit geldt niet als u ouder bent dan 65 jaar.

Als de Woningvrijstelling niet van toepassing is, bent u mogelijk 33% CAT verschuldigd over de waarde van een erfenis boven de € 16.250.

Als u samenwoont met uw partner en niet van plan bent te trouwen, kunt u uw financiële belangen beschermen door een ‘samenlevingsovereenkomst’ (ook wel samenlevingsovereenkomst genoemd) te sluiten. Dit is een vrijwillig ondertekende overeenkomst waarmee u de dagelijkse gezamenlijke financiële afspraken van uw relatie kunt vastleggen.

U kunt ook aangeven hoe u van plan bent uw bezittingen, zoals gedeelde eigendommen, te scheiden, mocht de relatie eindigen. Om de overeenkomst geldig te laten zijn, moeten jullie allebei onafhankelijk juridisch advies inwinnen. Het voordeel van een samenlevingscontract is dat u zich voorbereidt op toekomstige gebeurtenissen terwijl uw relatie nog minnelijk is. Dit zou moeten betekenen dat de plannen die u maakt eerlijk en redelijk zijn voor u beiden.

Verdere informatie

Dit zijn complexe zaken met ernstige gevolgen voor uw financiële zekerheid. Het is dus belangrijk om advies in te winnen bij een gekwalificeerde professional, zoals een advocaat of financieel adviseur, over uw specifieke omstandigheden. Advies is ook verkrijgbaar bij:

Treoir

28 North Great Georges Street
Dublin 1
Ierland

Tel: +353 (01) 670 0120
Homepagina: http://www.treoir.ie
Contactformulier: http://www.treoir.ie/contact-contact.php
E-mail: info@treoir.ie

One Family

8 Coke Lane
Dublin 7
Ierland

Tel: +353 (0)1 662 9212
Lokaal: 0818 66 22 12
Homepagina: https://onefamily.ie/
E-mail: info@onefamily.ie

Free Legal Advice Centre (FLAC)

85/86 Upper Dorset Street
Dublin 1
D01 P9Y3
Ierland

Openingstijden: Lijnen open van 9.30 tot 13.00 uur
Tel: +353 (0)1 906 1010
Homepagina: http://www.flac.ie
Contactformulier: https://www.flac.ie/contact/

The Legal Aid Board

Quay Street
Caherciveen
Kerry
V23 RD36
Ierland

Tel: 066 947 1000
Lokaal: 0818 615 200
Homepagina: http://www.legalaidboard.ie
E-mail: info@legalaidboard.ie


Bron: Ierse Overheid
Geplaatst: 14-09-2023

Bezoekers lazen ook:

 • Wat is een septisch systeem?
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Het onderhouden van het septische systeem van een huis lijkt misschien een ontmoedigende en stinkende taak, maar dat is…
 • Verwijdering van huishoudelijk afval
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding U moet een particulier bedrijf bij u in de buurt kiezen voor het ophalen en afvoeren van uw huisvuil….
 • Rent to Buy, huurkoop van een woning
  Geschatte leestijd : 5 minuten Wat is huren om te kopen? Rent to buy in Ierland, ook wel rent to own genoemd, is vergelijkbaar met een leaseoptieovereenkomst….
 • Aanvullende bijstandsuitkering
  Geschatte leestijd : 5 minuten De aanvullende bijstandsuitkering is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun behoeften of die van hun gezin te voorzien.
 • Voor u gelezen, voor u gedeeld!
  Geschatte leestijd : 80 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af voor de meest boeiende, ontroerende, verdrietige of politieke berichten die relevant zijn en die ze met plezier met u deelt. De berichten worden gedurende de dag regelmatig geüpdatet en onverkort geplaatst zodat u steeds op de hoogte blijft.