Rechten van partners van hetzelfde geslacht

In Ierland werd in 2011 een wettelijke registratieregeling voor geregistreerd partnerschap voor koppels van hetzelfde geslacht ingevoerd. Na een stemming voor gelijkheid van het huwelijk in een grondwettelijk referendum in november 2015, hebben koppels van hetzelfde geslacht nu het recht om te trouwen.

Krachtens de Wet op het burgerlijk partnerschap en bepaalde rechten en plichten van samenwonenden van 2010 werd een wettelijk registratiesysteem voor geregistreerd partnerschap voor paren van hetzelfde geslacht ingevoerd om paren van hetzelfde geslacht wettelijk te erkennen. Volgens de regeling hebben geregistreerde partners in grote lijnen dezelfde rechten en plichten jegens elkaar als gehuwde paren.