Rechten van tijdelijke werknemers

Over het algemeen hebben mensen met een contract voor bepaalde tijd dezelfde rechten als andere werknemers.

Zo hebben werknemers met een contract voor bepaalde tijd het normale recht op vakantieverlof , zwangerschapsverlof en 
loonstroken .

De rechten van werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst zijn wettelijk beschermd. U kunt in het algemeen niet minder gunstig worden behandeld , met andere woorden, u moet minstens even goed worden behandeld als vergelijkbare vaste medewerkers.