Regeling leerlingenvervoer basisscholen

Geschatte leestijd : 4 minuten
Afbeelding@Pixabay, ebpilgrim

Wat is de regeling leerlingenvervoer?

Het schoolvervoer voorziet in vervoer voor kinderen die op 3,2 km of meer van hun plaatselijke basisschool wonen. De regeling wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs.

Aanvragen voor schoolvervoerdiensten 2024-2025 zijn nu geopend. U kunt uw aanvraag indienen op de website van Bus Eireann (zie ‘Hoe vraagt u zich aan voor de regeling leerlingenvervoer’ hieronder).

Leerlingen uit Oekraïne

Leerlingen uit Oekraïne kunnen gov.ie/ukraine bezoeken voor meer informatie over het aanvragen van schoolvervoer. Ze mogen niet van toepassing zijn op de website van Bus Eireann. Aanvragen worden nog steeds geaccepteerd als gezinnen worden verplaatst of als er nieuwe gezinnen arriveren.

Voorgestelde wijzigingen in de regeling leerlingenvervoer

Een herziening van de regeling voor schoolvervoer heeft aanbevolen de werking van de regeling aan te passen, zodat tegen 2030 meer leerlingen gebruik kunnen maken van bussen.

Het beveelt aan:

 • Het schrappen van de eis ‘dichtstbijzijnde school’ als er bestaande buslijnen zijn of als er voldoende vraag is naar een nieuwe route (minimaal 10 leerlingen)
 • Het verkleinen van de afstand die leerlingen moeten afleggen om in aanmerking te komen voor het leerlingenvervoer

Een samenvattend rapport (pdf) en het volledige eindrapport (pdf) van de evaluatie schoolvervoer kunt u lezen op gov.ie.

Wie kan gebruik maken van de Regeling Schoolvervoer?

Om in aanmerking te komen voor schoolvervoer moet een kind tussen de 4 en 12 jaar oud zijn en op 3,2 km of meer van de dichtstbijzijnde geschikte nationale school wonen.

Kinderen met speciale behoeften komen ook in aanmerking voor gratis vervoer van en naar speciale scholen en naar speciale klassen.

Als er vrije zitplaatsen beschikbaar zijn, kunnen kinderen die niet in aanmerking komen met het schoolvervoer worden vervoerd.

Bus Eireann biedt een lijst met veelgestelde vragen over het schoolvervoer.

Scholen

Het Department of Education beslist wat de dichtstbijzijnde geschikte school is. Als een kind naar een school gaat met meer dan één leraar en er is een school met één leraar dichter bij huis, zal dat feit het kind meestal niet diskwalificeren voor het gebruik van de schoolvervoerregeling.

Kinderen die naar multiconfessionele (multi-denominational) scholen of Gaelscoileanna (Ierstalige scholen) gaan, komen in aanmerking als ze voldoen aan de afstandsvereisten tot hun school. Ze worden niet gediskwalificeerd omdat er een andere nationale school bij hen in de buurt is. Er zijn ook speciale regelingen voor protestantse kinderen die naar protestantse scholen gaan en voor kinderen die in afgelegen gebieden wonen.

Afhaalpunten

De regeling is geen deur-tot-deurdienst. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het brengen van hun kinderen naar het dichtstbijzijnde ophaalpunt om gebruik te maken van de service. Over het algemeen zijn routes zo gepland dat leerlingen niet meer dan 2,4 km hoeven te reizen naar het dichtstbijzijnde ophaalpunt.

Als er geen schoolvervoer beschikbaar is, kunt u mogelijk een tegemoetkoming krijgen in de kosten van privévervoer voor een kind dat door ziekte of handicap niet zonder vervoer naar school kan.

Opzetten en behouden van een schoolvervoerdienst

Er moeten voldoende kinderen zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken. Dit betekent dat er dagelijks gemiddeld (gedurende een schoolperiode) ten minste 10 in aanmerking komende kinderen in een bepaald gebied naar de dichtstbijzijnde geschikte school moeten gaan.

Gesloten of gefuseerde scholen

In het schooljaar 2011-2012 golden de volgende regels.

 • Kinderen in een gesloten schoolgebied die binnen een straal van 3,2 km van een ‘school van samenvoeging’ wonen, komen niet meer in aanmerking voor vervoer naar die school, maar ze kunnen vervoer tegen korting aanvragen als er zitplaatsen beschikbaar zijn
 • Huidige leerlingen die in aanmerking komen voor vervoer op grond van de Central/Closed School Rule (CSR)*, en die 3,2 km of meer van hun school van samenvoeging wonen, blijven in aanmerking komen voor de rest van hun basisonderwijs

*In het schooljaar 2010-2011 bij fusie van 2 of meer basisscholen konden de kinderen voor wie de gesloten school het dichtst bij zou zijn geweest, alleen vervoer krijgen naar de school die het gevolg was van de fusie. In het kader van de CSR kwamen sommige kinderen die op minder dan 3,2 km van zo’n “school van samenvoeging” woonden, in aanmerking voor schoolvervoer.

Vanaf het schooljaar 2012-2013 verviel de subsidiabiliteit op basis van de CSR voor alle nieuwe leerlingen die naar de basisschool gingen. Dit kan betekenen dat wanneer er nu een school is die dichterbij is dan de school van samenvoeging, broers en zussen in sommige gezinnen vanaf het schooljaar 2012-2013 in aanmerking komen voor schoolvervoer naar verschillende scholen.

Het ministerie van Onderwijs publiceert gedetailleerde informatie over de voorwaarden voor het basisschoolvervoer (pdf).

Subsidies voor afgelegen gebieden

Subsidies voor afgelegen gebieden worden door het ministerie betaald als een bijdrage aan particuliere vervoersregelingen voor in aanmerking komende leerlingen voor wie geen vervoersdienst beschikbaar is. Deze beurzen kunnen ook worden betaald voor in aanmerking komende leerlingen die 3,2 km of meer van het dichtstbijzijnde ophaalpunt voor schoolvervoer wonen.

Betaling van de kosten voor het schoolvervoer

De vergoeding voor de regeling leerlingenvervoer 2024-2025 voor een basisschoolkind is € 50 en voor een kind na de basisschool € 75. De maximale vergoeding voor een gezin is € 125.

Als u na de uiterste datum te laat betaalt of medische kaartgegevens indient, bent u niet verzekerd van een zitplaats.

Hoe vraagt u de regeling leerlingenvervoer aan?

De regeling wordt namens het ministerie geëxploiteerd door Bus Éireann. Als uw kind zich voor het eerst inschrijft op een nationale school, kunt u online schoolvervoer aanvragen op de website van Bus Éireann.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 zijn gesloten op vrijdag 28 april 2023.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 zijn geopend. De sluitingsdatum voor tijdige sollicitaties is 26 april 2024.

Als u vragen heeft over het schoolvervoer, kunt u contact opnemen met Bus Eireann of met de afdeling Schoolvervoer van het ministerie van Onderwijs (zie ‘Meer informatie’ hieronder).

Voor vragen over dienstregelingen, opstapplaatsen, routes en aanvragen voor vervoerssubsidies, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Bus Éireann-schoolvervoerkantoor.

Aanvragen voor de subsidie voor afgelegen gebieden

U dient zich rechtstreeks schriftelijk aan te melden bij de afdeling Schoolvervoer van het ministerie van Onderwijs op het onderstaande adres.

Beroep

Als u in beroep wilt gaan tegen een beslissing op uw aanvraag voor schoolvervoer, dient u het bezwaarformulier (pdf) te downloaden en het ingevulde formulier op te sturen naar de Commissie van Beroep voor Schoolvervoer t.a.v. het ministerie van Onderwijs op onderstaand adres.

Meer informatie

U vindt regionale contactnummers voor de afdeling Schoolvervoer van het ministerie van Onderwijs op Gov.ie.

U kunt ook de contactgegevens van de schoolvervoerskantoren van Bus Éireann vinden op de website van Bus Éireann.

Department of Education

School Transport Section
Portlaoise Road
Tullamore
Offaly
Ireland
Tel: (057) 932 5466/7
Website: https://www.gov.ie/en/service/school-transport/
E-mail: school_transport@education.gov.ie


Geplaatst: 04/03/2024
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…