Regeling voor humanitaire hulp

Wanneer zwaar weer overstromingen op grote schaal veroorzaakt, kan het Department of Social Protection (DSP) de regeling voor humanitaire hulp activeren. Deze inkomensafhankelijke regeling biedt financiële noodhulp aan huishoudens die na een overstroming niet in staat zijn om direct na een overstroming de kosten voor essentiële behoeften te dekken. De regeling is bedoeld om financiële steun te bieden aan mensen die schade hebben opgelopen aan hun woning. Het is ontworpen om ontberingen te verlichten in plaats van volledige vergoeding van schade te bieden.

Voorwaarden:
Wat valt er onder de regeling?

1. Noodbetalingen voor inkomensondersteuning.
2. Schade aan uw woning en de essentiële inboedel
3. Ook structurele schade kan worden overwogen