Regering van Ierland

De regering is de groep van hoge ministers die verantwoordelijk is voor de uitvoerende macht van de staat. Dit betekent dat de regering verantwoordelijk is voor de uitvoering van wetten.

De uitvoerende macht omvat de bevoegdheid om wetten uit te voeren of ten uitvoer te leggen met de hulp van het ambtenarenapparaat, de politiemacht en het leger. Het hoofd van de regering is de Taoiseach (minister president Micheál Martin), die door de Dáil (assemblee) wordt benoemd. De Taoiseach benoemt een plaatsvervanger (de Tánaiste Leo Varadkar) en een kabinet van 20 ministers die de verantwoordelijkheid dragen voor de regeringsdepartementen.

De regering beslist over belangrijke beleidskwesties en vervult een aantal verschillende en belangrijke functies.
Lees hier verder.

When we drink, we get drunk.
When we get drunk, we fall asleep.
When we fall asleep, we commit no sin.
When we commit no sin, we go to heaven.
So, let’s all get drunk, and go to heaven!