Remigratie Ierland België, met stappenplan

Geschatte leestijd : 3 minuten

 

Voordat u uit Ierland vertrekt

Vraagt u een EHIC (European Health Insurance Card) aan via de HSE. Dit is een persoonsgebonden kaart die ervoor zorgt dat inwoners van de EEG landen gratis, of tegen gereduceerd tarief, noodzakelijke medische hulp krijgen in een andere lidstaat, als die behandeling nodig is tijdens het bezoek in dat land (bijvoorbeeld bij een ongeluk, of een (chronische) ziekte, zoals een nierdialyse) Deze kaart kunt u gebruiken totdat u in Nederland verzekerd bent voor ziektekosten. Als u geen Belgische zorgverzekering meer heeft, moet u deze opnieuw afsluiten.

Zegt u de huur op van uw huurwoning en verwijdert uw naamplaatje. en beëindigt u

  • de opstal/inboedelverzekering
  • het contract met de elektriciteits- gas- en watermaatschappij
  • het contract van de telefoonmaatschappij en internetprovider

Ierland kent geen burgerlijke stand u kunt zich daarom niet laten uitschrijven.

Verhuisbericht sturen aan

  • Uw bank
  • de belastingdienst

An Post stuurt uw post door naar uw nieuwe adres meld u aan minstens 5 dagen voor uw vetrek!

Voorbereiding vertrek naar België

Als u bij een ambassade of consulaat ingeschreven was en u definitief naar België terugkeert, heeft u er alle belang bij uw vertrek vooraf aan hen te melden. In principe moet u zich binnen de acht werkdagen na uw aankomst in België aanmelden bij uw nieuwe gemeente. Na de vaststelling van uw hoofdverblijfplaats wordt u ingeschreven in het bevolkingsregister. Uw nieuwe gemeente zal dat meedelen aan de gemeente waar u vóór uw vertrek naar het buitenland uw hoofdverblijfplaats had. Als deze gemeente nog over uw administratief dossier beschikt, zal het dat overmaken aan uw nieuwe gemeente. Meteen na uw inschrijving start de procedure voor de afgifte van een nieuwe identiteitskaart.

Geldzaken

Zorg zo snel mogelijk voor een Belgische bankrekening want zonder dat kunt u niet zoveel. Evenals in Ierland is het moeilijk om contracten of abonnementen aan te gaan zonder een bankrekening in België.

Uw testament

De Europese Erfrechtverordening Op 17 augustus 2015 zijn de bepalingen van de Europese Erfrechtverordening in werking getreden. Voorheen kende ieder land zijn eigen regels. Vaak verklaarden landen hun eigen erfrecht van toepassing op de nalatenschap of een gedeelte daarvan, met alle onduidelijkheden en con icten van dien: Welk recht gaat voor? De Europese erfrechtverordening zal in de toekomst voor bijna alle landen van de Europese Unie gelden. Met de Europese Erfrechtverordening is bedoeld de vererving en afwikkeling van internationale nalatenschappen eenvoudiger te maken.

Wat houdt de verordening in? Op een nalatenschap is het recht van het land van toepassing waar de overledene op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. Van deze hoofdregel kan bij testament worden afgeweken door een rechtskeuze uit te brengen. Op grond van de verordening kan alleen een keuze worden gedaan voor het recht van de nationaliteit en niet meer voor het recht van de woonplaats. Daarnaast wordt het voor notarissen mogelijk om een Europese Erfrechtverklaring op te stellen. Met deze verklaring kunnen erfgenamen en executeurs hun rechten en bevoegdheden aantonen in alle lidstaten.

Kenteken

Neemt u uw auto met Iers kenteken mee? U mag een auto met buitenlands kenteken hebben als u in België woont. Deze auto moet u dan wel in België bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer laten registreren.

Hoe een voertuig importeren?

Koopt u een voertuig in een ander EU-land? Of wordt u eigenaar van een voertuig in een ander EU-land door een schenking of overlijden? Dan moet het tweedehandsvoertuig ingeschreven zijn in dat land voor u het kunt overbrengen. In België moet u het voertuig eerst fiscaal aangeven en technisch laten keuren, daarna laten verzekeren en – als u het voertuig in het verkeer brengt – inschrijven bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). Bepaalde categorieën van voertuigen moeten na de inschrijving terug naar de keuring voor een administratieve keuring.

Rijbewijs

Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven in één van de landen van de EU, terwijl u in België woont, dan mag u niet met het buitenlandse rijbewijs in België rijden. U moet dit rijbewijs omwisselen. U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Vergis u niet!

In Ierland bent u gewend om links te rijden, zoals dit in kwart van de wereld verplicht is zoals in onder andere in Australië, Ierland, India, Indonesië, Japan, Mauritius, Nieuw- Zeeland, Pakistan, Suriname, Thailand, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.


Geplaatst: 12-08-2022
Bron: Ierse overheid, Vlaanderen.be, Wikipedia
Afbeelding: Pixabay, Goi

Bezoekers lazen ook: