Remigratie naar Nederland, met stappenplan

Geschatte leestijd : 4 minuten

 

Voordat u uit Ierland vertrekt

Vraagt u een EHIC (European Health Insurance Card) aan via de HSE. Dit is een persoonsgebonden kaart die ervoor zorgt dat inwoners van de EEG landen gratis, of tegen gereduceerd tarief, noodzakelijke medische hulp krijgen in een andere lidstaat, als die behandeling nodig is tijdens het bezoek in dat land (bijvoorbeeld bij een ongeluk, of een (chronische) ziekte, zoals een nierdialyse) Deze kaart kunt u gebruiken totdat u in Nederland verzekerd bent voor ziektekosten. Als u geen Nederlandse zorgverzekering meer heeft, moet u deze opnieuw afsluiten. Kijk op zorgpremies vergelijken voor meer informatie.

  • Zegt u de huur op van uw huurwoning en verwijdert uw naamplaatje. en beëindigt u
  • de opstal/inboedelverzekering
  • het contract met de elektriciteits- gas- en watermaatschappij
  • het contract van de telefoonmaatschappij en internetprovider

Ierland kent geen burgerlijke stand u kunt zich daarom niet laten uitschrijven.

Verhuisbericht sturen aan

  • Uw bank
  • de belastingdienst

An Post stuurt uw post door naar uw nieuwe adres meld u aan minstens 5 dagen voor uw vertrek!

Aankomst in Nederland

U schrijft zich in bij uw gemeente als u langer dan 4 maanden in Nederland komt wonen. Dit doet u uiterlijk 5 dagen na aankomst in Nederland. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente. Als u zich inschrijft zorgt de gemeente voor:

  • Een burgerservicenummer (BSN) voor contact met de overheid.
  • Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen.
  • Registratie in de Basisregistratie personen (BRP) waarin alle inwoners van Nederland (ingezetenen) staan geregistreerd.

U hoeft meestal niet een nieuw burgerservicenummer aan te vragen als u dat al heeft. Als dat wel nodig is, doet u dat bij de gemeente waar u gaat wonen.

Open een nieuwe bankrekening. Alle Nederlandse banken stellen als voorwaarde dat je in Nederland woont en staat ingeschreven bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Ook moet u een Nederlands identiteitsbewijs hebben.

Belasting

Wanneer u als Nederlander terugkeert, moet u rekening houden met een aantal veranderingen. Na het remigreren bent u weer een binnenlands belastingplichtige. Dat betekent dat u inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorverzekeringswet (Zvw) moet betalen. De premies volksverzekeringen en de bijdrage Zvw betaalt u wanneer u sociaal verzekerd bent.

Hoe betaalt u deze belastingen?

Meestal krijg u van de Belastingdienst een brief, waarin u gevraagd wordt om aangifte te doen.

Geldzaken

Zorg zo snel mogelijk voor een Nederlandse bankrekening want zonder dat kunt u niet zoveel. Evenals in Ierland is het moeilijk om contracten of abonnementen aan te gaan zonder een bankrekening in Nederland.

Uw testament

De Europese Erfrechtverordening Op 17 augustus 2015 zijn de bepalingen van de Europese Erfrechtverordening in werking getreden. Voorheen kende ieder land zijn eigen regels. Vaak verklaarden landen hun eigen erfrecht van toepassing op de nalatenschap of een gedeelte daarvan, met alle onduidelijkheden en con icten van dien: Welk recht gaat voor? De Europese erfrechtverordening zal in de toekomst voor bijna alle landen van de Europese Unie gelden. Met de Europese Erfrechtverordening is bedoeld de vererving en afwikkeling van internationale nalatenschappen eenvoudiger te maken.

Wat houdt de verordening in? Op een nalatenschap is het recht van het land van toepassing waar de overledene op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. Van deze hoofdregel kan bij testament worden afgeweken door een rechtskeuze uit te brengen. Op grond van de verordening kan alleen een keuze worden gedaan voor het recht van de nationaliteit en niet meer voor het recht van de woonplaats. Daarnaast wordt het voor notarissen mogelijk om een Europese Erfrechtverklaring op te stellen. Met deze verklaring kunnen erfgenamen en executeurs hun rechten en bevoegdheden aantonen in alle lidstaten.

Autozaken

Wilt u een motorrijtuig importeren in Nederland, en is dit geen vrachtauto of autobus? Laat uw motorrijtuig dan eerst keuren of identificeren bij een RDW-keuringsstation, maak hier een afspraak. Doe daarna aangifte voor de bpm (PDF). Koopt u een vrachtauto of autobus in het buitenland? Neem dan contact op met de RDW. De RDW geeft een kenteken af voor het motorrijtuig dat u gaat importeren. Zij sturen u automatisch een rekening voor de motorrijtuigenbelasting.

Kenteken

Neemt u uw auto met Iers kenteken mee? U mag een auto met buitenlands kenteken hebben als u in Nederland woont. Deze auto moet u dan wel in Nederland bij RDW laten registreren. Ook moet u belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm) en motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen.

Rijbewijs

Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven in één van de landen van de EU, terwijl u in Nederland woont, dan mag u niet met het buitenlandse rijbewijs in Nederland rijden. U moet dit rijbewijs omwisselen. U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente stuurt de aanvraag door naar de RDW.

U hoeft daarvoor niet opnieuw rij-examen te doen. U vindt meer informatie over omwisseling van buitenlandse rijbewijzen op de website van de RDW.

In sommige gevallen is het noodzakelijk om een gezondheidsverklaring in te dienen. Op de website van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) staat of u een gezondheidsverklaring moet inleveren voor uw rijbewijs.

Vergis u niet!

In ierland bent u gewend om links te rijden, zoals dit in kwart van de wereld verplicht is zoals in onder andere in Australië, Ierland, India, Indonesië, Japan, Mauritius, Nieuw- Zeeland, Pakistan, Suriname, Thailand, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

Waarom wordt dan in Nederland rechts gereden?

Dit komt doordat in Nederland tot aan Napoleon links werd gereden. Toen de Nederlanders in 1596 in Indonesië voet aan land zetten, voerden ze daar links rijden in en in Suriname ging het net zo. Nederland ging met Napoleon mee rechts rijden, maar Indonesië en Suriname zijn daarin niet meegegaan en bleef het links.


Geplaatst: 12-08-2022
Bronnen: Ierse overheid, Nederlandse overheid, Belastingdienst Nederland en Wikipedia.
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: