Revenue 2023

De veranderingen die in de begroting 2023 zijn aangekondigd, beginnen de komende maanden effect te sorteren, van belastingverlagingen, loonsverhogingen en verhogingen van de sociale zekerheid.

De regering heeft gewerkt aan het beteugelen van de ergste gevolgen van de huidige crisis in de kosten van levensonderhoud, aangezien energierekeningen, boodschappen en andere huishoudelijke benodigdheden omhoogschieten in prijs.

Degenen die sociale uitkeringen ontvangen, zullen tussen nu en het einde van het jaar een boost krijgen – maar dat geldt ook voor degenen die geen overheidssteun ontvangen.

Werknemers in heel Ierland zullen profiteren van de aangekondigde wijzigingen in PAYE- en USC-wijzigingen. Dus als u zich afvraagt ​​wat dat voor u kan betekenen, vindt u hier een overzicht van wat er vóór de betaaldag verandert.

PAYE

De belangrijkste wijziging die in de begroting van dit jaar in PAYE (Pay As You Earn) is aangebracht, is dat het ingangspunt voor het hogere belastingtarief is verhoogd met € 3.200.

Dit betekent dat een kleiner deel van uw inkomen aan het hogere belastingtarief wordt onderworpen.

Daarnaast stijgen de persoonlijke heffingskortingen en de heffingskortingen voor werknemers met € 75,- per stuk, beide op € 1.775,-.

Voor een alleenstaande die ongeveer € 60.000 verdient, betekent deze verandering dat de inkomstenbelasting daalt van € 13.240 naar € 12.450.

Het lijkt misschien niet veel, maar dit betekent een besparing op PAYE voor een alleenstaande die € 60.000 of € 790 verdient.

USC

Er werden enkele kleine aanpassingen gedaan aan de postbegroting van het USC (Universal Social Charge) om rekening te houden met de wijzigingen in het minimumloon.

Het plafond van de tweede USC-tariefband stijgt van € 21.295 naar € 22.920.

Dit betekent dat USC-belasting over een inkomen van € 60.000 als volgt wordt geheven:

  • 0,5% op de eerste €12.012 = €60
  • 2% over het bedrag tussen €12.012 en €22.920 = €218
  • 4,5% over het restant tot € 60.000 = € 1.669
  • Het geeft een totale jaarlijkse USC-uitkering van € 1.947, een besparing van ongeveer € 40 ten opzichte van 2022.