Rural Social Scheme

Geschatte leestijd : 5 minuten
Afbeelding@Pixabay

Het Department of Social Protection (DSP) heeft de algehele verantwoordelijkheid voor het beleid met betrekking tot de Rural Social Scheme, inclusief subsidiabiliteitscriteria. De afdeling ziet toe op de uitvoering van de RSS en ondersteunt de verschillende instanties die de RSS lokaal beheren. De afdeling kan ook alle regelingen inzien en projecten bezoeken. Op lokaal niveau wordt de regeling beheerd door uitvoerende instanties zoals lokale ontwikkelingsmaatschappijen en in de Gaeltacht-gebieden door Údarás na Gaeltachta.

Het Rural Social Scheme (RSS) is gericht op boeren en vissers met een laag inkomen. Om in aanmerking te komen voor de RSS moet u een sociale uitkering ontvangen. In ruil daarvoor leveren mensen die deelnemen aan de RSS diensten die ten goede komen aan plattelandsgemeenschappen.

Het soort werk dat door RSS-deelnemers wordt uitgevoerd, omvat:

 • Onderhoud en verbetering van verschillende wandelroutes (dat wil zeggen bewegwijzerde wegen, afgesproken wandelingen) en moeraswegen
 • Energiebesparingswerk voor ouderen en mensen die risico lopen op armoede
 • Dorps- en plattelandsverbeteringsprojecten
 • Sociale zorg en zorg voor ouderen
 • Gemeenschappelijke opvang voor voorschoolse en naschoolse groepen
 • Milieuonderhoudswerkzaamheden – onderhoud en verzorging van gemeenschaps- en sportfaciliteiten
 • Projecten met betrekking tot culturele en erfgoedcentra zonder winstoogmerk
 • Gemeenschapsadministratie of administratief werk
 • Elk ander geschikt gemeenschapsproject

U werkt 19,5 uur per week. Deze uren zijn gebaseerd op een boer/visser vriendelijk rooster. Dit is om ervoor te zorgen dat deelname aan de regeling geen invloed heeft op uw landbouw-/visserijactiviteiten. Als U een plaats krijgt in de Regeling, krijgt U een contract aangeboden vanaf uw startdatum tot de daaropvolgende 31 maart. U kunt in aanmerking komen voor een volgende termijn na het initiële contract, als u blijft voldoen aan alle criteria voor de Regeling.

Het lokale bestuur beslist over uw aanvraag. Op 29 juni 2022 is de tijdslimiet van 6 jaar voor deelnemers aan de regeling opgeheven.

Komt u in aanmerking voor de Regeling maar wilt u niet deelnemen, dan kan uw afhankelijke echtgenoot, geregistreerde partner of samenwonende de beschikbare plaats innemen. Dit is echter alleen als geen van u beiden deelneemt aan een andere soortgelijke regeling (bijvoorbeeld de Communautaire Werkgelegenheidsregeling). De Rural Social Scheme werkt onafhankelijk van de Communautaire Werkgelegenheidsregeling (CE) .

Het Rural Social Scheme voorziet in een aanvullend inkomen voor boeren en vissers met een laag inkomen die niet in staat zijn een behoorlijk inkomen te verdienen.

Om aan de regeling deel te nemen, moet u 25 jaar of ouder zijn en krijgt u:

 • Boerderij assistentie

Of

Als u actief landbouwt of vist (dit betekent dat u aan de onderstaande criteria moet voldoen), kunt u in aanmerking komen voor de regeling als u één van de volgende sociale uitkeringen ontvangt:

 • WW Uitkering (Jobseeker’s Allowance)
 • Overgangsuitkering werkzoekende (Jobseeker’s Transitional payment)
 • Invaliditeitsuitkering (Disability Allowance)
 • Betaling voor eenoudergezinnen (One-Parent Family Payment)
 • Premievrij pensioen van weduwe, weduwnaar of overlevende geregistreerde partner of Premievrij pensioen van weduwe, weduwnaar of overlevende geregistreerde partner (Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s Contributory Pension or Widow’s,Widower’s or Surviving Civil Partner’s Non-Contributory Pension)
 • Verhoging voor een Gekwalificeerde Volwassene jonger dan 66 jaar als onderdeel van het pensioen van uw echtgeno(o)t(e), samenwonende of geregistreerde partner (premievrij)  (State Pension (Non-Contributory)

Houd er rekening mee dat sinds 1 januari 2016 de uitkering voor werkzoekenden (als u in de afgelopen 12 maanden eerder gemeenschapswerk of sociale regeling op het platteland hebt gehad) niet langer een in aanmerking komende betaling voor RSS is. Als u JB krijgt, kunt u Farm Assist of Jobseeker’s Allowance aanvragen, dit zijn in aanmerking komende betalingen voor RSS.

Criteria voor een landbouwer
U moet kunnen aantonen dat u actief landbouwer bent. Hiervoor moet u een kopie van uw aanvraag voor de Basisbetalingsregeling van het lopende jaar overleggen, inclusief een geldig bedrijfsnummer. Als u actief landbouwt en geen aanvraag heeft ingediend voor de basisbetalingsregeling, dient u voor advies contact op te nemen met uw lokale RSS-uitvoeringsorganisatie.

Criteria voor een kind/broer/zus van een boer
Als u een kind/broer/zus bent van een bedrijfsnummerhouder en u kunt verklaren dat u op de boerderij woont en/of werkt en één van de kwalificerende sociale uitkeringen ontvangt, mag u in aanmerking komen voor deelname aan de RSS op basis van het stamboeknummer van uw ouder/broer/zus.

Criteria voor een echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of samenwonende van een landbouwer
Als u in aanmerking komt maar niet wenst deel te nemen aan de RSS, kan uw afhankelijke echtgenoot, geregistreerde partner of samenwonende de beschikbare plaats innemen.

Als uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende een van de kwalificerende sociale uitkeringen ontvangt en actief landbouwt, kunnen zij uw bedrijfsnummer gebruiken om in aanmerking te komen voor de regeling.

Uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende kan deelnemen aan de RSS als hij/zij jonger is dan 66 jaar en u een (premievrij) staatspensioen ontvangt met een verhoging voor gekwalificeerde volwassene voor hem of haar.

Criteria voor een visser/vrouw

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de RSS als visser/vrouw moet één van de volgende categorieën van toepassing zijn:

 • Zelfstandige visser/vrouw op een vissersboot die is ingeschreven in het register van vissersboten.
 • Zelfstandige visser wiens boot is voorzien van een potvisvergunning.
 • Zelfstandige visser/vrouw die een commerciële vergunning voor het vissen op zalm heeft gekregen van Inland Fisheries Ireland.
 • Zelfstandige visser/vrouw die een commerciële palingvisvergunning heeft gekregen van Inland Fisheries Ireland.
 • Zelfstandige visser/vrouw met een baggervergunning voor schelpdieren van Inland Fisheries Ireland.
 • Houders van een aquacultuurvergunning .
 • Vergunninghouders voor de schelpenvisserij afgegeven door een geregistreerde coöperatie.

Criteria voor een echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende van een visser/vrouw
Uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende kan deelnemen aan de RSS, als hij/zij jonger is dan 66 jaar en u een staatspensioen krijgt (premievrij) inclusief verhoging voor Gekwalificeerde Volwassene voor hem/haar

De betalingstarieven voor nieuwe deelnemers aan RSS zijn afhankelijk van uw in aanmerking komende DSP-betaling. De minimale wekelijkse betaling is in januari 2024 verhoogd naar € 259,50.

Als de feitelijke sociale uitkering (inclusief personen ten laste) die u ontving € 232 per week of minder bedraagt, dan krijgt u het minimale RSS-weektarief van € 259,50 (dat is € 232 plus € 27,50). Als uw werkelijke wekelijkse sociale uitkering (inclusief personen ten laste) € 232,01 of meer bedroeg, dan krijgt u het equivalente tarief plus € 27,50.

Als u een leeftijdsgebonden verlaagd uitkeringstarief kreeg, wordt uw uitkering verhoogd naar het minimum weektarief van € 259,50.

Wekelijkse tarieven voor sociale regelingen op het platteland 2024

Kwalificerende betalingTarief van RSS-betaling
Werkzoekendenuitkering of Farm AssistGelijk aan uw huidige betaaltarief plus € 27,50 opwaardering. Minimale wekelijkse betaling van € 259,50
EenoudergezinsbetalingGelijk aan uw huidige betaaltarief plus € 27,50 opwaardering. Minimale wekelijkse betaling van € 259,50.
InvaliditeitsuitkeringGelijk aan uw huidige betaaltarief plus € 27,50 opwaardering. Minimale wekelijkse betaling van € 259,50.
Premiepensioen voor weduwen, weduwnaars of nabestaandenpartnerMet een aanvulling van € 27,50 blijft u uw pensioen ontvangen.
Premievrij pensioen voor weduwen, weduwnaars of nabestaandenpartnerU blijft uw pensioen krijgen met een aanvulling van € 27,50 (de minimale gezamenlijke uitkering is € 259,50).
Gekwalificeerde volwassene met een staatspensioen (premievrij)Uw echtgeno(o)t(e) blijft de Verhoging voor een Gekwalificeerde Volwassene (IQA) ontvangen. Uw RSS-tarief is het verschil tussen uw IQA-betaling en € 259,50.

Een Klasse A PRSI-bijdrage wordt betaald namens alle RSS-deelnemers. U bent niet aansprakelijk voor de Universal Social Charge (USC) op uw RSS-betaling.

Belasting

Over uw inkomen moet belasting worden betaald, hoewel u waarschijnlijk weinig of geen belasting betaalt. Lees meer over belasting .

Als u andere sociale uitkeringen ontvangt, dient u contact op te nemen met uw Intreo Center of Social Welfare Branch Office om na te gaan of deze worden beïnvloed. U kunt uw medische kaart behouden zolang u deelneemt aan de sociale regeling op het platteland.

De regels die gelden voor uw oorspronkelijke bijstandsuitkering gelden ook voor uw RSZ-uitkering. Dit betekent dat, als uw persoon ten laste een baan krijgt, hun inkomen als middelen wordt beoordeeld en uw RSS-betaling kan worden verlaagd. Uw RSS-betaling kan niet worden verlaagd tot onder het minimumtarief van € 230,50. Om mogelijke te hoge betalingen te voorkomen, moet u uw lokale RSS-uitvoeringsinstantie informeren als er iets in uw omstandigheden verandert.

Rural Social Scheme Aanvragen

Aangezien dit schema lokaal wordt beheerd, dient u contact op te nemen met uw lokale RSS-uitvoeringsinstantie voor meer informatie of een aanvraagformulier.

U kunt ook de richtlijnen van het Departement van Sociale Bescherming lezen over de Rural Social Scheme .


Geplaatst: 20/12/2022
Bronnen: Ierse overheid en zie links in het artikel

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…