Schoolvervoer voor kinderen met speciale behoeften

Geschatte leestijd : 3 minuten

Inleiding

Het ministerie van Onderwijs biedt schoolvervoerdiensten aan voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Bus Éireann (de openbare vervoersmaatschappij van de staat) exploiteert het schoolvervoer namens het departement. Het schoolvervoer is mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar. Als het vervoer niet kan worden verzorgd, komt u mogelijk in aanmerking voor een Bijzondere Vervoerssubsidie ​​om te helpen bij de kosten van het regelen van privévervoer.

Als u een schoolvervoerbewijs heeft en uw dienst nog niet is gestart, kunt u een Uitzonderlijke Tussentijdse Beurs zonder Dienstverlening krijgen. De subsidie ​​is bedoeld om te helpen met de kosten van vervoer naar school terwijl u wacht tot uw schoolvervoer begint.

De subsidie ​​is gebaseerd op het aantal dagen dat uw kind naar school gaat vanaf de ingangsdatum van de dienst tot de datum waarop de dienst daadwerkelijk ingaat. Deze wordt uitbetaald nadat uw schoolvervoerdienst is gestart en tegen hetzelfde tarief als de Toelage Speciaal Vervoer – zie ‘Tarieven’ hieronder.

De afdeling neemt rechtstreeks contact met u op over de subsidie.

De Schoolvervoerregeling (pdf) is van toepassing op kinderen met speciale onderwijsbehoeften die zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs. Het kind moet naar de dichtstbijzijnde erkende reguliere school of speciale klas/speciale school gaan, of naar een eenheid die over voldoende middelen beschikt om aan zijn speciale onderwijsbehoeften te voldoen.

Als uw aanvraag is afgewezen, heeft u het recht om tegen de beslissing in beroep te gaan. U kunt online in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Schoolvervoer via de website van het Beroep voor het Schoolvervoer . Er kan beroep worden aangetekend:

 • Als het ministerie vanwege buitensporige kosten niet in staat is een transportdienst aan te bieden
 • Wanneer het maximale aangeboden subsidieniveau de geschatte kosten van de betrokken reis niet dekt.

De Organisator voor Speciale Onderwijsbehoeften (SENO) kan bij de afdeling een aanvraag indienen om een ​​begeleider in te zetten om een ​​kind te begeleiden, als de zorg- en veiligheidsbehoeften van het kind die ondersteuning vereisen.

Vervoersdiensten voor kinderen met speciale behoeften worden alleen aangeboden voor de periode van inschrijving in een speciale klas. Als het kind terugkeert naar het reguliere onderwijs, wordt er geen speciaal vervoer geregeld.

In aanmerking komende kinderen die zijn ingeschreven in een autismeklas/-eenheid verbonden aan een reguliere school en die vervolgens op die school mainstreamen, behouden hun vervoersgeschiktheid voor de duur van hun basisonderwijs op deze school. Als zij naar een nieuwe school overstappen, moet er echter een nieuwe aanvraag worden gedaan.

Kinderen die in aanmerking komen, betalen geen kosten voor schoolvervoer.

In bepaalde situaties kan, naar goeddunken van het ministerie, een speciale transportsubsidie ​​worden verstrekt voor de kosten van privévervoer.

De tarieven van de Bijzondere Vervoerssubsidie ​​zijn als volgt:

Kilometers (km)Tarief per km
Tot 643739,12 cent
Ruim 643721,22 cent
Bedragen voor het jaar 2023

Voor het aanvragen van speciaal vervoer dient u een aanvraag in te dienen bij de schooldirecteur. Deze neemt contact op met de  Special Educational Needs Organiser (SENO)  van de school . Als de SENO ervan overtuigd is dat uw kind is ingeschreven op de dichtstbijzijnde geschikte school en dat schoolvervoer nodig is, wordt er een advies gestuurd naar de afdeling Schoolvervoer van het Ministerie van Onderwijs.

Aanvragen voor Subsidie ​​Speciaal Vervoer (pdf) kunnen ook via de SENO worden doorgestuurd naar de Afdeling Schoolvervoer, voordat uw kind op school wordt ingeschreven. Als subsidie ​​wordt goedgekeurd, moeten aanvragen voor uitbetaling van de subsidie ​​een ingevuld formulier Verklaring van deelname bevatten . Aan het einde van het schooljaar kunnen ouders of voogden van het kind een aanvraag indienen bij de afdeling Schoolvervoer.

Department of Education

School Transport Section
Portlaoise Road
Tullamore
Offaly
Ireland

Tel: (057) 932 5466/7
Locall: 0818 919 910
Fax: (057) 932 5477
Website: https://www.gov.ie/en/service/school-transport/
Email: school_transport@education.gov.ie

School Transport Appeals Board

c/o Department of Education
Portlaoise Road
Tullamore
Co. Offaly
R35 Y2N5
Email: schooltransportappealsboard@education.gov.ie


Geplaatst: 20-09-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…