Subsidie voor huisrenovatie

Geschatte leestijd : 7 minuten

Wat is de renovatiesubsidie ​​voor leegstaande woningen?

Met de Vacant Property Refurbishment Grant (Renovatiepremie Leegstaande Woningen) biedt financiering zodat u leegstaande en verwaarloosde woningen kunt opknappen. De subsidie kan ook worden gebruikt voor het opknappen van woningen die niet eerder als woonhuis zijn gebruikt.

U kunt de subsidie ​​krijgen als u het leegstaande pand opknapt zodat u er kunt wonen of het pand kunt verhuren.

U kunt tot € 50.000 subsidie krijgen om een leegstaand pand te renoveren en tot € 70.000 als het pand verwaarloosd is.

De subsidie ​​voor de renovatie van leegstaande eigendommen wordt gefinancierd door het ministerie van Volkshuisvesting, Lokaal Bestuur en Erfgoed via het Croí Cónaithe (Stedenfonds) en u dient een aanvraag in bij uw lokale overheid.

Als u vragen heeft over de subsidie, kunt u contact opnemen met de  Vacant Homes Officer van uw gemeente , de veelgestelde vragen over de subsidie ​​lezen of de Housing Agency’s Vacancy Phone Line bellen op 1800 000 024.

Wonen op een eiland buiten de kust

Als u op een eiland voor de kust woont, kunt u sinds 1 juli 2023 tot € 84.000 krijgen voor de renovatie van een leegstaand gebouw of tot € 60.000 voor een leegstaand pand. Deze aanvullende financiering is alleen beschikbaar als u op een in aanmerking komend eiland voor de kust woont .

Traditionele boerderijen

Als u een traditionele boerderij heeft en overweegt de subsidie ​​aan te vragen, kunt u een aanvullende subsidie ​​van maximaal € 7.500 krijgen voor deskundig conserveringsadvies over de renovatie van uw leegstaande pand. Zie ‘Subsidie ​​voor instandhoudingsadvies voor het opknappen van traditionele boerderijen’ hieronder voor meer informatie.

Kom ik in aanmerking voor deze renovatiepremie?

Om in aanmerking te komen voor de renovatiesubsidie ​​leegstaande woningen moet u aan de volgende criteria voldoen:

 • Het pand moet 2 jaar of langer leeg hebben gestaan. U komt niet in aanmerking als het onroerend goed onredelijk of met opzet leeg staat, zodat u de subsidie ​​kunt krijgen.
 • De woning moet vóór 2008 gebouwd zijn.
 • U moet eigenaar zijn van het onroerend goed of u bent bezig met het kopen ervan.
 • U moet de woning na voltooiing van de werkzaamheden als uw eigen privéwoning bewonen of deze beschikbaar stellen voor verhuur. Als u de woning gaat verhuren als de werkzaamheden klaar zijn, moet u de huur aanmelden bij de Huurcommissie.
 • U moet een belastingverklaring hebben van de Belastingdienst en uw belastingzaken moeten in orde zijn.
 • U moet, indien van toepassing, uw lokale onroerendgoedbelasting hebben betaald .
 • U mag geen geregistreerd bedrijf of ontwikkelaar zijn.

U kunt de subsidie ​​slechts twee keer krijgen. U kunt één subsidie ​​krijgen voor het opknappen van een woning om in te wonen, en één voor een woning die u gaat verhuren.

Hoeveel bedraagt ​​de subsidie ?

U kunt maximaal € 50.000,- krijgen als u een leegstaand pand renoveert en maximaal € 70.000,- als het pand verwaarloosd is. De subsidie ​​is inclusief de BTW-kosten (VAT) van de werken.

De subsidiebedragen zijn op 1 mei 2023 verhoogd. Als u de subsidie vóór 1 mei 2023 hebt aangevraagd en u hebt uw subsidie nog niet ontvangen, dan kunt u de nieuwe subsidiebedragen toepassen. Meer informatie hierover vind u in de FAQ’s over de subsidie ​​.

Als u op een eiland voor de kust woont , kunt u tot € 84.000 krijgen om een ​​vervallen gebouw te renoveren of tot € 60.000 voor een leegstaand pand. De grenzen voor hoeveel u per soort werk kunt krijgen, worden ook met 20% verhoogd als u op een van deze eilanden woont.

Als de verbouwing meer kost dan de subsidie, moet u hiervoor betalen. U kunt bij de Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) een aanvraag indienen voor de Better Energy Homes Grant Scheme . Deze subsidie ​​helpt de energie-efficiëntie van uw huis te verbeteren, door te helpen bij de kosten van het isoleren van uw huis of het installeren van een warmtepomp of zonnepanelen. Werkzaamheden die onder de SEAI-regeling vallen, vallen niet onder de subsidie ​​voor renovatie van leegstaande panden.

De subsidie ​​moet worden goedgekeurd voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.

Welke werkzaamheden vallen onder de dekking?

De subsidie ​​dekt de onderstaande werkzaamheden. Het bedrag dat u krijgt, is gebaseerd op een kostenraming van uw gemeente. Het bedrag zal niet hoger zijn dan de financieringslimieten voor elk type werk dat in deze tabel is vermeld. Deze regel is niet van toepassing als u op een eiland voor de kust woont, waar u tot 20% boven deze financieringslimieten kunt komen.

Type werkzaamhedenMaximaal bedrag
Sloopwerkzaamheden en het ontruimen van locaties, inclusief het verwijderen van gevaarlijke materialenSubsidie ​​leegstand: € 50.000  
Vervallen aanvullende subsidie: € 70.000
Onderbouwwerkzaamheden inclusief werkzaamheden aan funderingen, opstaande muren, vloerplaten, vochtwering en funderingSubsidie ​​leegstand: € 50.000  
Vervallen aanvullende subsidie: € 70.000
Bovenbouwwerkzaamheden, waaronder werkzaamheden aan muren, schoorstenen, bovenverdiepingen, trappen, dakconstructie en constructief houtSubsidie ​​leegstand: € 50.000  
Vervallen aanvullende subsidie: € 70.000
Externe voltooiingen inclusief deur, ramen en vensterbanken€ 21.000
Interne afwerkingen zoals deuren, kozijnen, boogschrijnwerk, ijzerbeslag€ 7.000
Plinten€ 3.500
Boeiboorden, dakranden en regenwatervoorzieningen€ 4.200
Dakafwerkingen inclusief gootstukken, boeiboorden, binnenwelvingen, dakgoten en regenpijpen€ 14.000
Tegels en waterdichte afwerkingen van natte ruimtes€ 2.800
Schilderen en decoreren€ 10.500
Afwerkingen van het dak€ 14.000
Diensten waaronder loodgieterswerk, verwarming, ventilatie, stroom, verlichting, telecommunicatie, rookmelders, CO2-detectoren.Subsidie ​​leegstand: € 50.000  
Vervallen aanvullende subsidie: € 70.000
Keukenunits€ 7.700
Sanitair en badkameraccessoires€ 2.800
Noodzakelijk werk nodig op het land rond het huis.€ 7.000
ExtensiesSubsidie ​​leegstand: € 50.000  
Vervallen aanvullende subsidie: € 70.000
Professionele diensten voor het werk, zoals vergoedingen voor onderzoeken.10% van de netto bouwkosten inclusief BTW of € 14.000, afhankelijk van wat het laagste is. 

Het maximaal toegestane bedrag per type werkzaamheden is inclusief BTW en is gebaseerd op een halfvrijstaande woning met twee verdiepingen en 3 slaapkamers.

De subsidie ​​dekt niet het volledig slopen van een pand en het herbouwen van een nieuw pand.

Het omvat ook geen werkzaamheden om uw huis energiezuiniger te maken, die al gedekt worden door een SEAI-subsidie . Voor deze werkzaamheden kunt u bij de SEAI een subsidie ​​aanvragen, maar u kunt ook een subsidie ​​voor renovatie van leegstaande woningen krijgen.

Hoe vraag ik de subsidie ​aan?

Stap 1 – Verzend het ingevulde formulier en ondersteunende documenten

Vul het aanvraagformulier in en stuur het samen met uw bewijsstukken naar de gemeente .

U heeft nodig:

 • Bewijs dat het pand leeg staat. Energierekeningen kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat een pand op een bepaald moment leeg heeft gestaan. Als u geen energierekening voor het onroerend goed kunt krijgen, kunt u een ondertekende verklaring overleggen waarin staat dat het onroerend goed minimaal twee jaar leeg heeft gestaan. Als u het onroerend goed onlangs heeft gekocht, kunt u ook een brief krijgen van de advocaat (solicitor) van de verkoper waarin wordt bevestigd dat het onroerend goed leeg stond.
 • Bewijs dat u eigenaar bent van het onroerend goed, of dat u het probeert te kopen.
 • Bewijs van bouwvergunning, indien nodig.
 • Een bewijs dat de woning in verval is, als u de aanvullende subsidie ​​aanvraagt. Als het onroerend goed nog niet in het register voor vervallen locaties staat, heeft u een rapport nodig van een gekwalificeerde professional waarin staat dat het onroerend goed verlaten is.
 • Een offerte voor de werkzaamheden.
 • Een ondertekende verklaring dat u ermee akkoord gaat de subsidie ​​geheel of gedeeltelijk terug te betalen aan de gemeente, als u de woning binnen tien jaar na het verkrijgen van de subsidie ​​verkoopt, of als u de woning verhuurt terwijl u had afgesproken er te gaan wonen.
 • Een ondertekende verklaring waarin staat dat de woning voldoet aan de minimumnormen voor huurwoningen als u deze gaat verhuren.
 • Een ondertekende verklaring waarin wordt bevestigd dat u niet eerder de subsidie ​​heeft ontvangen om een ​​woning voor verhuur op te knappen.

Er is een checklist met de bewijsstukken die u bij het aanvraagformulier moet meesturen .

Stap 2 – Aanvraag beoordeeld en verwerkt

 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag en documenten.
 • Zij zullen ervoor zorgen dat een gekwalificeerd persoon de woning bezoekt om te controleren of de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en om de kosten te beoordelen.
 • Als uw aanvraag succesvol is, stuurt de gemeente u een ‘goedkeuringsbrief’. In deze brief leest u hoeveel uw subsidie ​​bedraagt. Als u de woning nog niet heeft gekocht, krijgt u voor de subsidie ​​een ‘principeverklaring’. Deze brief dient u te ondertekenen en terug te sturen naar de gemeente, aangezien deze deel uitmaakt van uw overeenkomst met de gemeente.
 • Na goedkeuring van uw aanvraag heeft u 13 maanden de tijd om de werken uit te voeren

Stap 3 – Verzend contractant- en betalingsinformatie

 • Stuur informatie over de aannemer naar de lokale overheid, bijvoorbeeld zijn belastingreferentienummer.
 • Stuur uw bankgegevens naar de gemeente, zodat zij weten waar ze de subsidie ​​moeten betalen.
 • Stuur facturen voor de uitgevoerde werkzaamheden naar de gemeente.
 • Ontvang belastingverklaring van de Belastingdienst als de goedgekeurde subsidie ​​meer dan € 10.000 bedraagt.

Stap 4 – Het werk wordt gecontroleerd en het lastendocument wordt ondertekend

De gemeente stuurt iemand naar uw woning om te controleren of de werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals beschreven en in overeenstemming met de kosten.

Als de gemeente tevreden is met de werkzaamheden, vragen zij u een lastenbrief te ondertekenen. Het lastendocument geeft de lokale overheid rechten op het onroerend goed als zekerheid voor de subsidie. Dit om er zeker van te zijn dat u voldoet aan de eisen om in de woning te wonen of deze voor minimaal 5 jaar te verhuren.

De heffing op uw woning duurt 10 jaar en is gelijk aan het subsidiebedrag dat u hebt ontvangen. De gemeente registreert deze heffing op het onroerend goed bij de Land Registry or Registry of Deeds. (Kadaster of het Register van Akten) .

Stap 5 – De subsidie ​​wordt betaald

Als de lokale overheid tevreden is met het werk wanneer ze het huis inspecteren en het lastendocument wordt ondertekend, wordt de subsidie uitbetaald.

Als u subsidie ​​heeft gekregen voor het opknappen van een woning voor verhuur, wordt de subsidie ​​pas uitbetaald als u aan de gemeente bewijst dat u de huur bij de RTB heeft aangemeld.

Ook moet u jaarlijks bij uw gemeente een bewijs overleggen dat u de huur jaarlijks bij de RTB heeft aangemeld.

Heeft u vragen over de subsidie? Neem dan contact op met de  Vacant Homes Officer van uw gemeente .

Wat gebeurt er als mijn aanvraag niet succesvol is?

Indien uw aanvraag niet succesvol is, kunt u tegen de beslissing in beroep gaan bij de gemeente. U dient hen binnen drie weken na de beslissing een brief te schrijven waarin u de redenen vermeldt waarom u bezwaar maakt.

Uw bezwaar wordt beoordeeld door iemand van de gemeente die niet betrokken is geweest bij de beoordeling van uw aanvraag. De gemeente zal contact met u opnemen over de uitkomst van dit onderzoek. Dit kan tot 6 weken duren.

Wat gebeurt er als ik niet in de woning wil wonen of verhuren?

Als u subsidie ​​heeft gekregen om een ​​woning te renoveren zodat u er zelf in kunt wonen en u besluit deze binnen tien jaar na ontvangst van de subsidie ​​te verkopen of te verhuren, dan moet u de gemeente terugbetalen. U moet deze binnen 10 jaar na ontvangst van de subsidie ​​terugbetalen als u niet langer in de woning als uw hoofdwoning woont.

Als u subsidie ​​heeft gekregen om een ​​onroerend goed te verhuren en u besluit het onroerend goed te verkopen, of als het binnen tien jaar na het verkrijgen van de subsidie ​​niet meer beschikbaar is voor verhuur, moet u de gemeente ook terugbetalen.

Hoeveel u moet terugbetalen, hangt af van hoe lang u in de woning woont of verhuurt. Als u uw woning bewoont of verhuurt:

 • Bij minder dan 5 jaar moet u het volledige bedrag terugbetalen
 • Over 5 jaar maar korter dan 10 jaar moet u 75% van de subsidie ​​terugbetalen
 • Langer dan 10 jaar hoeft u niets terug te betalen

Subsidie ​​voor natuurbehoudsadvies voor het opknappen van traditionele boerderijen

Als u een traditionele boerderij heeft en de subsidie ​​voor renovatie van leegstaande panden wilt aanvragen, kunt u een aanvullende subsidie ​​van maximaal € 7.500 krijgen voor deskundig conserveringsadvies over de renovatie van uw leegstaande pand.

De subsidieregeling voor instandhoudingsadvies voor leegstaande traditionele boerderijen is op 14 juni 2023 van start gegaan. In het kader van de regeling kunt u een ervaren natuurbeschermingsdeskundige een onderzoek van uw eigendom laten invullen en een rapport (pdf) schrijven met instandhoudingsadvies over de beste manier om het op te knappen. .

Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet de woning een traditionele boerderij of cottage zijn. Dit betekent dat het een bescheiden huis is, gebouwd met traditionele technieken en lokale materialen, zoals riet, steen, leisteen, aarde, vlechtwerk en ongezaagd hout.

Om deze subsidie ​​voor conserveringsadvies aan te vragen, vult u het aanvraagformulier (pdf) in en e-mailt u dit naar niah@housing.gov.ie, samen met foto’s van het gebouw.


Geplaatst: 23-09-2023
Bron: zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook:

 • Betalingsregeling moeder- en baby-instellingen
  Geschatte leestijd : 7 minuten Inleiding De ‘Mother and Baby Institutions Payment Scheme’ voorziet in financiële betalingen en gezondheidssteun aan in aanmerking komende mensen die…
 • Medical Card en Financiële Drempel
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inkomensplafond voor een medical card Het online aanvraagproces omvat een snelle beoordeling van uw financiën. Zo weet u of u mogelijk in aanmerking komt voor een medical card of huisartsenkaart. Het…
 • Vakantie boeken
  Geschatte leestijd : 3 minuten Uw rechten en bescherming als consument zijn afhankelijk van het type vakantie dat u kiest.Als u een pakketreis boekt via een reisorganisatie, hebt u sterke rechten en bescherming, vooral als er iets …
 • Voordat u op reis gaat
  Geschatte leestijd : 3 minuten U moet vooraf wat onderzoek doen. Als u een boekingswebsite gebruikt om prijzen te vergelijken en uw hotel te boeken, controleer dan of u een contract heeft met het hotel of de boekingssite. Zo…
 • Credit Unions
  Geschatte leestijd : 6 minuten Credit Unions zijn financiële coöperaties die zijn opgericht om leden in staat te stellen te sparen en aan elkaar te lenen tegen eerlijke en redelijke rentetarieven. Het zijn organisaties zonder …