Successiebelasting in heel Europa: hoe variëren de regels, tarieven en inkomsten?

Geschatte leestijd : 3 minuten
Afbeelding@Pixabay, ArtTower

Inleiding

Ongeveer 19 EU-landen heffen successie-, schenkings- of successierechten. Vanwege de zeer preferentiële fiscale behandeling die van toepassing is op overdrachten aan naaste familieleden, blijven de meeste nalatenschappen onbelast. Het percentage van de totale belastinginkomsten uit vermogensoverdrachtsbelastingen is zeer laag.

De ongelijkheid in de verdeling van de welvaart is in heel Europa wijdverspreid. De rijkste 10% van het continent bezit maar liefst 67% van de rijkdom, terwijl de onderste helft van de volwassenen slechts 1,2% daarvan bezit . De rol van successie-, successie- en schenkingsrechten wordt grotendeels besproken bij het aanpakken van ongelijkheden. Ongeveer 19 van de 27 EU-landen heffen vermogensoverdrachtsbelasting. De inkomsten uit successie-, successie- en schenkingsrechten overschrijden echter slechts 1% van de totale belasting in slechts twee EU-landen, namelijk België en Frankrijk.

Wat zijn successierechten?

Successiebelasting is een specifieke vorm van vermogensbelasting. Netto vermogensbelasting die periodiek, meestal jaarlijks, wordt geheven op het vermogen in eigendom. In tegenstelling hiermee worden vermogensoverdrachtsbelastingen geheven wanneer er sprake is van een vermogensoverdracht en, in het geval van successie- en successierechten, pas bij het overlijden van de schenker.

Geen successierechten in 8 EU-landen

Volgens de Tax Foundation, die zich baseert op de “Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2022” en de “Worldwide Tax Summaries” van PwC, was er vanaf 2022 in acht EU-landen geen successie-, successie- en schenkingsbelasting. Hieronder vallen Oostenrijk, Cyprus, Estland, Letland, Malta, Roemenië, Slowakije en Zweden. Onder de EVA-landen bestond er in Noorwegen ook geen vermogensoverdrachtsbelasting.

Estate, inheritance and gift taxes (2022) Yes No
Sources: Tax Foundation,Worldwide Estate&Inheritance Tax Guide&PwC

Vijf Europese landen hebben de successierechten afgeschaft

Vijf landen hebben sinds 2000 hun successierechten afgeschaft. Het betreft Oostenrijk, Tsjechië, Noorwegen, Slowakije en Zweden. Estland en Letland hebben nooit successierechten of successierechten geheven.

Twee Noordse, twee Baltische en twee eilandlanden in de Middellandse Zee heffen geen successierechten.

Volgens het rapport ‘Inheritance Taxation’ van de OESO uit 2021 zijn er in heel Europa veel gemeenschappelijke ontwerpkenmerken van successie-, successie- en schenkingsbelastingen.

De meerderheid van de landen heft successie- en schenkingsrechten op basis van de ontvangers, maar een minderheid heft op donoren gebaseerde successierechten. Alleen Denemarken in de EU heft successierechten op overleden schenkers. Groot-Brittannië hanteert dezelfde regel.

De meeste landen bevoordelen echtgenoten en directe nakomelingen door middel van hogere belastingvrijstellingsdrempels en lagere belastingtarieven. Tot de meest fiscaal bevoorrechte bezittingen behoren het hoofdverblijf, bedrijfsvermogen, pensioenvermogen en levensverzekeringspolissen.

Hoe verhouden de regels en tarieven van de successierechten zich tot elkaar?

De regels en tarieven voor successierechten variëren afhankelijk van het land en de regio, de waarde van de geërfde bezittingen en de mate van familiale band tussen de overledene en de begunstigde.

In Frankrijk worden volgens de Belastingstichting bijvoorbeeld verschillende tarieven toegepast op overdrachten aan op- en afstammelingen, overdrachten tussen broers en zussen, bloedverwanten tot de vierde graad en alle anderen.

Ook zijn er grote verschillen in de belastingtarieven. De meeste landen hebben progressieve belastingtarieven, maar ongeveer een derde past een vast tarief toe, en de belastingtarieven lopen ook sterk uiteen.

In 2022 varieerde het maximale successierechtentarief van 4% in Kroatië tot 88% in Spanje, afhankelijk van de regio.

De meeste Europese landen hanteren ook vrijstellingsdrempels voor successie- en successierechten. Ze zijn doorgaans afhankelijk van de relatie tussen de schenker en de erfgenaam, waarbij gunstigere vrijstellingsdrempels gelden voor nauwere familieleden.

Ze verschillen aanzienlijk in heel Europa, variërend van bijvoorbeeld bijna € 16.000 in België tot meer dan € 1 miljoen in Italië.

In veel landen bedragen de inkomsten minder dan 1% van de totale belastingen

Hoewel het maximale successierechtentarief in verschillende landen hoger is dan 50%, vormen de inkomsten uit successie-, successie- en schenkingsrechten een zeer klein deel van de totale belastinginkomsten in Europa. Het percentage van de totale belastinginkomsten uit deze belastingen lag in 2019 onder de 1%, behalve voor België (1,46%) en Frankrijk (1,36%).

Dit cijfer was 0,71% in Groot-Brittannië, 0,58% in Spanje, 0,52% in Duitsland en 0,1% in Italië.

De meeste nalatenschappen blijven onbelast

De reden waarom de inkomsten uit successie- en successierechten doorgaans laag zijn, is dat volgens het OESO-rapport in een aantal landen de meeste nalatenschappen onbelast blijven. Dit is grotendeels te wijten aan de zeer preferentiële fiscale behandeling die van toepassing is op overdrachten aan naaste familieleden en aan de vrijstelling die wordt verleend voor de overdracht van specifieke activa. Hiertoe behoren bijvoorbeeld hoofdverblijfplaats, bedrijfs- en landbouwactiva, pensioenactiva en levensverzekeringspolissen.

“In een aantal landen kunnen successie- en successierechten ook grotendeels worden vermeden door middel van schenkingen tijdens het leven, vanwege de gunstigere fiscale behandeling ervan”, aldus het rapport.

OESO-rapport: Successiebelasting vergroot de billijkheid

Het rapport suggereerde ook dat goed ontworpen successierechten de inkomsten kunnen verhogen en het eigen vermogen kunnen vergroten. “Vanuit een aandelenperspectief kan een successiebelasting, vooral een belasting die zich richt op relatief hoge niveaus van vermogensoverdrachten, een belangrijk instrument zijn om de gelijkheid van kansen te vergroten en de concentratie van rijkdom te verminderen”, aldus het rapport.


Bron: Euronews, Servet Yanatma
Geplaatst: 16/04/2024

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…