Terug naar werk, gezinsdividend

Geschatte leestijd : 4 minuten
Afbeelding @Pixabay, klimkin

Wat is het ‘Back to Work Family Dividend’?

Het Back to Work Family Dividend (BTWFD) helpt gezinnen om van de sociale zekerheid naar werk te gaan. Het geeft financiële steun aan mensen met kinderen die geen aanspraak meer maken op een uitkering voor werkzoekenden of een eenoudergezinsuitkering omdat ze aan het werk zijn of gaan werken. Werk omvat arbeid of zelfstandig ondernemerschap.

De BTWFD wordt maximaal 2 jaar betaald. U ontvangt een wekelijkse verhoging voor een in aanmerking komend kind (tot een maximum van 4 kinderen) gedurende het eerste jaar dat u werkt. In het tweede jaar wordt de helft van het weekbedrag uitbetaald.

Om in aanmerking te komen voor de BTWFD moeten u en alle leden van uw gezin (inclusief uw volwassen gezinslid) alle primaire sociale uitkeringen ondertekenen. De BTWFD kan worden betaald met de Working Family Payment en enkele andere niet-primaire sociale uitkeringen. U kunt bij BTWFD ook voor maximaal 36 dagen aanspraak maken op bepaalde uitkeringen bij ziekte en letsel op korte termijn – zie ‘Overige betalingen en BTWFD’ hieronder.

Om BTWFD te krijgen , moet u voldoen aan de voorwaarde van gewone verblijfplaats .

Hoe u in aanmerking komt voor het Back to Work Family Dividend

U kunt het Back to Work Family Dividend (BTWFD) krijgen als u ten minste één in aanmerking komend kind heeft en één van de volgende betalingen ontvangt:

U moet stoppen met het claimen van uw in aanmerking komende betaling(en) om BTWFD te ontvangen.

Als u nog geen verzekerbare baan of werk als zelfstandige heeft, moet u binnen vier weken na het verlaten van uw oorspronkelijke uitkering of regeling in dienst treden. De tewerkstelling moet in Ierland plaatsvinden.

U kunt de tijd die u aan de uitkering van een werkzoekende besteedt, combineren met de tijd die u besteedt aan een kwalificatieprogramma om aan de geschiktheidsvereisten te voldoen. Als u van een in aanmerking komende betaling naar een in aanmerking komende regeling bent gegaan en vervolgens werk hebt gevonden, kunt u rechtstreeks naar de BTWFD-regeling gaan zonder dat u zich opnieuw hoeft aan te melden voor uw oorspronkelijke betaling.

Kwalificerende regelingen zijn:

 • Gemeenschapswerkgelegenheid
 • Tus
 • Rurale sociale regeling
 • Terug naar Onderwijstoeslag
 • Regeling baneninitiatief
 • Community Employment
 • Tús
 • Rural Social Scheme
 • Back to Education Allowance
 • Job Initiative Scheme

Als u van een in aanmerking komende betaling naar een in aanmerking komende regeling bent gegaan en vervolgens werk hebt gevonden, kunt u rechtstreeks naar de BTWFD-regeling gaan zonder dat u zich opnieuw hoeft aan te melden voor uw oorspronkelijke betaling.

Als u in loondienst of als zelfstandige werkte en een eenoudergezinsuitkering (OFP) ontving en uw OFP is gestopt omdat uw jongste kind de leeftijdsgrens heeft bereikt, komt u mogelijk in aanmerking voor de BTWFD – als u zich niet aanmeldt bij een andere primaire sociale zekerheid uitkering van een uitkering.

Het Back to Work Family Dividend kan worden betaald met Working Family Payment (WFP) en wordt niet in aanmerking genomen bij de middelentoets voor het WFP.

Het Back to Work Family Dividend (BTWFD) kan ook worden betaald met een moederschapsuitkering en een vaderschapsuitkering.

Overige betalingen en BTWFD

U komt niet in aanmerking voor BTWFD als u of uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende een primaire sociale uitkering ontvangt of een arbeids- of opleidingsprogramma volgt. U kunt geen BTWFD krijgen voor een kind namens wie een IQC of IQA wordt betaald of dat zelf een betaling ontvangt. BTWFD wordt niet betaald met de Terug Aan Het Werk Ondernemingstoeslag .

U kunt de BTWFD betalen met de volgende uitkeringen (aan u of uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende):

 • Back to School Clothing and Footwear Allowance
 • Child Benefit
 • Disablement Benefit and Death Benefit (under the OIB scheme)
 • Domiciliary Care Allowance
 • Working Family Payment
 • Additional Needs Payment
 • Guardian’s Payment (Non-Contributory)
 • Illness Benefit and Injury Benefit (under the OIB scheme) for 36 days
 • Mortgage Interest Supplement
 • Rent Supplement
 • Widowed or Surviving Civil Partner Grant
 • Terug naar school toelage voor kleding en schoenen
 • Kinderbijslag
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering en overlijdensuitkering (volgens de OIB-regeling)
 • Toeslag voor thuiszorg
 • Betaling van werkende gezinnen
 • Betaling van aanvullende behoeften
 • Guardian’s Payment (premievrij)
 • Ziekte- en letseluitkering (volgens de OIB-regeling) gedurende 36 dagen
 • Hypotheekrenteaanvulling
 • Huursupplement
 • Toekenning voor weduwe of overlevende burgerlijke partner

BTWFD wordt niet beoordeeld als middel voor huurtoeslag.

U kunt gedurende 36 dagen (6 weken) aanspraak maken op de BTWFD en de ziekte- of letseluitkering (volgens de OIB-regeling). Uw BTWFD wordt opgeschort na de 36e dag van uw aanvraag voor een ziekte- of letseluitkering.

Hoe lang krijg ik het Back to Work-gezinsdividend?

De BTWFD duurt maximaal 2 jaar als u blijft werken. Als u op enig moment binnen de periode van twee jaar aanspraak maakt op een primaire sociale uitkering, stopt de BTWFD-betaling. Als uw echtgenoot, geregistreerde partner of samenwonende een uitkering vraagt, stopt ook de BTWFD-uitkering.

Als u uw baan verliest en een uitkering aanvraagt, stopt de BTWFD, maar deze kan opnieuw starten als u een nieuwe baan krijgt – met een maximum van 2 herstarts voor elke aanvrager.

Tarief van het gezinsdividend dat weer aan het werk gaat

Het Back to Work Family Dividend (BTWFD) is gebaseerd op het verhogingspercentage voor een gekwalificeerd kind (IQC) dat u kreeg met uw sociale uitkering. Als u bij uw betaling een verlaagd IKB kreeg, krijgt u in uw eerste jaar hetzelfde verlaagde BTWFD-bedrag, en vervolgens de helft van dat bedrag in het tweede jaar.

Vanaf januari 2023 bedraagt ​​de volledige BTWFD € 42 voor een kind jonger dan 12 jaar en € 50 voor een kind van 12 jaar en ouder. Het wordt betaald voor elk kind (tot een maximum van 4 kinderen) gedurende één jaar. In het tweede jaar wordt het verlaagd naar € 21 voor een kind jonger dan 12 jaar en € 25 voor een kind van 12 jaar en ouder.

U wordt uitsluitend wekelijks achteraf betaald via elektronische overboeking (EFT).

BTWFD is niet belastbaar.

Hoe kunt u het Back to Work-gezinsdividend aanvragen?

Om u aan te melden, vult u het Back to Work Family Dividend-aanvraagformulier (pdf) in en stuurt u dit, met de relevante ondersteunende documentatie, terug naar uw plaatselijke Intreo Center of plaatselijke afdeling voor Social Welfare .

Voor meer informatie over de regeling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke kantoor. Zij leggen u uit hoe de aanvraagprocedure werkt en geven u het aanvraagformulier. U kunt het formulier ook online verkrijgen (pdf).

U kunt tegen een beslissing op uw claim in beroep gaan bij het Bureau voor Social Welfare .

Normaal gesproken wordt de BTWFD betaald vanaf de datum van uw claim. Beslissende ambtenaren kunnen de BTWFD tot zes maanden na uw claim terugvorderen als er een goede reden voor de vertraging was.

Waar kunt u het Back to Work-gezinsdividend aanvragen?

Stuur uw aanvraag voor het Back to Work Family Dividend naar uw Intreo-office of plaatselijke afdeling voor Social Welfare .


Geplaatst: 25-10-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook: