Testament opmaken

Een testament is een schriftelijk document waarin staat wat u wilt dat er met uw bezittingen gebeurt na uw overlijden. Een testament
moet worden ondertekend en er moeten getuigen bij zijn. Als u overlijdt, worden uw bezittingen uw ‘nalatenschap’ genoemd.
Een erflater is iemand die een testament opstelt. Als u overlijdt zonder een testament na te laten, sterft u ‘intestato’ (intestate).

U hoeft geen testament op te maken. Als u overlijdt zonder een testament te maken, wordt uw nalatenschap verdeeld volgens het
erfrecht. Dat betekent dat uw nalatenschap onder uw nabestaanden wordt verdeeld op de manier die in de wet is vastgelegd. Hoe dat in zijn
werk gaat, leest u in ‘Wat gebeurt er als u overlijdt zonder een testament na te laten’ in het draaiboek.

 

There are only two kinds of people in the world: the Irish,
And those who wish they were.