Thuiszorgondersteuning

Geschatte leestijd : 3 minuten

W at is de Thuiszorgondersteuning?

De Health Service Executive (HSE) biedt op lokaal niveau wijk- en thuiszorgondersteuning, waaronder de Thuiszorg. Deze dienst stond voorheen bekend als het Home Care Package Scheme (Thuiszorgpakket.)

De Thuiszorg helpt ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Het kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij alledaagse taken zoals in- en uit bed stappen, wassen en aankleden.

De individuele behoeften van een persoon worden beoordeeld om te beslissen welke ondersteuning ze nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geleverd door de HSE of door een externe provider die is goedgekeurd door de HSE.

Wie kan de Thuiszorgondersteuning aanvragen?

De Thuisondersteuningsservice is beschikbaar voor mensen van 65 jaar of ouder die mogelijk ondersteuning nodig hebben om thuis te blijven wonen of om naar huis terug te keren na een ziekenhuisopname. De diensten kunnen nodig zijn vanwege ziekte, handicap of na een ziekenhuisverblijf of na revalidatie in een verpleeghuis.

In sommige gevallen kan de dienst beschikbaar zijn voor mensen jonger dan 65 jaar die ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met beginnende dementie of een handicap.

Wat kost de Thuiszorgondersteuning?

Er zijn geen kosten verbonden aan de service en de regeling is niet inkomensafhankelijk. Voor het aanvragen van de Thuiszorg heeft u geen medische kaart (medical card)nodig.

Hoe werkt de Thuiszorgondersteuning?

Hoe werkt de Thuiszorgondersteuning?

De ondersteuningen worden geleverd door de HSE, of anders door een externe provider die is goedgekeurd door de HSE.

Als u bent goedgekeurd voor de service en er geen HSE-personeel beschikbaar is, zal een door de HSE goedgekeurde externe provider de thuisondersteuning aan u leveren. De HSE kan deze service voor u regelen. U regelt rechtstreeks de dagen en tijden voor de ondersteuning met de erkende aanbieder van uw keuze.

Als alternatief kunt u een verzoek indienen om rechtstreeks met een erkende aanbieder te handelen. Als u bent goedgekeurd, zal de HSE u schrijven om u het wekelijkse bedrag aan financiering te vertellen dat u kunt gebruiken om thuisondersteuning te regelen van de door u gekozen provider. Deze aanpak wordt Consumer Directed Home Support (CDHS) genoemd. Het aantal uren thuisondersteuning dat de financiering voorziet, is afhankelijk van de tarieven die de aanbieder in rekening brengt. De aanbieder vertelt u welke tarieven zij met de HSE hebben afgesproken.

U kunt Consumer Directed Home Support aanvragen wanneer u zich aanmeldt. Of uw diensten nu CDHS zijn of worden geregeld door de HSE, u kunt ervoor kiezen om over te stappen op de andere aanpak als u dat wilt.

Welke diensten kunt u krijgen?

De aangeboden diensten variëren, afhankelijk van de individuele behoeften. Het kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij alledaagse taken zoals in- en uit bed stappen, wassen en aankleden. Bij je aanvraag maakt de HSE een inschatting van de soorten ondersteuning die je nodig hebt. Dit heet het Zorgbehoefteonderzoek.

De HSE zal af en toe de diensten die u ontvangt beoordelen en kan de ondersteuning die u krijgt verhogen of verlagen, afhankelijk van uw zorgbehoeften, of de ondersteuning kan hetzelfde blijven. Als uw situatie verandert, moet u het lokale HSE Home Support Office op de hoogte stellen als dit van invloed is op uw behoefte aan thuisondersteuning.

Wat is de indicatie zorgbehoefte?

Bij uw aanvraag beoordeelt de HSE uw zorgbehoefte en sociale omstandigheden. De beoordeling brengt in kaart welk niveau van zorg u momenteel ontvangt en welke andere ondersteuning u mogelijk nodig heeft.

De beoordeling wordt gedaan door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, zoals een verpleegkundige of fysiotherapeut.

De HSE zal u schrijven om u te laten weten welke beslissing is genomen over de ondersteuning die u nodig heeft.

Als u niet tevreden bent met de beslissing, kunt u schrijven naar het HSE Home Support Office in uw regio om dit en uw redenen op te geven. U kunt dit doen binnen 20 dagen na ontvangst van de beschikking. Er zal een onpartijdige toetsing van het besluit plaatsvinden en u wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst van deze toetsing.

Aanvragen
Neem voor een aanvraagformulier contact op met uw plaatselijke Home Support Office of download het aanvraagformulier en het informatieboekje voor de Home Support Service (pdf).

Het personeel van uw plaatselijke kantoor kan u helpen als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier.

U kunt het aanvraagformulier zelf invullen of u kunt iemand vragen het voor u in te vullen, bijvoorbeeld een mantelzorger, huisarts of GGD. Als iemand anders het formulier voor u invult, moet u het gedeelte Declaration and Consent in deel 1 van het aanvraagformulier ondertekenen.

Als u in het ziekenhuis ligt, moet u de persoon die uw ontslagplan behandelt, vragen naar uw aanvraag. Deze persoon kan een verpleegkundige, een ontslagcoördinator of een maatschappelijk werker zijn. Zij helpen je met het aanvraagformulier en sturen het naar je lokale HSE Home Support Office.

Als u in aanmerking wilt komen voor CDHS, vink dan het vakje hiervoor aan op het aanvraagformulier.

Retourneer het ingevulde aanvraagformulier naar uw local Home Support Office  .


Geplaatst: 12/11/2022
Bron: Health Service Executive
Foto: Pixabay, Stefan Schranz

Bezoekers lazen ook: