ThuisZorgPeriodes Regeling, Home Caring Periods Scheme

Geschatte leestijd : 3 minuten

Wat is de ThuiszorgPeriodeRegeling?(HCPS)

De Home Caring Periods Scheme maakt het gemakkelijker voor mensen die een time-out van hun beroepsleven nemen om voor kinderen of volwassenen te zorgen om in aanmerking te komen voor een staatspensioen (op premiebetaling) .

Tijdvakken waarin u voor iemand zorgde, kunnen volgens de Regeling worden opgenomen in uw sociaal verzekeringsdossier.

De HomeCaring Periods Scheme maakt deel uit van een nieuwe manier om het staatspensioen (premieplichtig) te berekenen voor mensen die zich na 1 september 2012 hebben aangemeld. Deze nieuwe manier om de pensioentarieven te berekenen, wordt de Total Contributions Approach genoemd .

De Regeling ThuisZorgperiodes en de Regeling Thuiszorg kunnen niet samen worden gebruikt voor de berekening van uw pensioenaanspraak. De HomeCaring Periods Scheme zal worden gebruikt wanneer het jaarlijkse gemiddelde aantal sociale verzekeringspremies wordt gebruikt om het pensioenpercentage te berekenen.

Hoe u in aanmerking komt voor de ThuiszorgPeriodeRegeling

Iedereen die op of na 1 september 1946 is geboren en fulltime voor iemand heeft gezorgd, kan de Regeling Thuiszorgperioden aanvragen.

U kunt een ThuisZorgperiode op uw premieoverzicht krijgen voor elke week dat u niet in loondienst was of krediet aanvroeg en voltijds zorgde voor:

  • Een kind of kinderen jonger dan 12 jaar (alleen ouders of pleegouders kunnen een ThuisZorgperiode krijgen voor een kind jonger dan 12 jaar)
  • Een kind of kinderen van 12 jaar of ouder die meer zorg nodig hebben
  • Een volwassene die meer zorg nodig had

Er kunnen maximaal 1.040 thuiszorgperioden (gelijk aan 20 jaar) worden opgenomen in uw socialeverzekeringsdossier.

Om in aanmerking te komen voor een thuiszorgperiode, moet u op het moment dat u zorg verleende:

  • ouder zijn dan 16 en jonger dan 66 jaar
  • Niet voltijds hebben gewerkt (u mag wel gewerkt hebben maar moet minder dan € 38 bruto per week hebben verdiend)
  • Geen sociale uitkering hebben gekregen, met uitzondering van Carer’s

Allowance , Carer’s Benefit , Domiciliary Care Allowance of Carer’s Support Grant .

Slechts één persoon kan een thuiszorgperiode op zijn of haar socialeverzekeringslijst krijgen voor het ondersteunen van een bepaald kind of een bepaalde volwassene.

Het HomeCaring Periods Scheme wordt niet toegepast op een periode waarin u buiten Ierland woonde, behalve in gevallen waarin de bepalingen van de EU-regelgeving voor gedetacheerde werknemers van toepassing zijn.

Op Welfare.ie leest u meer over de regeling Thuiszorgperiodes .

Hoe HomeCaring-perioden worden gebruikt om een staatspensioen te krijgen (premieplichtig)

Het HomeCaring Periods Scheme kan alleen worden gebruikt als uw pensioen (premieplichtig) wordt berekend volgens de Total Contributions Approach .

De Total Contributions Approach voorziet in een nieuwe Geaggregeerde Contributions Methode om het totale aantal bijdragen te berekenen dat u heeft betaald. Deze nieuwe methode wordt gebruikt om pensioentarieven te berekenen in plaats van het jaarlijkse gemiddelde aantal bijdragen te beoordelen .

Met behulp van de geaggregeerde* premiemethode komt u, als u 2.080 of meer sociale verzekeringspremies heeft (of 40 jaar voltijds werken), in aanmerking voor een maximaal persoonlijk AOW-tarief (premievrij).

* Bij elkaar opgetelde

Als u minder dan 2.080 bijdragen heeft, kunnen maximaal 520 gecrediteerde bijdragen (10 jaar) en maximaal 1.040 HomeCaring Periodes (20 jaar) worden gebruikt als onderdeel van uw pensioenberekening om u te helpen in aanmerking te komen voor een maximumpensioen.

Uw gecombineerde bijgeschreven bijdragen en Thuiszorgperiodes kunnen echter niet meer zijn dan 1.040 (20 jaar).

Als uw gecombineerde som van betaalde premies, HomeCaring Periodes en gecrediteerde premies minder is dan 2.080, komt u in aanmerking voor een verlaagd pensioentarief. Een gecombineerd totaal van 1.560 aan betaalde bijdragen, bestaande uit HomeCaring Periodes en gecrediteerde bijdragen, zou u bijvoorbeeld recht geven op 75% van het maximale pensioen (1.560 / 2.080 = 75%).

Hoe vraagt u de Regeling ThuisZorgPeriodes aan?

U kunt de HomeCaring Periods Scheme aanvragen zodra u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en uw aanvraagformulier voor een pensioen (premievrij) heeft ingediend.

U vraagt de regeling Thuiszorgperiodes aan bij het DSP als u:

•Zorgt voor een kind jonger dan 12 jaar, maar niet hun natuurlijke ouder bent, dwz een pleegouder of een adoptieouder
of

•Zorgt voor een volwassene of een kind ouder dan 12 jaar dat continu en regelmatig hulp nodig heeft gedurende de dag, maar u kreeg geen verzorgersuitkering of DCA

Als u niet online kunt aanvragen, kunt u (01) 471 5898 bellen om een aanvraagformulier HomeCaring Periods Scheme (pdf) aan te vragen .

U hoeft de ThuisZorgPeriodes Regeling niet aan te vragen (deze wordt automatisch toegepast) als er weken op uw socialeverzekeringspremie staan waarin u niet in loondienst was of tekende voor kredieten, maar u daarvoor een van de volgende uitkeringen ontving voor de betreffende weken:

  • Carer’s Benefit
  • Carer’s Allowance
  • Domiciliary Care Allowance (DCA)
  • Child Benefit

Waar vraagt u de ThuisZorgPeriodes Regeling aan?

Department of Social Protection

HomeCarers Scheme Sectie
McCarter’s Road
Buncrana,
Donegal
Ierland

Tel: (01) 471 5898 of 0818 690 690
Website: https://www.gov.ie/en/service/09f967-homecaring/


Geplaatst: 20-02-2023
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: https://pixabay.com/users/geralt-9301/

Bezoekers lazen ook: