Toeslag voor thuiszorg voor kind jonger dan 16 jaar

Geschatte leestijd : 6 minuten
Afbeelding@Pixabay, bewart

Wat is de thuiszorgtoeslag?

De Domiciliary Care Allowance (DCA) is een maandelijkse uitkering voor een kind jonger dan 16 jaar met een ernstige handicap. Het kind moet blijvende zorg en aandacht nodig hebben die substantieel verder gaat dan wat normaal gesproken nodig is voor een kind van dezelfde leeftijd. Het is niet inkomensafhankelijk.

Meer over wat ernstig of substantieel betekent kunt u vinden in de DCA Medische Richtlijnen (pdf) . Het wordt gebruikt door het Ministerie van Sociale Bescherming (DSP) bij de beoordeling van aanvragen voor DCA. In de richtlijnen staat dat de uitkering niet gebaseerd is op het soort handicap, maar op de mate van lichamelijke of geestelijke beperking, waardoor het kind substantieel meer zorg en aandacht nodig heeft dan een ander kind van dezelfde leeftijd.

U kunt ook de informatiefolder voor DCA (SW127) lezen . De folder is verkrijgbaar bij uw Intreo Centrum of Burgervoorlichtingsdienst.

DCA-medisch kaartsysteem

Alle kinderen die DCA krijgen, komen in aanmerking voor een medische kaart zonder middelentoets.

Als het kind nog geen medische kaart of huisartsenkaart heeft , kunt u het kind online inschrijven of een inschrijfformulier downloaden . Als het kind al een medische kaart of huisartsenkaart heeft, wordt het automatisch geregistreerd voor een medische kaart en is registratie niet vereist.

De HSE heeft een lijst met veelgestelde vragen over deze regeling .

Begroting 2024: Toelage thuiszorg verhogen en eenmalige uitkering

In de Begroting 2024 is aangekondigd dat mensen met een Thuiszorgtoeslag vanaf januari 2024 een verhoging van € 10,- per maand krijgen.

Mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering , invaliditeitspensioen , blindenpensioen , de Carer’s Support Grant of de thuiszorgtoelage krijgen , ontvangen in november 2023 een eenmalige uitkering van € 400.

U krijgt slechts één uitkering, ook als u voor meer dan één van deze uitkeringen in aanmerking komt of als u voor meer dan één persoon zorgt.

Mensen die een thuiszorgtoeslag krijgen, ontvangen de betaling in de week die begint op 27 november 2023.

Hoe u in aanmerking komt voor de thuiszorgtoeslag

Om in aanmerking te komen moet het kind een ernstige handicap hebben die waarschijnlijk minstens één jaar zal aanhouden en:

  • Jonger dan 16 jaar zijn (op 16-jarige leeftijd kan het kind een invaliditeitsuitkering aanvragen – zie ‘Hoe aanvragen’ hieronder voor meer informatie)
  • Woont 5 of meer dagen per week thuis bij degene die de toeslag aanvraagt. Hierop bestaan ​​echter enkele uitzonderingen – zie ‘Wonen’ hieronder.
  • Voldoet aan de medische criteria – zie hieronder
  • Uw gewone verblijfplaats in de staat hebben

Bovendien moet de persoon die de uitkering voor het kind aanvraagt:

  • de zorg voor het kind op zich hebben genomen
  • de gewone verblijfplaats in de staat hebben .

Medische criteria

De wetgeving bepaalt dat een kind, om in aanmerking te komen voor de thuiszorgtoeslag, “een ernstige handicap moet hebben die voortdurende of voortdurende zorg en aandacht vereist die aanzienlijk groter is dan de zorg en aandacht die normaal gesproken nodig is voor een kind van dezelfde leeftijd”.

Dit betekent dat het in aanmerking komen voor DCA niet gebaseerd is op het type beperking of ziekte, maar op het daaruit voortvloeiende gebrek aan lichaams- of geestfunctie, waardoor het kind extra zorg en aandacht nodig heeft. Deze zorg en aandacht moeten nodig zijn om het kind in staat te stellen de dagelijkse activiteiten uit te voeren. Het kind moet dit niveau van zorg en aandacht waarschijnlijk gedurende ten minste twaalf maanden nodig hebben.

De medische beoordelaar van de afdeling bekijkt het volgende voordat hij een oordeel geeft over de vraag of uw kind aan de medische criteria voldoet:

  • De geschiedenis van deze zaak.
  • Alle ontvangen medische rapporten (uw huisarts vult een medisch rapport in en u dient ook rapporten van eventuele relevante specialisten bij te voegen).
  • Uw beschrijving van de zorg en aandacht die uw kind nodig heeft. (Op het formulier kunt u onder een aantal kopjes aangeven welke extra zorg uw kind nodig heeft.)

Thuis wonen

Om voor DCA in aanmerking te komen, moet het kind 5 of meer dagen per week thuiswonen bij degene die de toeslag aanvraagt. Er kan echter DCA worden betaald als dit niet mogelijk is omdat de ouders de zorg delen en apart wonen, of omdat het kind een deel van de week in een tehuis verblijft.

Ouders die apart wonen : DCA kan worden betaald als ouders de volledige zorg voor hun gehandicapte kind delen, maar apart wonen. Bijvoorbeeld wanneer gescheiden ouders gezamenlijk het gezag hebben, maar het kind niet de vereiste vijf aaneengesloten dagen per week bij een van beide ouders woont. In dit geval wordt de DCA betaald aan de ouder die schriftelijk door beide ouders is aangewezen of aan de ouder die Kinderbijslag voor het kind ontvangt.

Residentiële zorg : Er kan een DCA-betaling voor de helft van het tarief worden betaald als een kind in een residentiële zorg twee dagen of meer per week naar huis gaat, bijvoorbeeld een kind dat van maandag tot en met vrijdag naar de residentiële diensten gaat en in het weekend naar huis gaat. Kinderen die fulltime in verzorgingshuizen of andere instellingen worden opgevangen, komen niet in aanmerking voor de toeslag.

Tarief van de toelage voor thuiszorg

Het tarief voor de Thuiszorgtoeslag (DCA) bedraagt ​​€ 330,- per maand.

Er geldt geen beperking voor het aantal kinderen waarvoor u aanspraak kunt maken op DCA. (Met andere woorden: als u voor meer dan één kind zorgt dat in aanmerking komt voor DCA, kunt u voor elk kind aanspraak maken op de maandelijkse toelage).

De betaling vindt plaats op de derde dinsdag van iedere maand voor de lopende maand.

Ziekenhuisverblijven

U kunt DCA maximaal 26 weken blijven krijgen (in een periode van 12 maanden), als het kind een medische of andere behandeling krijgt in het ziekenhuis. Baby’s die na de geboorte in een acuut ziekenhuis verblijven, kunnen ook tot 26 weken (in een periode van 12 maanden) DCA krijgen.

Andere betalingen

Uw recht op Kinderbijslag blijft ongewijzigd en u komt mogelijk in aanmerking voor een mantelzorguitkering of mantelzorgtoeslag als u aan de overige voorwaarden voldoet. Mensen die DCA krijgen, hoeven het medische formulier niet in te vullen bij het aanvragen van de mantelzorgtoeslag.

U kunt ook aanspraak maken op een Carer’s Support Grant , die elk jaar tijdens de maand juni automatisch wordt uitbetaald.

Hoe u een thuiszorgtoeslag aanvraagt

Om een ​​aanvraag in te dienen, vult u het formulier Thuiszorgtoelage (pdf) in . U kunt online een formulier aanvragen via gov.ie. U kunt ook een aanvraagformulier verkrijgen door langs te gaan bij uw Intreo Centrum, bijkantoor voor sociale zekerheid of bij de plaatselijke Burgerinformatiedienst .

U dient deel 1 tot en met 5 van het formulier in te vullen. Vraag de huisarts/specialist van uw kind om deel 6 en 7 (het medische gedeelte) van het formulier in te vullen. Voeg ook alle rapporten of andere informatie toe die u heeft over de handicap van uw kind en de impact die deze heeft op zijn of haar zorgbehoeften.

Let op: Als uw kind een Pervasieve Ontwikkelingsstoornis (Pervasive Developmental DisorderPDD) heeft , wordt u geadviseerd om de medische professional/specialist die uw kind behandelt een aanvullend medisch formulier te laten invullen, genaamd DomCare3 (pdf) . (Houd er rekening mee dat het invullen van dit formulier optioneel is, aangezien medische professionals mogelijk al een uitgebreid rapport hebben verstrekt over de medische toestand en zorgbehoeften van uw kind. Als u echter geen recent rapport heeft van de behandelende medische professional van uw kind, kan het DomCare3-formulier nuttige aanvullende informatie verstrekken.)

Het ingevulde formulier bevat een gedetailleerd overzicht van de toestand van uw kind en eventuele specifieke zorgbehoeften die uw kind mogelijk heeft als gevolg van zijn handicap. Het helpt de medische beoordelaar van de afdeling om zich een oordeel te vormen over de geschiktheid. Pervasieve ontwikkelingsstoornis (PDD) verwijst naar een groep stoornissen die worden gekenmerkt door vertragingen in de ontwikkeling van socialisatie- en communicatieve vaardigheden. Autisme, het syndroom van Asperger, desintegratieve stoornis bij kinderen en het syndroom van Rett worden doorgaans onder deze categorie genoemd.

Wat gebeurt er als mijn kind 16 jaar wordt?

DCA stopt wanneer een kind 16 jaar wordt. Uw laatste DCA-betaling geldt dus voor de maand waarin het kind 16 jaar wordt. Het Ministerie van Sociale Bescherming zal u drie maanden vóór de 16e verjaardag van uw kind een brief schrijven om u eraan te herinneren dat DCA binnenkort zal stoppen en u zal vertellen over de beschikbare opties.

Op 16-jarige leeftijd kan uw kind zelf een invaliditeitsuitkering (DA) aanvragen . DA is een inkomensafhankelijke betaling voor mensen met een handicap die als gevolg van hun handicap substantieel beperkt zijn in het verrichten van werk dat anders geschikt zou zijn voor iemand van hun leeftijd, ervaring en kwalificaties. De voorwaarden voor DA zijn anders dan de voorwaarden voor DCA. Uw kind heeft dus niet automatisch recht op DA omdat er DCA uitbetaald was. Bij de middelentoets voor de WAO wordt gekeken naar de draagkracht van uw kind. Er wordt geen rekening gehouden met uw inkomen.

Uw kind moet een paar maanden voordat hij of zij 16 wordt een aanvraag indienen, zodat de aanvraag voldoende tijd heeft om te worden verwerkt. Uw recht op een zorgtoeslag wordt alleen stopgezet als bij beoordeling wordt besloten dat uw kind niet langer fulltime zorg en aandacht nodig heeft. De mantelzorgtoeslag kan op ieder moment worden herzien om er zeker van te zijn dat u aan de voorwaarden blijft voldoen.

Beroep

Als uw aanvraag wordt afgewezen, kunt u tegen de beslissing in beroep gaan bij het onafhankelijke Beroepsbureau voor de sociale zekerheid. U moet binnen 21 dagen na ontvangst van de beslissing in beroep gaan.

Waar kunt u de thuiszorgtoeslag aanvragen?

Uw aanvraagformulier en ondersteunende documentatie moeten worden verzonden naar:

Domiciliary Care Allowance

Social Welfare Services Office
Government Buildings
Ballinalee Road
Longford
N39 E4E0

Tel: 0818 927 770
Website: https://www.gov.ie/en/service/30fac9-domiciliary-care-allowance/
E-mail: domcare@welfare.ie

Als u persoonlijk met iemand wilt praten over uw rechten, kunt u terecht bij het pCitizens Information Centre , het Intreocentrum of het bijkantoor voor sociale zekerheid.


Geplaatst: 24-10-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook: