Universal Social Charge (USC)

Geschatte leestijd : 5 minuten

Overzicht

USC is een belasting die u betaalt over uw totale inkomen. Afhankelijk van jouw omstandigheden betaal je USC tegen het standaardtarief of het verlaagde tarief. De totale inkomsten voor USC-doeleinden omvatten zaken als:

Als uw totale inkomen hoger is dan € 13.000, betaalt u USC over uw volledige inkomen. Er zijn enkele soorten inkomsten die zijn vrijgesteld.

U mag Kapitaalaftrek voor machines en gebouwen en bepaalde gebouwen aftrekken voordat USC wordt berekend. 

Er is geen vrijstelling van USC voor pensioenpremies van werknemers.

Op de pagina ‘Uw USC berekenen’ van dit onderdeel vindt u voorbeelden van hoe u uw USC kunt berekenen.

Als uw omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld als u een medische kaart krijgt, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst .

Betalingen en inkomsten vrijgesteld van USC

Betalingen vrijgesteld van USC

U betaalt geen USC over betalingen die u ontvangt:

 • van het Department of Social Protection (DSP)
 • Betalingen die vergelijkbaar zijn met DSP-betalingen, maar betaald worden door een andere instantie, zoals:
  • Aanvullende uitkering voor blindenwelzijn
  • Communautair werkgelegenheidsprogramma
  • Pensioenen op boerderijen
  • Fonds voor studenten met een handicap
  • JobBridge
  • Regeling baneninitiatief
  • Mobiliteitsvergoeding
  • sociale uitkeringen ontvangen uit een ander land
  • Regeling Beroepsopleidingsmogelijkheden (VTOS)
  • Youthreach-trainingsvergoeding.

Inkomen vrijgesteld van USC

Uw inkomen wordt vrijgesteld van USC als het lager is dan de vrijstellingsgrens. De vrijstellingsgrens voor 2023 bedraagt  ​​€ 13.000.

 JaarVrijstellingslimiet 
 2023 € 13.000
 2022 € 13.000
 2021 € 13.000
 2020 € 13.000
U betaalt geen USC als uw totale inkomen een jaar lang € 13.000,- of minder bedraagt. 
(Als uw inkomen € 60.000 of minder bedraagt, geldt er een verlaagd tarief als u 70 jaar of ouder bent of houder bent van een medische kaart.)

Andere inkomsten die zijn vrijgesteld van USC zijn onder meer:

Een volledige lijst met USC-vrijstellingen vindt u in hoofdstuk 12 van de USC-handleiding .

Standaardtarieven en drempels van USC

De standaardtarieven en drempels van USC zijn:

Drempel voor 2023Tarief
Eerste € 12.0120,5%
Volgende € 10.9082%
Volgende € 47.1244,5%
Evenwicht8%
Drempel voor 2022Tarief
Eerste € 12.0120,5%
Volgende € 9.2832%
Volgende € 48.7494,5%
Evenwicht8%
Drempel voor 2021Tarief
Eerste € 12.0120,5%
Volgende € 8.6752%
Volgende € 49.3574,5%
Evenwicht8%
Drempel voor 2020Tarief
Eerste € 12.0120,5%
Volgende € 8.4722%
Volgende € 49.5604,5%
Evenwicht8%
Drempel voor 2019Tarief
Eerste € 12.0120,5%
Volgende € 7.8622%
Volgende € 50.1704,5%
Evenwicht8%

Verlaagde tarieven van USC

Er gelden verlaagde USC-tarieven als uw inkomen € 60.000 of minder is en:

 • u bent 70 jaar of ouder
 • of
 • in het bezit zijn van een volledige medische kaart (geen huisartsbezoekkaart).

Als u een medische kaart heeft en uw inkomen € 60.000 of minder bedraagt, moet u  contact opnemen met de Belastingdienst  om het verlaagde tarief te ontvangen.

Het verlaagde tarief geldt het hele jaar als u:

 • 70 jaar wordt en uw inkomen € 60.000 of minder bedraagt
 • of
 • op elk moment van het jaar in het bezit zijn van een volledige medische kaart.

Is uw inkomen hoger dan € 60.000, dan gelden de standaardtarieven van het USC. U kunt geen gebruik maken van de verlaagde tarieven.

Verlaagde tarieven

De verlaagde tarieven voor 2023 zijn:

 • 0,5% over de eerste € 12.012,-
 • 2% op het saldo.
 JaarVerlaagde tarieven op de eerste € 12.012,-  Verlaagd tarief op de balans
2022 0,5% 2%
2021 0,5% 2%
2020 0,5% 2%
2019 0,5% 2%

Overige tarieven van USC

Non-Pay As You Eart (niet-PAYE) inkomen boven € 100.000

Er geldt een USC-toeslag van 3% als uw niet-PAYE-inkomen meer dan € 100.000,- per jaar bedraagt.

Bepaalde bankbonussen

Voor het volledige bedrag van bepaalde bankbonussen geldt een USC-tarief van 45%.

Dit geldt voor u als u medewerker bent van financiële instellingen die financiële steun van de overheid hebben ontvangen, waaronder:

 • Allied Irish Bank
 • Anglo Irish Bank
 • Bank of Ireland
 • Educational Building Society
 • Irish Nationwide Building Society.

Als uw bonusbetalingen in een jaar € 20.000 of minder bedragen, gelden de standaardtarieven van USC.

Toeslag voor onroerend goed

Een extra USC-tarief van 5% is van toepassing op belastbaar inkomen dat wordt ‘beschermd’ door bepaalde eigendoms- of gebiedsgebonden stimuleringsvoordelen. Dit omvat alle op onroerend goed gebaseerde kapitaalaftrek en de vrijstelling voor woningverhuurders, bekend als  Sectie 23 Relief . De toeslag geldt voor:

 • kapitaalaftrek die is gedaan in of overgedragen naar het belastingjaar 2012 en elk later belastingjaar
 • eventuele verliezen die worden overgedragen naar 2012 of een later jaar en die te wijten zijn aan de vrijstelling van artikel 23.

De vermogensaftrektoeslag geldt niet als uw bruto-inkomen lager is dan € 100.000,-.

Uw USC berekenen

Als uw inkomen hoger is dan de vrijstellingsgrens (€ 13.000,- in 2023), betaalt u USC over uw volledige inkomen. Opbrengsten omvatten een berekening van de verschuldigde USC in uw aansprakelijkheidsverklaring. Deze kunt u opvragen in mijnAccount .

Deze voorbeelden laten zien hoe USC wordt berekend door de USC-tariefschijven op uw inkomen toe te passen.

 • voorbeeld 1 Sadhbh, 45 jaar oud, verdient in 2023 € 50.000. Omdat ze ruim € 13.000 verdient, betaalt ze USC over haar volledige inkomen.Berekening van Sadhbh’s USC voor 2023Tarief en bandWaarde 0,5% over de eerste € 12.012,-€ 60,062% over de volgende € 10.908€ 218,164,5% over het saldo € 27.080€ 1.218,60 Totaal€ 1.496,82
 • Voorbeeld 2 Donnchadh, 55 jaar oud, verdient € 50.000 in 2023. Hij beschikt over een volledige medische kaart en heeft dit aan de Belastingdienst doorgegeven. Omdat zijn inkomen lager is dan € 60.000, gelden er verlaagde tarieven op zijn inkomen.Berekening van de USC van Donnchadh voor 2023Tarief en bandWaarde 0,5% over de eerste € 12.012,-€ 60,062% over het saldo van € 37.988€ 759,76 Totaal€ 819,82
 • Voorbeeld 3 Cian, 75 jaar oud, verdient € 65.000 in 2023. Hoewel hij ouder is dan 70, zijn de verlaagde USC-tariefschijven niet van toepassing, aangezien zijn inkomen boven de € 60.000-limiet ligt. Berekening van CIan’s USC voor 2023Tarief en bandWaarde 0,5% over de eerste € 12.012,-€ 60,062% over de volgende € 10.908€ 218,164,5% over het saldo € 42.080€ 1.893,60 Totaal€ 2.171,82

USC tussen echtgenoten, geregistreerde partners en op alimentatiebetalingen

De USC-tarieven en drempels gelden zowel voor u als voor uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner individueel. USC-tariefdrempels zijn niet overdraagbaar tussen echtgenoten of geregistreerde partners.

 • Voorbeeld James en Claire zijn getrouwd. In 2023 verdient James € 25.000 en Claire € 90.000. Hun USC wordt individueel berekend.Berekening van James’s USC voor 2023Tarief en bandWaarde0,5% over de eerste € 12.012,-€ 60,062% op de volgende 10.908 € 218,164,5% over de volgende € 2.080,-€ 93,60Totaal€ 371,82 Berekening van Claire’s USC voor 2023Tarief en bandWaarde0,5% over de eerste € 12.012,-€ 60,062% over de volgende € 10.908€ 218,164,5% over de volgende € 47.124€ 2.120,588% over het saldo van € 19.956€ 1.596,48 Totaal€ 3.995,28

Vrijwillige alimentatiebetalingen (betalingen betaald op grond van een informele regeling)

Als u de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner bent:

 • Als u de vrijwillige alimentatie betaalt, krijgt u geen vrijstelling van USC. Over het deel van uw inkomen dat u als alimentatie betaalt, betaalt u USC.
 • wie de betalingen ontvangt, krijgt u vrijstelling en betaalt u geen USC over de betalingen. 

Wettelijk afdwingbare alimentatiebetalingen (te betalen onder wettelijke verplichting)

Als u de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner bent:

 • Als u de wettelijk afdwingbare alimentatiebetalingen doet, krijgt u vrijstelling van USC. Over het deel van uw inkomen dat u als alimentatie betaalt, betaalt u geen USC.
 • wie de betalingen ontvangt, u:
  • geen vrijstelling voor USC hebt op het deel van de uitkering voor uzelf. Over dit deel van de betaling betaalt u USC.
  • hebben een vrijstelling op het deel van de betalingen dat wordt gedaan voor het levensonderhoud van kinderen. Over dit deel van de betaling betaalt u geen USC.

Onderhoudsbetalingen tussen een gescheiden, gezamenlijk beoordeeld echtpaar

Het kan zijn dat u een gescheiden echtpaar bent en gezamenlijk wordt belast voor de inkomstenbelasting. Als u de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner bent:

 • Als u de alimentatie betaalt, krijgt u geen vrijstelling van USC. Over het deel van uw inkomen dat u als alimentatie betaalt, betaalt u USC.
 • wie de betalingen ontvangt, krijgt u vrijstelling en betaalt u geen USC over de betalingen. 

Hoe u een USC-vrijstelling kunt aanvragen voor alimentatiebetalingen

Neem contact op met  de Belastingdienst  als u gedurende het jaar aanspraak wilt maken op een USC-vrijstelling voor wettelijk afdwingbare alimentatiebetalingen. Wij sturen uw werkgever dan een brief met de hoogte van het salaris dat is vrijgesteld van USC.

Hoe u een USC-teruggave voor alimentatiebetalingen kunt claimen

Aan het eind van het jaar kunt u aanspraak maken op USC-teruggave voor wettelijk afdwingbare alimentatiebetalingen.

Om te claimen, moet u het volgende indienen:

 • een online aangifte inkomstenbelasting (formulier 12), die beschikbaar is in de PAYE-services in myAccount .
 • een aangifte inkomstenbelasting (formulier 11) in Revenue Online Service (ROS) als u zelfstandige bent.

Hoe USC ontslagvergoedingen beïnvloedt

Wettelijke ontslagvergoedingen die worden betaald op grond van de Redundancy Payments Act 1967, zijn vrijgesteld van Universal Social Charge (USC).

Ex-gratia ontslagvergoedingen

Ex-gratia ontslagvergoedingen boven het wettelijke ontslagbedrag zijn tot bepaalde limieten vrijgesteld van USC . USC is verschuldigd over ex-gratia ontslagvergoedingen boven deze limieten.


Geplaatst: 21-10-2023
Bron: Revenue Ireland
Afbeelding: Pixabay, PhotoMIX-Company

Bezoekers lazen ook: