Uw beroep uitoefenen in Ierland

Geschatte leestijd : 4 minuten

 

Inleiding

Beroepskwalificaties zijn kwalificatie-eisen die iemand moet hebben om in een gereglementeerd beroep te mogen werken. U kunt controleren of uw beroep in Ierland (en in andere EU-lidstaten, EER-landen en Zwitserland) gereglementeerd is via de databank voor gereglementeerde beroepen van de Europese Commissie.

Enkele voorbeelden van gereglementeerde beroepen in Ierland zijn:

 • Elektricien
 • Leraar
 • Architect
 • Dokter
 • Boekhouder
 • Apotheker
 • Makelaar
 • Gas installateur
 • Mondhygiënist
 • Bewaker

Hoe zijn beroepskwalificaties in de EU geregeld?

Elke EU-lidstaat heeft zijn eigen nationale onderwijs- en opleidingsstelsel, dat leidt tot eigen beroepskwalificaties.

De EU heeft systemen voor de erkenning van diploma’s en opleidingen die u in staat stellen uw opleiding en vaardigheden in een ander EU-land ten volle te benutten. Het basisprincipe is dat als u in uw eigen land gekwalificeerd bent om een beroep uit te oefenen, u gekwalificeerd bent om datzelfde beroep in een ander EU-land uit te oefenen.

Als het beroep echter gereglementeerd is in het land waar u wilt werken, moet u zich laten registreren bij de regelgevende instantie in Ierland de CORU, voordat u aan de slag kunt.
CORU is nu het Bevoegd Gezag voor de volgende beroepen:

 • Diëtisten
 • Opticiens afleveren
 • Medische Wetenschappers
 • Ergotherapeuten
 • Optometristen
 • Fysiotherapeuten
 • Podotherapeuten/podologen
 • Radiologen en bestralingstherapeuten
 • Maatschappelijk werkers
 • Logopedisten en taaltherapeuten

Als uw beroep niet gereglementeerd is in het land waar u wilt werken, hoeft u uw kwalificatie niet te laten erkennen.

Welke beroepen worden in Ierland automatisch erkend?

Sommige beroepen worden in de EU automatisch erkend. Deze beroepen staan bekend als sectorale beroepen.

Kwalificaties van de volgende beroepen worden in Ierland automatisch erkend.

 • Architecten
 • Tandartsen
 • Artsen
 • Vroedvrouwen
 • Verpleegkundigen
 • Apothekers
 • Dierenartsen

Als u werk zoekt in een van de zeven bovengenoemde beroepen, moet u zich nog steeds laten registreren bij de relevante om in Ierland te mogen werken. Meer informatie vindt u in de FAQ’s van de Europese Commissie over gereglementeerde beroepen.

Lees hier meer informatie van de EU over automatische erkenning

Europese beroepskaart (( European Professional Card (EPC))

De Europese beroepskaart (EPC) is een elektronische procedure die u kunt gebruiken om uw EU-beroepskwalificaties in een ander EU-land te laten erkennen. Het is geen fysieke kaart. Het is een elektronisch bewijs dat u de administratieve controles hebt doorstaan.

Nadat u de EPC hebt verkregen, en voordat u in Ierland gaat werken, moet u zich laten registreren bij de relevante bevoegde autoriteit.

U kunt de EPC-procedure gebruiken bij de volgende beroepen:

 • Verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg
 • Apotheker
 • Fysiotherapeut
 • Berggids
 • Onroerend goed makelaar

De overheid van uw eigen land helpt u met uw aanvraag en controleert of die juist en volledig is. Zij bevestigt ook de echtheid en geldigheid van uw documenten. Als u later opnieuw een aanvraag wilt indienen, hoef u de documenten niet nog een keer te uploaden.

Als de overheid van uw gastland geen definitief besluit neemt binnen de gestelde termijn, wordt uw aanvraag automatisch goedgekeurd en kunt u vanuit uw account een EPC-certi caat aanmaken.

Voor volledige informatie en het aanvragen van een EPC kunt hier terecht.

Hoe zijn beroepskwalificaties in Ierland geregeld?

Het ministerie van Onderwijs is verantwoordelijk voor de coördinatie van de erkenning van beroepskwalificaties in Ierland. Het biedt online informatie over gereglementeerde beroepen en relevante EU-wetgeving.

Het houdt ook een databank bij van bevoegde autoriteiten (pdf). Met bevoegde autoriteit wordt elke regelgevende of professionele instantie bedoeld die beroepskwalificaties kan valideren die je buiten Ierland hebt behaald. In onderstaande tabel vindt u enkele voorbeelden van gereglementeerde beroepen en contactgegevens voor die beroepen.

Hoe kunt u uw buitenlandse kwalificatie erkend krijgen?

De eerste stap om uw buitenlandse kwalificatie erkend te krijgen is contact opnemen met de bevoegde autoriteit voor dat beroep in Ierland. U moet dit doen ongeacht of uw beroep automatisch wordt erkend in Ierland. U moet dit ook doen als u een EPC hebt.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Nadat u een aanvraag hebt ingediend, heeft de bevoegde instantie 4 maanden de tijd om te antwoorden. Zij kan uw kwalificatie aanvaarden, afwijzen of een compenserende maatregel opleggen.

Van een compenserende maatregel is sprake wanneer de bevoegde instantie van oordeel is dat uw opleiding qua duur of inhoud aanzienlijk verschilt van die in het gastland. U kunt worden verzocht extra beroepservaring op te doen om uw opleiding te voltooien, of een opleiding te volgen of een proeve van bekwaamheid af te leggen.

Voorbeelden en contacten van gereglementeerde beroepen

Apothekers, Architecten, Artsen, Dierenartsen, Tandartsen, Verpleegkundigen en Vroedvrouwen.
De 7 “sectorale” beroepskwalificaties worden in de EU automatisch erkend. U moet zich nog wel laten registreren bij de relevante beroepsorganisatie om uw beroep in Ierland te mogen uitoefenen.

Diëtisten/diëtisten Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten (kunnen ook de Europese beroepskaart gebruiken),

Maatschappelijk werkers, Optometristen en opticiens, Radiografen en stralingstherapeuten, Spraak- en

taaltherapeuten/spraaktherapeuten, om in Ierland te mogen werken, moet u contact opnemen met de bevoegde instantie om uw beroepskwalificaties erkend te krijgen. Ook moet bij CORU een aanvraag indienen om u voor deze beroepen in Ierland te laten registreren.

Aanbrengen dak- en wandbekleding, Bediening van kranen, Bediening van tractors en Bulldozers, Bewegwijzering/verlichting en Wegen- en straten -bouwers, Explosieven specialist, Knikdumperbediening, Graafmachinemachinist, Minigraafmachinemachinist, Steigerwerk.
U moet nagaan of uw beroep in de bouwsector in Ierland gereglementeerd is. Zoek in de EU-databank van gereglementeerde beroepen per land (Ierland). Als uw beroep gereglementeerd is moet u contact opnemen met SOLAS om uw kwalificatie te laten erkennen. U moet uw verzoek, samen met een kopie van uw kwalificatie, sturen naar de eenheid Bouwdiensten (afdeling Operaties) van SOLAS. email

Overige informatie

Het ministerie van Onderwijs heeft nuttige FAQ’s over werken in een gereglementeerd beroep in Ierland. Het ministerie heeft ook een gebruikersgids over Richtlijn 2005/36/EG, de belangrijkste EU-wetgeving voor de erkenning van beroepskwalificaties. De gids legt alles uit wat u moet weten over de erkenning van beroepskwalificaties in Europa.

De Teaching Council of Ireland (Ierse Onderwijsraad) heeft informatie over het registreren als leraar als je buiten Ierland bent opgeleid.

De Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI) heeft registratie-informatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen die hun opleiding buiten Ierland hebben genoten.

De Europese Commissie heeft FAQ’s over gereglementeerde beroepen.


Geplaatst: 14-08-2023
Bronnen: zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: