Uw kinderopvangmogelijkheden

Geschatte leestijd : 5 minuten
Afbeelding@Pixabay, hpgruesen

Kinderopvang kiezen

Beslissen over kinderopvang is een grote beslissing voor elke ouder. Er zijn een aantal factoren waarmee u rekening moet houden. Deze omvatten:

  • De leeftijd van uw kind
  • Of u nu volledige of deeltijdzorg nodig heeft
  • De uren waarop u diensten nodig heeft (regulier, overdag, ‘s avonds of in het weekend)
  • uw budget
  • Diensten beschikbaar in uw regio.

Het is belangrijk om met de kinderopvangorganisatie de behoeften van uw kind en de service die zij kunnen bieden te bespreken. U moet controleren of het personeel gekwalificeerd is en of de aanbieder over het juiste beleid en procedures voor kinderopvang beschikt, bijvoorbeeld op het gebied van kinderbescherming, gedragsbeheer en ongevallen.

Het is ook belangrijk om de vergoedingen, uren en vakantieperiodes te controleren.

Bezoek de kinderopvangorganisatie

Zorg ervoor dat je langskomt als er kinderen aanwezig zijn, zodat je de sfeer kunt proeven. Agentschap Kind en Gezin (Tusla) heeft een handige lijst met tips voor het kiezen van een kleuterschool gepubliceerd .

Het Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth (DCEDIY) heeft een lijst gepubliceerd met erkende kwalificaties voor kinderopvangprogramma’s in de beginjaren .

Voorschoolse en schoolgaande kinderopvangfaciliteiten worden gereguleerd en geïnspecteerd door Tusla, de Child and Family Agency. U kunt de Inspectierapporten Kinderopvang van Kind en Gezin raadplegen . Meer gedetailleerde informatie over de regulering van voorschoolse kinderopvang en de regulering van kinderopvang in de schoolgaande leeftijd is verkrijgbaar bij Tusla .

De Kinderopvangcommissie van uw stad of provincie kan een lijst verstrekken van kinderopvangaanbieders bij u in de buurt. Zij kunnen u ook in contact brengen met uw plaatselijke kleuter-/voorschoolse inspecteur – zie ‘Hoe aanmelden’ hieronder.

Soorten kinderopvangmogelijkheden

Sommige kinderopvangopties verschillen simpelweg vanwege hun openingstijden of managementstructuren, en andere vanwege het leerplan dat ze gebruiken. 

De opleiding van het personeel kan ook bepalen welk type dienstverlening beschikbaar is, evenals de algemene behoeften van ouders in uw regio.

Verschillende soorten kinderopvang zijn onder meer:

Volledige dagopvang
Volledige dagopvang is een gestructureerde zorgdienst van meer dan 5 uur per dag en kan een sessiedienst omvatten. Sommige kunnen ook een naschoolse faciliteit bevatten. In de volledige dagopvang moeten de slaapvoorzieningen en de voedselbereiding voldoen aan de normen van Tusla. Aanbieders zijn onder meer kinderdagverblijven en crèches.

Sessiediensten
Sessiediensten bieden een gepland programma van maximaal 3,5 uur per sessie (bijvoorbeeld een ochtend of een middag). Deze diensten kunnen ook voor jongere kinderen worden aangeboden. Een aanbieder van sessiekinderopvang dient te beschikken over een erkende kwalificatie kinderopvang. Sessiediensten omvatten:

  • Montessorigroepen richten zich op geïndividualiseerd onderwijs.
  • Naíonraí zijn kleuterscholen of peuterspeelzalen die via het Iers opereren.
  • Peuterspeelzalen geven kinderen de kans om met andere kinderen van dezelfde leeftijd te spelen, te leren delen en om de beurt te spelen en de regels van de klas te begrijpen, zoals luisteren.
  • Early Start Program is een eenjarig preventief interventieprogramma dat op geselecteerde scholen in aangewezen achtergestelde gebieden wordt aangeboden aan drie- en vierjarige kinderen.

Gastouders

Gastouders vangen de kinderen op in de eigen woning van de gastouder. Een gastouder kan maximaal 5 kinderen onder de 6 jaar opvangen (inclusief die van de gastouder). De dienst wordt doorgaans aangeboden voor de volledige werkdag of voor verschillende periodes gedurende de dag. Ouders en gastouders stellen zelf hun voorwaarden vast.

Als onderdeel van het National Childminding Initiative zijn ontwikkelingssubsidies voor kinderopvang en een gids om gastouder te worden (pdf) beschikbaar voor gastouders via hun plaatselijke gemeentelijke of provinciale kinderopvangcommissie (CCC).

Er geldt een gastouderbelastingvoordeel voor gastouders die maximaal 3 kinderen in de eigen woning opvangen. Tijdens de COVID-19-noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid bestond hierop een tijdelijke uitzondering, toen een gastouder die voor het kind zorgde van een essentiële werknemer in de eigen woning van het kind, aanspraak kon maken op de belastingvermindering.

Ouder- en peutergroepen

Ouder- en peutergroepen zijn plaatsen waar een groep ouders, voogden of verzorgers en kinderen samenkomen voor begeleid spel en gezelschap voor hun ouders.

Inloopcentra

Een inloopcentrum biedt service voor korte periodes overdag. Deze centra worden vaak aangeboden in winkelcentra, recreatiecentra en verblijfsfaciliteiten. De dienst wordt geleverd als onderdeel van een klant- of klantenservice en er wordt op kinderen gelet terwijl de ouder gebruik maakt van een dienst of een evenement bijwoont.

Schoolgaande kinderopvang

Diensten voor schoolkinderen kunnen bestaan ​​uit ontbijtclubs, naschoolse clubs en schoolvakantieprogramma’s zoals zomerkampen. Afhankelijk van de dienst kan er ook sprake zijn van huiswerkbegeleiding, geplande activiteiten of een voedzame maaltijd. Kinderopvang voor schoolgaande kinderen moet bij Tusla geregistreerd zijn. 

Ondersteuningsprogramma’s voor kinderopvang

Het Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth financiert steunprogramma’s om ouders te helpen toegang te krijgen tot hoogwaardige kinderopvang tegen een meer betaalbare prijs. Voor meer informatie over ondersteuningsprogramma’s waarvoor u mogelijk in aanmerking komt, en kinderopvangdiensten bij u in de buurt, kunt u contact opnemen met het plaatselijke Kinderopvangcomité van uw gemeente of provincie – zie ‘Waar kunt u zich aanmelden’ hieronder.

Nationaal Kinderopvangprogramma

Het Nationaal Kinderopvangprogramma (NCS) helpt ouders om de kosten van kinderopvang te dekken.

Subsidies voor kinderopvang zijn beschikbaar voor gezinnen met kinderen tussen 6 maanden (24 weken) en jonger dan 15 jaar die een deelnemende Tusla-geregistreerde kinderopvang bezoeken , inclusief Tusla-geregistreerde gastouders en schoolgaande kinderopvang.

Gedetailleerde informatie over de beschikbare ondersteuning is te vinden op de website van het Nationaal Kinderopvangprogramma .

Community Childcare Subvention en Community Childcare Subvention Plus: Het Community Childcare Subvention (CCSP)-programma helpt ouders met lagere inkomens toegang te krijgen tot kinderopvang tegen lagere kosten in de deelnemende gemeenschapskinderopvangdiensten. De CCSP is gesloten voor nieuwe aanvragers.

Regeling voor kinderopvang en onderwijs voor jonge kinderen

Het Early Childhood Care and Education (ECCE)-programma is een universeel, gratis voorschools programma dat beschikbaar is voor alle in aanmerking komende kinderen gedurende maximaal 2 jaar voordat ze naar de basisschool gaan.

Universele kinderopvangtoeslag

Er is een universele kinderopvangsubsidie ​​beschikbaar voor alle kinderen in de bij Tusla geregistreerde kinderopvang die ouder zijn dan 6 maanden, maar nog niet de leeftijd hebben waarop ze met het gratis voorschoolse ECCE-programma kunnen beginnen. De subsidie ​​is niet inkomensafhankelijk.

De subsidie ​​wordt in mindering gebracht op de totaalrekening die de ouder ontvangt van de kinderopvang.

Gedetailleerde informatie over subsidies voor kinderopvang is beschikbaar op ncs.gov.ie.

Tarieven voor kinderopvang

De kosten voor kinderopvang zijn afhankelijk van het type kinderopvang dat u kiest, het aantal uren en het opleidingsniveau van het personeel in die instelling.

ECCE

Er zijn geen kosten verbonden aan het voorschoolse onderwijs dat wordt aangeboden in het kader van de regeling voor kinderopvang en onderwijs voor jonge kinderen.

Hoe toe te passen

Uw plaatselijke kinderzorgcommissie van de stad of de county beschikt over een lijst met kinderopvangaanbieders bij u in de buurt. U kunt ook bij de kleuter-/voorschoolse inspecteur terecht voor informatie over kinderopvang ter plaatse. Verpleegkundigen in de volksgezondheid zijn vaak bekend met de lokale diensten en gastouders in uw regio en u kunt contact opnemen met uw plaatselijke gezondheidscentrum.

Er bestaat een lijst van nationale vrijwillige kinderopvangorganisaties die de kwaliteit van de kinderopvang bevorderen.

U kunt online de National Childcare Scheme aanvragen .

Om online aan te vragen heeft u een geverifieerd MyGovID nodig. Meer informatie over het verkrijgen en gebruiken van een geverifieerde MyGovID kunt u vinden op de MyGovID-website .

Voor ieder kind waarvoor u een aanvraag doet, heeft u het Personal Public Service (PPS) nummer nodig, evenals de gegevens van uw partner (als u die heeft).

U kunt een papieren aanvraag indienen. U kunt zich per post aanmelden door contact op te nemen met het Oudersteunpunt (zie hieronder waar u zich kunt aanmelden). Bij papieren aanvragen duurt de verwerking langer en kan dit invloed hebben op de ingangsdatum vanaf wanneer uw subsidie ​​kan worden uitbetaald.

U kunt een lijst opvragen met gecontracteerde kinderopvangaanbieders .

Waar aanvragen

Neem contact op met de plaatselijke kinderopvangcommissie van uw gemeente of provincie.

Neem contact op met Kind en Gezin .

Neem contact op met uw plaatselijke gezondheidscentrum .

Neem contact op met uw plaatselijke gezondheidskantoor .

Ga naar ncs.gov.ie voor meer informatie over het National Childcare Scheme of neem contact op met het National Childcare Scheme Parent Support Centre. Bel: 01 906 8530 (van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).

Verdere informatie

Kinderopvangcommissies van de stad en de provincie

De City and County Childcare Committees (CCC’s) ontwikkelen en implementeren een strategie om in elke provincie kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke kinderopvang te bieden.

De CCC’s helpen gemeenschappen hiaten in de kinderopvang te identificeren en nieuwe diensten te ontwikkelen om aan die behoeften te voldoen. Ze geven informatie over financiering en subsidieaanvragen en faciliteren een gecoördineerde aanpak van kinderopvangopleidingen op alle niveaus.

Beleidskader

In het Beleidskader voor kinderen en jongeren worden de beleidsprioriteiten van de regering voor kinderen en jongeren tot 2020 uiteengezet. U kunt meer lezen in de Totale overheidsstrategie voor baby’s, jonge kinderen en hun gezinnen 2019-2028 .


Geplaatst: 20-09-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook: