Uw rechten bij ontslag of afvloeiing

Geschatte leestijd : 4 minuten

Inleiding

Bij ontslag of afvloeiing heeft u bepaalde rechten, waaronder opzegtermijn en loon voor opgebouwd maar niet opgenomen vakantieverlof.

Dit is een checklist van wat uw werkgever u moet geven als u het werk verlaat:

 • Betaling dat hij u verschuldigd bent voor werk dat u hebt gedaan
 • Een loonstrook met daarop uw brutoloon en eventuele inhoudingen
 • Betaling voor jaarlijkse vakantie die u hebt opgebouwd maar niet hebt opgenomen
 • Betaling in plaats van opzeg als u uw opzegtermijn niet hebt gewerkt
 • Informatie over wat er met uw pensioenregeling gebeurt (indien van toepassing)

u krijgt geen P45 meer als u uw baan verliest. Nu, wanneer u een baan verlaat, zal uw werkgever uw vertrekdatum en details van uw laatste loon en inhoudingen invoeren in het online systeem van Revenue. U kunt uw betalingsgegevens bekijken via de link ‘Manage your tax’ in  .Revenue’s myAccount

Hoeveel opzegtermijn moet u krijgen?

U heeft mogelijk recht op een opzegging als u wordt ontslagen uit uw baan. Dit houdt in dat u bericht krijgt dat uw functie eindigt en een datum waarop deze ingaat. De opzegtermijn waar u recht op heeft, hangt af van uw arbeidsovereenkomst. Er is ook een minimumrecht dat is vastgelegd in de Wet op de minimumopzegging en arbeidsvoorwaarden 1973-2005 .

Om recht te hebben op het wettelijk (of ‘wettelijk’) minimum moet u minimaal 13 weken onafgebroken in dienst zijn geweest bij uw werkgever.

Minimale opzegtermijn

De hoogte van de opzegtermijn waarop u wettelijk recht heeft, hangt af van hoe lang u bij uw werkgever in dienst bent.

Duur van het dienstverbandMinimale opzegtermijn
13 weken tot 2 jaar1 week
2 jaar tot 5 jaar2 weken
5 jaar tot 10 jaar4 weken
10 jaar tot 15 jaar6 weken
15 jaar of meer8 weken

Als u bijvoorbeeld 5 jaar en 3 maanden voor uw werkgever werkt, krijgt u 4 weken opzegtermijn.

Hoewel de opzegtermijnen op grond van uw arbeidsovereenkomst langer kunnen zijn dan de bovenstaande minimumperiodes, mag uw contract geen opzegtermijn hebben die korter is dan de bovenstaande.

Dit betekent dat wat er ook in uw contract staat, uw werkgever u minimaal de wettelijke minimale opzegtermijn moet geven. U kunt niet minder krijgen, ook al staat dit in uw contract.

Ononderbroken dienst

Uw dienstverband is ononderbroken, tenzij u wordt ontslagen of uw baan opzegt.

De continuïteit van de dienstverlening wordt normaal gesproken niet beïnvloed door:

 • stakingen
 • ontslagen
 • Ontslag gevolgd door onmiddellijke herplaatsing
 • Een overgang van onderneming (transfer of undertaking (TUPE))

Ononderbroken dienst berekenen

Bij de berekening van de duur van uw ononderbroken dienstverband voor opzeggingsdoeleinden, worden de volgende perioden van afwezigheid als diensttijd geteld :

 • Elke periode tot 26 weken tussen aaneengesloten dienstverbanden wegens ontslag, ziekte of in overleg met uw werkgever
 • Elke periode van uitsluiting van uw dienstverband
 • Perioden van afwezigheid wegens dienst bij de Reserve Defense Forces

Elke periode van afwezigheid om deel te nemen aan een staking wordt niet geteld als dienst .

Betaling in plaats van opzeggen

Het kan zijn dat u de opzegtermijn moet naleven of dat u in plaats van opzegging loon moet accepteren, indien aangeboden.

Opzegvergoeding betekent dat u niet hoeft te werken in de periode tussen ontvangst van de opzegging en het einde van uw dienstverband. U krijgt nog steeds hetzelfde loon dat u zou hebben ontvangen als u had gewerkt. Deze uitkering wordt niet gezien als loon of salaris, maar als compensatie voor verlies van werkgelegenheid , die mogelijk in aanmerking komt voor belastingvermindering.

Als uw arbeidsovereenkomst echter een betaling bij beëindiging van de overeenkomst toestaat of als u werkt voor de opzegtermijn, betaalt u op de normale manier belasting en PRSI.

Als u een opzegvergoeding krijgt, wordt u beschouwd als werkloos en beschikbaar voor werk gedurende deze periode. Dit betekent dat u aanspraak kunt maken op een werkzoekendenuitkering . U kunt geen aanspraak maken op een werkzoekendenuitkering voor een dag waarop u vakantiegeld ontvangt (zie hieronder).

Tijdens uw opzegtermijn moet u uw normale loon ontvangen. Dit geldt ook als u een opzegtermijn krijgt.

Afzien van uw recht op kennisgeving

Op grond van de arbeidswetgeving kunt u met uw werkgever afspreken dat u afstand doet van uw opzegrecht.

Als u beiden akkoord gaat, kan uw werkgever u in plaats van opzegging betalen. Dit recht is vastgelegd in artikel 7 van de Wet op de minimumopzegging en arbeidsvoorwaarden 1973.

Ontslag zonder opzegtermijn

Uw werkgever kan u zonder opzegtermijn ontslaan wegens ernstig wangedrag, hoewel u kunt betwisten of uw werkgever gerechtvaardigd was u te ontslaan.

Betaald krijgen wat u toekomt

Als u uw baan verliest, heb u recht op loon voor het werk dat u hebt gedaan.

Als u op de ontslagdatum niet bent betaald of als u nog loon verschuldigd bent, heeft u wettelijk recht op doorbetaling voor uw werk.

Vakantiegeld

U heeft recht op doorbetaling voor jaarlijkse vakantie die u wel hebt opgebouwd maar niet hebt opgenomen. De vergoeding moet gelijk zijn aan het bedrag dat zou zijn betaald als de jaarlijkse vakantie was opgenomen.

Het beëindigen van het dienstverband is de enige situatie waarin het legaal is om een ​​werknemer door te betalen in plaats van jaarlijks verlof te geven.

Feestdagen

Als uw dienstverband eindigt in de week die eindigt op de dag voor een feestdag en u hebt de afgelopen 4 weken voor uw werkgever gewerkt, dan moet u een extra dagloon krijgen voor de feestdag. Dit geldt ook voor deeltijdwerknemers die recht hebben op de feestdag door de afgelopen 5 weken minimaal 40 uur te hebben gewerkt.

Een klacht indienen

Uw werkgever is ervoor verantwoordelijk u op de juiste manier op de hoogte te stellen. Als u moeite hebt met het krijgen van uw opzegtermijn of als er een geschil is over uw loon, uw loonstrookje of uw vakantiegeld, dan kun u een klacht indienen bij de Commissie Arbeidsrelaties.

U dient zich aan te melden via het online klachtenformulier . U dient uw klacht binnen 6 maanden na het ontstaan ​​van het geschil of de klacht kenbaar te maken. De termijn kan met nog eens 6 maanden worden verlengd, als er een gegronde reden voor de vertraging was.

Neem voor meer informatie over uw arbeidsrechten contact op met de informatie- en klantenservice van de Workplace Relations Commission

Waar een klacht indienen?

Workplace Relations Commission – Informatie en klantenservice

O’Brien Road
Carlow
R93 E920

Openingstijden: ma. tot vr. 9.30 uur tot 13.00 uur, 14.00 uur tot 17.00 uur
Tel: (059) 917 8990
Lokaal: 0818 80 80 90
Website: https://www.workplacerelations.ie/en/


Geplaatst: 15/09/2022
Bronnen: Revenue, Ierse Overheid, WRC
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: