Verdachte contractvoorwaarden

Voorwaarden die altijd oneerlijk zijn

Het consumentenrecht zegt dat bepaalde voorwaarden automatisch oneerlijk zijn. Dit betekent dat een oneerlijkheidsbeoordeling niet vereist is voor deze voorwaarden. Deze termen staan algemeen bekend als de ‘Zwarte lijst’.

Zwarte lijst

  1. Een term die de aansprakelijkheid van een bedrijf uitsluit of beperkt wanneer een consument overlijdt of ernstig letsel lijdt als gevolg van zijn handelen / nalaten
  2. Een term die vereist dat een consument betaalt voor goederen/diensten die hij niet heeft ontvangen
  3. Een term die een bewijslast oplegt aan een consument waarvan de wet zegt dat deze bij een bedrijf moet zijn
  4. Een beding dat het recht van een consument om een rechtsvordering in te stellen of een rechtsmiddel in te stellen verhindert of belemmert. onder meer door de consument te verplichten geschillen te onderwerpen aan arbitrage die niet door de wet wordt beheerst
  5. Een beding dat vereist dat een consument zijn eigen kosten voor arbitrage draagt
  6. Een voorwaarde die een bedrijf het exclusieve recht geeft om te beslissen dat goederen / diensten voldoen aan het contract
  7. Een term die een bedrijf het exclusieve recht geeft om een contractvoorwaarde te interpreteren
  8. Een beding waarbij het bedrijf een kortere opzegtermijn heeft om de overeenkomst te beëindigen dan de consument
  9. Een beding dat exclusieve bevoegdheid verleent voor geschillen over overeenkomsten aan een rechtbank waar het bedrijf is gevestigd, ook al woont de consument daar niet.

Voorwaarden die oneerlijk kunnen zijn

Het consumentenrecht schetst termen die oneerlijk kunnen zijn en die worden beschreven in een ‘grijze lijst’. Het consumentenrecht vereist dat een beoordeling wordt uitgevoerd om te bepalen of deze Voorwaarden oneerlijk zijn. De ‘Grijze lijst’ is bedoeld als leidraad voor de voorwaarden die oneerlijk kunnen zijn. Het mag niet worden beschouwd als een volledige lijst van contractbedingen die oneerlijk kunnen zijn.

Grijze lijst