Verhuurder Rechten en Plichten

Als u eigenaar bent van grond of een gebouw en dit aan een huurder verhuurt, wordt u als verhuurder beschouwd. Uw belangrijkste wettelijke rechten en plichten als verhuurder vloeien voort uit het verhuurder- en huurdersrecht, maar ook uit elke huur- of huurovereenkomst (schriftelijk of gesproken) tussen u en uw huurder.

De wetgeving inzake woninghuur schetst de meeste rechten en plichten van verhuurders. De Law Reform Commission heeft een geconsolideerde versie van de Woninghuurwet 2004 , met alle updates van de hoofdwet van 2004.
Wat uw rechten en plichten aijn als verhuurder wordt in het draaiboek uitvoerig belicht.

May the Irish hills caress you,
May her lakes and rivers bless you,
May rhe luck of the Irish enfold you,
May the blessings of Saint Patrick behold you!