Verkeersovertredingen

Als u een verkeersregel overtreedt, kunt u een verkeersovertreding begaan. Verkeersovertredingen in Ierland zijn vastgelegd in de Road Traffic Acts 1961 (zoals gewijzigd) .

Op verkeersovertredingen staan ​​verschillende straffen, die afhangen van de ernst van de overtreding en soms van het aantal overtredingen die u in het verleden heeft begaan.

Op verkeersovertredingen staan ​​verschillende straffen, die afhangen van de ernst van de overtreding en soms van het aantal overtredingen dat u in het verleden heeft begaan.

Straffen variëren van forfaitaire kosten, dit zijn boetes die u moet betalen, tot gevangenisstraffen voor de zwaarste overtredingen. Als u een dagvaarding krijgt en u betaalt de leges niet op tijd, dan wordt u gedagvaard voor de rechter.