Verkeersovertredingen

Geschatte leestijd : 10 minuten

Inleiding

Als u een verkeersregel overtreedt, kunt u een verkeersovertreding begaan. Verkeersovertredingen in Ierland zijn vastgelegd in de Road Traffic Acts 1961 (zoals gewijzigd) .

Op verkeersovertredingen staan ​​verschillende straffen, die afhangen van de ernst van de overtreding en soms van het aantal overtredingen die u in het verleden heeft begaan.

Op verkeersovertredingen staan ​​verschillende straffen, die afhangen van de ernst van de overtreding en soms van het aantal overtredingen dat u in het verleden heeft begaan.

Straffen variëren van forfaitaire kosten, dit zijn boetes die u moet betalen, tot gevangenisstraffen voor de zwaarste overtredingen. Als u een dagvaarding krijgt en u betaalt de leges niet op tijd, dan wordt u gedagvaard voor de rechter.

Ierland hanteert ook een strafpuntensysteem voor verkeersovertredingen.

Gardaí heeft de bevoegdheid om u te arresteren voor sommige verkeersovertredingen, zoals rijden onder invloed of gevaarlijk rijden.

U krijgt ook een ontzegging van de rijbevoegdheid als u een overtreding begaat en een rechter besluit u de rijbevoegdheid te ontzeggen, of als u 12 strafpunten op uw rijbewijs heeft staan .

Deze publicatie geeft een overzicht van de soorten verkeersovertredingen die in de Ierse wet zijn vastgelegd, en beschrijft de straffen die opgelegd kunnen worden door de Gardaí of de rechtbanken. Ook wordt uitgelegd hoe u in beroep kunt gaan tegen een beslissing om u een boete op te leggen voor een verkeersovertreding. Sinds 27 oktober 2022 zijn de verschuldigde bedragen voor forfaitaire inbreuken verhoogd. Als u de snelheidslimiet overschrijdt, krijgt u 3 strafpunten en wordt de aanvankelijke forfaitaire boete verhoogd van € 80 naar € 160. Rijdt u met een mobiele telefoon, dan krijgt u 3 strafpunten en wordt het forfaitaire bedrag verhoogd van € 60 naar € 120. Betaalt u deze minimumbedragen niet, dan loopt de boete in de loop van de tijd op.

In 2023 zijn er nog 3 kennisgevingen met vaste kosten geïntroduceerd

Sinds 1 januari 2023 zijn er 3 nieuwe vaste lastenbrieven van kracht. Deze omvatten boetes van:

  • € 200 voor misbruik gehandicaptenparkeerkaart
  • € 80 voor foutparkeren in een elektrisch oplaadpunt
  • € 200 voor het overtreden van een vrachtwagenverbod en het zonder vergunning oprijden op een bepaalde openbare weg

Licentie overtredingen

U moet een rijbewijs hebben om in Ierland te mogen rijden. 

Verschillende verkeersovertredingen hebben betrekking op rijbewijzen en rijden met het juiste rijbewijs.

Rijden zonder rijbewijs

Het is strafbaar om zonder rijbewijs te rijden . Een Garda kan u vragen uw rijbewijs ter keuring te overleggen. Als u uw rijbewijs niet bij u heeft, moet u dit binnen 10 dagen ter controle naar een Garda-station brengen. Als u weigert uw naam en adres aan de Garda te geven, heeft de Garda de bevoegdheid u te arresteren .

Als u geen geldig rijbewijs heeft en uw rijbewijs is verlopen minder dan 12 maanden voordat de overtreding plaatsvond, kunt u een boete krijgen die kan oplopen tot € 1000. Als het meer dan 12 maanden geleden is dat uw rijbewijs geldig was (of als u nooit een geldig rijbewijs heeft gehad), kunt u een boete krijgen tot € 2000.

Als u rijdt terwijl u de rijbevoegdheid hebt ontzegd, of als u een bewijs van bekwaamheid of geschiktheid moet overleggen voordat u een rijbewijs kunt halen, maar u doet dit niet, kunt u een boete krijgen tot € 5000, of een gevangenisstraf krijgen van maximaal 6 maanden, of beide.

Leerling en beginnende chauffeurs

Als u in het bezit bent van een leerlingvergunning , moet u worden begeleid door een bestuurder die minimaal de laatste 2 jaar in het bezit is van een volwaardig rijbewijs. Als u zonder begeleiding rijdt, begaat u een overtreding. Deze overtreding heeft een initiële boete van € 160 en 2 strafpunten. Betaalt u de boete niet binnen 28 dagen, dan loopt de boete eerst op tot € 240. Als u de boete niet betaalt en voor de rechter wordt gedagvaard, kunt u een nog hogere boete krijgen en 4 strafpunten krijgen.

De Gardaí hebben de macht om beslag te leggen op de auto waarin u rijdt , zelfs als deze van iemand anders is. Als u een leerling-bestuurder zonder begeleiding uw auto laat besturen, kunt u een boete krijgen die kan oplopen tot € 1000.

Als u een leerling-motorrijder bent, hoeft u niet altijd vergezeld te zijn. Maar u mag pas onbegeleid met uw motor rijden als u uw Initiële Basisopleiding heeft afgerond.

Alle leerling-bestuurders (behalve in categorie W, die motorfietsen omvat) moeten ‘L’-platen tonen. Als u geslaagd bent voor uw rijexamen, moet u gedurende 2 jaar een ‘N’-kenteken laten zien. Het niet correct weergeven van de L- of N-plaat is een overtreding. U kunt 2 strafpunten krijgen en een initiële boete van € 120, die oploopt tot € 180 als u niet binnen 28 dagen betaalt. Als u door de rechtbank wordt veroordeeld, kunt u een hogere boete krijgen en krijgt u 4 strafpunten.

Verzuimen om verzekering of belasting weer te geven

De Gardaí hebben de bevoegdheid om uw voertuig in beslag te nemen als u zonder belasting of verzekering rijdt.

Verzekering

U moet een autoverzekering hebben om op uw eigen naam of als een met naam genoemde bestuurder op de polis van iemand anders een auto te besturen. Als een Garda om uw verzekeringsbewijs vraagt, moet u dit binnen 7 dagen kunnen overleggen. Overtreders van rijden zonder verzekering worden vervolgd door de rechtbank. Het niet tonen van een verzekeringsschijf brengt een initiële vaste kost van € 60 met zich mee (oplopend tot € 90 na 28 dagen).

Als u onverzekerd rijdt, kunt u een boete krijgen tot € 5000 en krijgt u 5 strafpunten. u kunt ook maximaal 6 maanden gevangenisstraf krijgen. De rechter kan besluiten om u de rijbevoegdheid te ontzeggen in plaats van u strafpunten te geven. 

Belasting

Het is een overtreding om een ​​onbelast voertuig te besturen en het is een overtreding om te rijden zonder een geldig belastingschijf te tonen. 

Snelheidsovertredingen

Het is een overtreding om de maximumsnelheid te overschrijden . 

Als u de maximumsnelheid overschrijdt, krijg u 3 strafpunten en een forfaitaire boete van € 160. Betaalt u de boete niet binnen 28 dagen, dan loopt deze op tot € 240. Als u deze niet binnen 28 dagen (56 dagen vanaf de oorspronkelijke datum van de boetemelding) betaalt, wordt u gedagvaard voor de rechtbank waar u bij veroordeling een boete tot € 1000 en maximaal 5 strafpunten kunt krijgen.

U kunt een gang naar de rechter voorkomen door uiterlijk 7 dagen voor de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum € 320,- (tweemaal het bedrag van de oorspronkelijke boete) te betalen.

Onvoorzichtige en gevaarlijke verkeersovertredingen

Roekeloos rijden

Het is een overtreding om op een openbare plaats te rijden zonder de nodige voorzichtigheid en aandacht . Als een Garda van mening is dat u onzorgvuldig hebt gereden, maar er geen ongeval is gebeurd, kan de Garda u 2 strafpunten en een forfaitaire vergoeding van € 80 geven voor “rijden zonder redelijke overweging”. Dit loopt op tot € 120 indien niet binnen 28 dagen betaald. Als u door de rechtbank wordt veroordeeld, kunt u een hogere boete krijgen en krijgt u 4 strafpunten.

Er zijn een aantal andere overtredingen gebaseerd op het niet gehoorzamen van verkeersborden of onzorgvuldig handelen, en deze leiden vooral tot strafpunten en vaste lasten. Voorbeelden zijn het niet voorrang geven, het negeren van verkeerslichten en het niet stoppen op een kruispunt. U kunt een volledige lijst met overtredingen met strafpunten lezen op rsa.ie.

Als de overtreding ernstiger is, kunt u worden veroordeeld voor onzorgvuldig rijden en een boete krijgen tot € 5000. Als u wordt veroordeeld voor onzorgvuldig rijden met de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg , kunt u een boete krijgen tot € 10.000 en een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar, of beide.

Gevaarlijk rijden

Het is strafbaar om gevaarlijk te rijden op een openbare plaats. Als u wordt veroordeeld voor gevaarlijk rijgedrag, kunt u een boete krijgen van maximaal € 5000 of een gevangenisstraf van maximaal zes maanden, of beide. Als u wordt veroordeeld voor gevaarlijk rijgedrag met de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg , kunt u een boete krijgen van maximaal € 20.000 en een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar, of beide.

uw mobiele telefoon gebruiken tijdens het rijden

Het is strafbaar om tijdens het rijden een mobiele telefoon in de hand te houden of met een ander lichaamsdeel te ondersteunen (bijvoorbeeld tussen hoofd en schouder). De enige uitzondering is als u de hulpdiensten belt op 999 of 112.

Het is een overtreding om tijdens het rijden toegang te krijgen tot informatie op uw telefoon, zelfs als uw telefoon is beveiligd met een handsfree systeem. Met een handsfree systeem mag u legaal telefoneren, maar de Verkeersveiligheidsdienst raadt dit ten zeerste af.

De boete voor het gebruik van uw telefoon tijdens het rijden is een vast bedrag van € 120,- en 3 strafpunten. Dit loopt na 28 dagen op tot een forfaitair bedrag van € 180, en kan 5 strafpunten en een hogere boete worden opgelegd als de vordering naar de rechter gaat wegens niet-betaling.

Overtredingen van rijden onder invloed van alcohol of drugs

Het is een overtreding om op een openbare plaats te rijden als u te dronken bent om uw voertuig goed onder controle te hebben. Een bedwelmend middel kan alcohol of drugs zijn, of beide.

Gardaí kan een wegversperring opzetten om willekeurige alcohol- en drugstests uit te voeren. Het is onwettig om een ​​ademanalyse te weigeren en u kunt een boete krijgen tot € 5000, of een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden, of beide.

Alcohollimieten

U begaat een overtreding als uit een alcoholtest die binnen 3 uur na het rijden wordt afgenomen, blijkt dat u boven:

  • 50 milligram (of 20 milligram voor leerling- of beginnende bestuurders) alcohol in 100 milliliter bloed, of
  • 67 milligram (of 27 milligram voor leerling- of beginnende bestuurders) alcohol in 100 milliliter urine, of
  • 22 microgram (of 9 microgram voor leerling- of beginnende bestuurders) alcohol in 100 milliliter adem

De maximumstraf voor rijden onder invloed van alcohol of drugs is een boete van € 5000 en/of een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden. Alle overtredingen van rijden onder invloed leiden tot een ontzegging van de rijbevoegdheid voor ten minste 3 maanden.

Parkeerovertredingen

Het is een overtreding om uw auto te parkeren op een plek waar het gevaarlijk kan zijn voor andere mensen. Voor deze overtreding kunt u 3 strafpunten en een forfaitaire boete van € 80 krijgen. Betaalt u niet binnen 28 dagen, dan loopt de boete op tot € 120. Als u door de rechtbank wordt veroordeeld, kunt u volgens de wet een boete krijgen van maximaal € 2500 voor een eerste overtreding, of maximaal € 4000 als het niet uw eerste overtreding is.

U kunt een gang naar de rechter voorkomen door uiterlijk 7 dagen voor de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum € 160,- (tweemaal het bedrag van de oorspronkelijke boete) te betalen.

Het is strafbaar om op een gehandicaptenparkeerplaats te parkeren, tenzij u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart. De straf voor deze overtreding is een forfaitaire boete van € 150 (oplopend tot € 225 als u niet binnen 28 dagen betaalt). Sommige stads- en provincieraden klemmen voertuigen die illegaal geparkeerd staan ​​op gehandicaptenparkeerplaatsen.

Sinds 1 januari 2023 is het forfaitaire bedrag voor misbruik van een gehandicaptenparkeerkaart € 200,- (oplopend naar € 300,- bij niet betalen binnen 28 dagen).

In heel Ierland is ook een systeem van parkeerbeperkingen en boetes van kracht.

Verkeersgeschiktheid van het voertuig

Er zijn een aantal overtredingen op basis van de technische staat van uw voertuig.

Gevaarlijk defecte voertuigen

Als u met een “gevaarlijk defect” voertuig op een openbare plaats rijdt, begaat u een overtreding. Gevaarlijk defect betekent dat het voertuig vanwege zijn toestand een gevaar vormt voor het publiek. De straf voor dit misdrijf is een boete van maximaal € 5000 en/of een gevangenisstraf van maximaal 3 maanden.

Voertuigen met defecte of versleten banden

Het is een overtreding om met een voertuig op een openbare plaats te rijden met defecte of versleten banden. Het initiële vaste bedrag is € 80 (oplopend tot € 120 als u niet binnen 28 dagen betaalt) en u krijgt ook 2 strafpunten. Er kunnen 4 strafpunten en een hogere boete worden opgelegd als het naar de rechter gaat wegens niet-betaling.

Nationale Autokeuring (NCT)

Het is strafbaar om op een openbare plaats met een voertuig te rijden zonder geldig NCT-certificaat . Dit geldt voor voertuigen vanaf de vierde verjaardag van hun eerste inschrijving. Het initiële vaste bedrag is € 60 (oplopend tot € 90 als u niet binnen 28 dagen betaalt) en u krijgt ook 3 strafpunten. Er kunnen 5 strafpunten en een hogere boete en/of gevangenisstraf worden opgelegd als het wegens wanbetaling naar de rechter gaat.

Certificaat van rijvaardigheid

Als u een voertuig bestuurt met 8 passagiersstoelen of meer, of als u een vrachtwagen, aanhangwagen of ambulance bestuurt, moet u in het bezit zijn van een keuringsattest . Als u er niet binnen 10 dagen na een verzoek van de Gardaí een kunt overleggen, maakt u zich schuldig aan een misdrijf.

Geschiktheid om te rijden

Het is strafbaar om in het openbaar te rijden als u weet dat u daar medisch niet toe in staat bent.

Chauffeurs van 75 jaar of ouder en chauffeurs met bepaalde medische aandoeningen moeten in het bezit zijn van een door hun huisarts ondertekend rijgeschiktheidsattest. In sommige gevallen kan een huisarts besluiten dat u rijongeschikt bent of kan de NDLS besluiten dat u niet rijgeschikt bent. Is dit het geval, dan wordt u een vergunning geweigerd. U kunt bezwaar maken tegen deze beslissing.

Meer informatie over rijgeschiktheid kunt u krijgen bij de Verkeersveiligheidsdienst .

Andere overtredingen

Een lijst met andere overtredingen waarop strafpunten staan, of overtredingen met een forfaitair bedrag kunt u lezen op de website van de Verkeersveiligheidsdienst .

Kan ik in beroep gaan tegen een verkeersboete?

Hoe u in beroep gaat tegen een beslissing om u te bestraffen voor een verkeersovertreding, hangt af van het type boete dat u heeft gekregen.

Strafpunten en vaste kosten

Als u een aanmaning voor een vast bedrag heeft ontvangen (met strafpunten of niet), kunt u bij de Gardaí een aanvraag indienen om het bedrag te annuleren. U moet aantonen dat er goede procedurele of uitzonderlijke gronden zijn om de tenlastelegging te schrappen. 

In beroep gaan tegen een veroordeling van de rechtbank

Als u ervoor kiest om een ​​aanmaning forfait niet binnen 56 dagen te betalen, wordt u gedagvaard om voor de rechtbank te verschijnen. Sommige verkeersovertredingen kunnen alleen voor de rechter worden afgehandeld (bijvoorbeeld onverzekerd rijden en gevaarlijk rijgedrag). De zwaarste motorovertredingen worden behandeld in de Circuit Court, bijvoorbeeld gevaarlijk rijgedrag met de dood tot gevolg.

Als u door de rechtbank wordt veroordeeld voor een motordelict, kunt u tegen de beslissing in beroep gaan bij de Circuit Court. Dit omvat ook het aantekenen van beroep tegen een beslissing om u de rijbevoegdheid te ontzeggen door de districtsrechtbank. U dient juridisch advies in te winnen als u van plan bent in beroep te gaan. U kunt gratis juridisch advies krijgen van Free Legal Advice Centres (FLAC) .

U moet binnen 14 dagen na uw veroordeling in beroep gaan. Als u uzelf wilt vertegenwoordigen, kunt u de griffier van uw plaatselijke arrondissementsrechtbank om hulp vragen met de formulieren die u moet invullen. Als alternatief kan een advocaat u helpen.

Opheffing van een diskwalificatie

Als u de rijbevoegdheid is ontzegd , kunt u een aanvraag indienen om uw rijbewijs te herstellen. U dient het verzoek in bij de arrondissementsrechtbank waar het bevel tot diskwalificatie is gegeven. Een aanvraag kost € 55,-. U moet meer dan halverwege uw diskwalificatieperiode zijn voordat u een aanvraag kunt indienen.

Uw rijbewijs wordt niet ingevorderd als:

  • een diskwalificatie voor 2 jaar of korter is
  • U hebt de afgelopen 10 jaar opnieuw een diskwalificatie gekregen

De rechtbank kan de periode van diskwalificatie verkorten tot tweederde van de oorspronkelijke periode van diskwalificatie of tot 2 jaar, afhankelijk van welke periode het langste is.

Meer informatie en de benodigde formulieren kunt u krijgen bij de griffier van de rechtbank.

Andere vragen over verkeersovertredingen

Wat gebeurt er als ik een verkeersovertreding bega in het buitenland?

Strafpunten en aantekeningen op rijbewijzen die in andere landen (waaronder EU/EER-lidstaten) zijn ontvangen, worden niet tussen staten overgedragen.

Dit betekent dat als u strafpunten in het buitenland heeft behaald of al aantekeningen op uw rijbewijs heeft voordat u naar Ierland kwam, deze strafpunten of aantekeningen niet worden overgedragen naar een Iers rijbewijs.

Als u echter in een ander land een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft gekregen en dit bovenop een gevangenisstraf voor verkeersovertredingen kwam, is het misschien niet mogelijk om uw volledige buitenlandse rijbewijs hier in Ierland in te wisselen voor een volledig rijbewijs.

De situatie is verschillend tussen Ierland en het VK (inclusief Noord-Ierland) voor ontzeggingen van de rijbevoegdheid voor bepaalde overtredingen . Dit is geregeld in artikel 40 van de Wegenverkeerswet 2016 , die op 1 augustus 2017 in werking is getreden.

Volgens deze overeenkomst tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk geldt dat als u in het bezit bent van een Iers rijbewijs en u de rijbevoegdheid wordt ontzegd wegens het begaan van een ernstig misdrijf in het Verenigd Koninkrijk, u mogelijk ook de rijbevoegdheid wordt ontzegd in Ierland. De districtsrechtbank kan een bevel uitvaardigen om u de rijbevoegdheid in Ierland te ontzeggen voor de overtreding die in het VK is begaan. Dezelfde regels zijn van toepassing als u in Ierland rijdt met een Brits rijbewijs, hoewel de Britse autoriteiten u kunnen diskwalificeren zonder afzonderlijke gerechtelijke stappen te ondernemen.

Wat gebeurt er als ik in Ierland met een buitenlands rijbewijs rijd?

Strafpunten en andere straffen werken op dezelfde manier als u met een buitenlands rijbewijs rijdt. 

Als u in Ierland rijdt met een Brits rijbewijs en u hebt ontzegging van de rijbevoegdheid in Ierland, kunt u ook ontzegging van de rijbevoegdheid in het Verenigd Koninkrijk krijgen. Zie ‘Wat gebeurt er als ik in het buitenland een verkeersovertreding bega?’ hierboven voor meer informatie.

Kan ik een kopie van mijn rijbewijs krijgen?

Om een ​​kopie van uw rijbewijs aan te vragen, moet u contact opnemen met NDLS op 0818 700 800 of een e -mail sturen naar info@ndls.ie voor een verklaring van recht of bestuurdersverklaring. Er is geen vergoeding verschuldigd.

Contacten

De contactgegevens van uw plaatselijke districtsrechtbank en de contactgegevens van uw plaatselijke Circuit Court vindt u vooraan in alle openbare telefoongidsen en op de website van de Courts Service.

Garda Fixed Charge Processing Office

Parnell Street
Thurles
Co. Tipperary
Ireland

Tel: +353 504 59800
Locall: 1890 304 060

Website: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=348&Lang=1
Email: npo@garda.ie

National Driver Licence Service

Road Safety Authority
Po Box 858
Southside Delivery Office
Cork
Ireland

Opening Hours: Lines open Monday – Friday 9am – 5pm (excluding Public Holidays) and Saturdays 9am – 1pm.

Tel: 0818 700 800

Website: https://www.ndls.ie/
Email: info@ndls.ie

Road Safety Authority (RSA)

Moy Business Park
Primrose Hill
Ballina
Co Mayo
Ireland

Website: http://www.rsa.ie


Geplaatst: 19-01-2023
Bronnen: Ierse Overheid en zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: