Verkeersregelaars

Geschatte leestijd : 2 minuten
Verkeersregelaars

Verkeersregelaars en een Garda Síochána zijn verantwoordelijk voor de handhaving van wetten met betrekking tot illegaal parkeren en het stoppen van voertuigen op de openbare weg. Lokale autoriteiten hebben verkeersregelaars in dienst om toezicht te houden op gevallen van deze overtredingen in hun gebied.

U kunt voor deze overtredingen forfaitaire boetes krijgen , variërend van € 40 tot € 150.

Inhoudsopgave...............klik vakje rechts voor aan/uit

Parkeerkaarten en forfaitaire boetes

Op bepaalde plaatsen is het parkeren beperkt. In bepaalde steden hebben de lokale autoriteiten bijvoorbeeld de bevoegdheid om het parkeren op bepaalde tijden en op bepaalde plaatsen te beperken. Deze parkeerbeperkingen worden aangegeven door middel van borden die duidelijk langs de weg staan.

Een verkeersregelaar kan u een parkeerkaart afgeven. Op dit formulier staat dat u een overtreding heeft begaan, de datum, het tijdstip en de plaats van de overtreding en het kenteken van uw voertuig .

Vaste boetes

Vaste boetes voor parkeerovertredingen kunnen variëren van € 40 tot € 150.

Als u een parkeerbon heeft gekregen of door een verkeersregelaar op de hoogte bent gesteld van een overtreding, heeft u 28 dagen vanaf de datum van de kennisgeving om de boete te betalen.

Als het niet binnen 28 dagen wordt betaald, wordt de boete verhoogd met 50% en als het na 28 dagen nog steeds niet wordt betaald, wordt een gerechtelijke procedure gestart.

Het is strafbaar om een ​​parkeerkaart die op het voertuig van een andere persoon is geplaatst te verwijderen of te verstoren. Doet u dat wel, dan kunt u een boete krijgen.

Iedereen die een verkeersregelaar hindert die handelt in de uitoefening van zijn functie, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit en kan bij standrechtelijke veroordeling worden bestraft met een boete.

De wet op verkeersregelaars

De belangrijkste wetgeving die op dit gebied van toepassing is, is de Local Authorities (Traffic Wardens) Act 1975 , zoals gewijzigd. De overtredingen waarvoor verkeersregelaars forfaitaire boetes kunnen opleggen zijn parkeer- en motorrijtuigenbelastingschijfovertredingen, en zijn vastgelegd in de Local Authorities (Traffic Wardens) Act 1975 (Fixed Charge Offences) (Amendment) Regulations 2018 .

Geplaatst: 08/10/2022
Bronnen: zie links in het artikel