Verschillende soorten werknemers

Geschatte leestijd : 3 minuten

Inleiding

Er zijn verschillende soorten werknemers, met verschillende rechten.

Deze pagina is een samenvatting van de verschillende arbeidscategorieën en arbeidsrechten.

U kunt onze pagina gebruiken om inzicht te krijgen in uw werkstatus als het niet duidelijk is of u werknemer of zelfstandige bent.

Werknemer of zelfstandige

Er is geen speciale definitie in de wet die zegt wie werknemer is en wie zelfstandige is.

De beslissing over uw arbeidsstatus wordt genomen door te kijken naar:

  • Wat u doet
  • Hoe u het doet
  • Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en het bedrijf dat u betaalt

Weten of u een werknemer of een aannemer bent, is belangrijk omdat dit invloed heeft op belastingen, sociale verzekeringen (PRSI) , sociale voorzieningen en arbeidsrechten.

Medewerker

U bent werknemer als u een contract of service’ (een arbeidsovereenkomst) heeft. Uw werkgever bepaalt wanneer, waar en hoe u werkt.

Eigen baas

Als u een ‘contract for services’, heeft, vaak opdrachtnemer genoemd, bent u zelfstandige. Normaal gesproken runt u uw eigen bedrijf en levert u diensten tegen een vergoeding gedurende een bepaalde tijd.

De Praktijkcode voor het bepalen van de arbeidsstatus 2021 (pdf) bevat gedetailleerde richtlijnen en criteria om te verduidelijken of iemand een werknemer of een zelfstandige is. U kunt meer lezen over inzicht in uw werkstatus .

Soorten werknemers

Als werknemer heeft u bepaalde arbeidsrechten . Voor sommige rechten moet u een minimale periode werken ((a minimum period of continuous service)

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten medewerkers.

Parttime medewerkers

Deeltijdwerknemers hebben vergelijkbare rechten als voltijdwerknemers en hun rechten worden beschermd door de wet.

Soms moet een deeltijdwerknemer gedurende een bepaalde periode een bepaald minimum aantal uren werken om bepaalde rechten te verkrijgen.

Medewerkers met een vaste looptijd

Een werknemer voor bepaalde tijd is iemand die een contract heeft dat eindigt:

  • Op een bepaalde datum
  • Wanneer een specifieke klus of project is voltooid
  • Wanneer een specifieke gebeurtenis plaatsvindt (bijvoorbeeld als de externe financiering eindigt)

Over het algemeen hebben mensen die met een contract voor bepaalde tijd werken dezelfde rechten als andere werknemers. Er zijn ook enkele extra wettelijke beschermingen voor werknemers met contracten voor bepaalde tijd .

Tijdelijke werknemers

Er bestaat geen exacte definitie van tijdelijke werknemers in het arbeidsrecht. Tijdelijke werknemers staan ​​doorgaans zonder vaste uren paraat voor werk. Tijdelijke werknemers worden beschouwd als werknemers en hebben recht op bepaalde rechten en bescherming.

Er zal wetgeving van toepassing zijn, bijvoorbeeld het recht op een loonstrook. Voor een ander recht is een bepaalde arbeidsperiode nodig. Het is onwaarschijnlijk dat een tijdelijke werknemer over voldoende diensten beschikt om in aanmerking te komen. U heeft bijvoorbeeld 2 dienstjaren nodig om in aanmerking te komen voor wettelijk ontslag .

Seizoensarbeiders

Seizoensarbeiders werken voor een korte tijd, vaak in sectoren als de landbouw of het toerisme.

Voor alle gewerkte uren moet u minimaal het minimumloon betaald krijgen. Als u op zondag werkt, moet u extra loon krijgen. De WRC beschikt over meer informatie over arbeidsrechten voor seizoenarbeiders .

Jonge werknemers

De wet verbiedt dat kinderen onder de 16 jaar werken, behalve in zeldzame gevallen, bijvoorbeeld om aan een film te werken.

Kinderen van 14 en 15 jaar mogen licht werk doen, maar er zijn regels rond het werken tijdens de schoolperiode.

Jongeren (16 tot 18 jaar) kunnen een baan hebben, maar er zijn regels over maximale uren en nachtwerk.

Uitzendkrachten

Een uitzendkracht (ook wel ‘temps’ genoemd) werkt voor een uitzendbureau en wordt bij een ander persoon of bedrijf geplaatst.

Uitzendkrachten hebben niet allemaal dezelfde arbeidsrechten als reguliere werknemers, maar u moet wel op dezelfde manier worden behandeld wat betreft de basisarbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat u moet worden behandeld alsof u rechtstreeks door de inlener bent aangeworven als het gaat om werktijden, rusttijden, nachtarbeid, jaarlijks verlof, feestdagen en loon.

Voor sommige arbeids- en gelijkheidswetgeving wordt de partij die uw loon betaalt normaal gesproken als uw werkgever beschouwd.

Volgens de ontslagwetgeving is uw werkgever echter de persoon of het bedrijf waarvoor u werkt en niet het uitzendbureau. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het waarborgen van uw veiligheid op de werkplek.

Andere soorten werknemers

Er zijn nieuwere werkregelingen ontstaan ​​die het moeilijk kunnen maken om te bepalen of een werknemer een werknemer of een zelfstandige is.

Gig werknemers

Veel werknemers in de gig-economie* werken als onafhankelijke contractant of als zelfstandige. Elke individuele regeling is echter anders en soms worden werknemers in de gig-economie ten onrechte als zelfstandigen geclassificeerd als ze werknemers zijn.
*De gig economy is een economie waar een inkomen wordt verdiend met een alternatieve manier van werk: tijdelijk werk, kortlopende projecten en specifieke opdrachten (ook wel ‘gigs’) zijn hier de norm. Bijvoorbeeld zoals de chauffeurs bij Uber of de bezorgers die bij Deliveroo werken.

Juridische tests bepalen de werkstatus van gig-werknemers, op basis van de werkelijke aard van uw werkrelatie.

Eigenaren van bedrijven

Als u 50% of meer van de aandelen van het bedrijf waar u werkt bezit of controleert, wordt u voor PRSI-doeleinden over het algemeen niet als werknemer van dat bedrijf beschouwd. In plaats daarvan wordt u geclassificeerd als zelfstandige en moet u PRSI betalen in klasse S.

Meer informatie

Gedetailleerde richtlijnen en criteria die duidelijk maken of iemand een werknemer of een zelfstandige is, vindt u in de Praktijkcode voor het bepalen van de arbeidsstatus 2021 .


Geplaatst: 16-10-23
Bron: Ierse Overheid en zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: