Vrijheid van informatie

Geschatte leestijd : 5 minuten

Inleiding

U hebt het recht om kopieën te krijgen van documenten die in het bezit zijn van overheidsinstanties onder de Freedom of Information (FOI) Acts.

Dit kan zijn:

 • Gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben
 • Alle andere Dossiers gemaakt sinds 21 april 1998

FOI is alleen van toepassing op FOI – instanties . Dit zijn meestal instellingen die met publieke middelen worden gefinancierd (bijvoorbeeld overheidsdiensten).

Als u gegevens wilt aanvragen die over u worden bewaard door een particuliere organisatie, kunt u een aanvraag indienen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming .

FOI geeft het publiek informatie over wat de regering doet en wordt vaak gebruikt door journalisten, actievoerders en oppositiepartijen.

U kunt in de meeste gevallen gratis informatie krijgen die door overheidsinstanties over u wordt bewaard. In sommige situaties kan de informatie worden geredigeerd of achtergehouden (zie ‘uw rechten onder FOI’ hieronder).

De wetten inzake vrijheid van informatie zijn uiteengezet in de Freedom of Information Act 2014 en de bijbehorende amendementen en voorschriften .

Organisaties die onder de FOI vallen

FOI-wetten zijn van toepassing op openbare lichamen, tenzij ze zijn vrijgesteld. FOI-instanties zijn onder meer:

 • Overheidsinstanties
 • Instanties die zijn ingesteld bij een wet van de Oireachtas (de Consumenten- en Mededingingsautoriteit is bijvoorbeeld ingesteld bij de Wet op de bescherming van consumenten en mededinging 2014), of zijn ingesteld door een minister of de regering
 • Een vennootschap waarvan de meerderheid van de aandelen wordt gehouden door of namens een minister van de regering, of een van haar dochterondernemingen
 • Een instelling voor hoger onderwijs die door de overheid wordt gefinancierd
 • Sommige niet-overheidsinstanties die veel overheidsfinanciering krijgen

Een volledige lijst van FOI-instanties staat op de website van de FOI-beleidscel.

Sommige informatie, zelfs als deze in het bezit is van een FOI-instantie, is vrijgesteld van FOI (zie ‘Uw rechten onder FOI’ hieronder).

Als u informatie wilt opvragen die over u wordt bewaard door een bedrijf of organisatie die niet op de lijst staat, kunt u een verzoek om inzage doen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming (de AVG).

Publicatie schema’s

FOI-instanties moeten een publicatieschema hebben. Dit betekent dat de VVI-instantie zoveel mogelijk informatie op een open en toegankelijke manier moet publiceren, zonder dat een VVI-verzoek nodig is. Deze informatie moet worden gepubliceerd onder de volgende rubrieken:

 • Informatie over het lichaam
 • Dienstverlening aan het publiek
 • Besluitvormingsprocessen voor belangrijke beleidsvoorstellen
 • Financiële informatie
 • Aanbestedingen
 • FOI-openbaarmakingslogboek en andere informatie die routinematig moet worden gepubliceerd

Uw rechten onder FOI

FOI geeft u het recht om:

 • Toegangsregistraties bijgehouden door FOI-instanties
 • Laat uw persoonsgegevens corrigeren als de gegevens onjuist, onvolledig of misleidend zijn
 • Krijg een reden voor beslissingen van overheidsinstanties die u aangaan

Dossiers die zijn opgenomen

U kunt gegevens op grond van de FOI opvragen vanaf de datum dat de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing is op de betreffende instantie. Dit staat bekend als de ‘ ingangsdatum ‘. Voor de meeste instanties is de ingangsdatum 21 april 1998. U kunt gegevens van voor de ingangsdatum opvragen als:

 • Het dossier betrekking heeft op persoonlijke informatie over u
 • U een dossier nodig hebt van vóór de ingangsdatum om latere dossiers te begrijpen

Een dossier kan een papieren document zijn of informatie die op een computer wordt bewaard. Het omvat bijvoorbeeld afdrukken, kaarten, plattegronden, microfilm, audiovisueel materiaal, schijven en banden.

Dossiers die zijn vrijgesteld

Sommige soorten dossiers zijn vrijgesteld van FOI. Vrijstellingen zijn verplicht of discretionair. Voor discretionaire vrijstellingen moet de FOI-instantie proberen het algemeen belang af te wegen tegen eventuele schade die het vrijgeven van de gegevens zou kunnen veroorzaken.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van dossiers die mogelijk zijn vrijgesteld van FOI:

 • Nationale veiligheid en internationale betrekkingen
 • Vergaderingen van de regering
 • Informatie die in vertrouwen is gegeven of commercieel gevoelige informatie
 • Persoonsgegevens (van iemand anders dan de aanvrager)

Hoe kunt u een FOI-verzoek indienen

Voordat u zich aanmeldt, moet u controleren of de informatie die u wilt ontvangen al openbaar beschikbaar is. Veel FOI-instanties publiceren gedetailleerde informatie op hun websites. U kunt mogelijk ook de informatie krijgen die u nodig hebt door met hun FOI-functionaris of een ander personeelslid te praten.

Als u besluit een aanvraag in te dienen, moet u:

 1. Controleren of er een FOI-formulier op de website van de FOI-instantie staat (u hoeft geen formulier te gebruiken, maar het kan de aanvraag wel vergemakkelijken). Controleer ook het adres om een ​​FOI-aanvraag te doen. Sommige organisaties hebben regionale FOI-functionarissen.
 2. Vul het formulier in, of (als er geen formulier is) schrijf een brief of e-mail en vermeld dat u het verzoek indient onder de Freedom of Information Act 2014
 3. Maak uw verzoek zo specifiek mogelijk en geef zoveel mogelijk informatie om de FOI-instantie te helpen bij het vinden van de documenten die u nodig heeft. Indien u persoonlijke informatie zoekt, voeg dan een kopie van uw legitimatiebewijs toe.

Wat gebeurt er nadat u een verzoek hebt ingediend?

De FOI-instantie moet uw verzoek binnen 2 weken bevestigen. De FOI-instantie kan in de meeste gevallen binnen 4 weken op uw verzoek reageren. De FOI-instantie kan om meer tijd vragen om uw verzoek af te ronden, bijvoorbeeld als er veel documenten te overwegen zijn. Zij moeten u schriftelijk op de hoogte stellen als zij de termijn willen verlengen en zij kunnen deze niet verlengen met meer dan 4 weken.

FOI-kosten

U hoeft niet te betalen om toegang te krijgen tot uw eigen persoonlijke gegevens.

Niet-persoonlijke dossiers

Voor niet-persoonsgebonden dossiers gelden de volgende tarieven:

Type verzoek of aanvraagStandaard tariefVerlaagd tarief (voor medische kaarthouders)
Eerste verzoek om een ​​dossierVrijVrij
Interne beoordeling€ 30€ 10
Beoordeling door informatiecommissaris€ 50€ 15
Wijzigingsverzoek met onjuiste informatieVrijVrij
Verzoek om redenen voor een beslissing die een individu raaktVrijVrij

Kosten voor zoeken, opvragen en kopiëren

Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor de tijd die de instantie besteedt aan het doorzoeken en opvragen van dossiers, en voor kopieerkosten. Als de kosten lager zijn dan € 101,- zijn er geen kosten van toepassing. Liggen de kosten daarboven, dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, tot een maximum van € 500,-.

Het is onwaarschijnlijk dat er kosten in rekening worden gebracht voor persoonlijke gegevens, tenzij het om een ​​zeer grote hoeveelheid gaat.

Als de kosten voor de tijd en het kopiëren hoger zouden zijn dan € 700,-, kan de VVI-instantie weigeren uw verzoek in behandeling te nemen, tenzij u uw verzoek herziet om de kosten onder de € 700,- te brengen.

Soort kostenStandaard lading
Zoeken en ophalen van Dossiers€ 20 per uur
Fotokopiëren4 cent per vel
Cd-rom met kopie van documenten€ 10
Röntgenfoto (röntgenfoto) met kopiedocumenten€ 6

Weigeringen en beroep

De FOI-instantie kan uw verzoek geheel of gedeeltelijk weigeren. Zij moeten u schriftelijk op de hoogte stellen van hun beslissing en u een reden geven waarom zij u toegang tot (een deel van) een dossier hebben geweigerd.

Ze moeten u ook informatie geven over hoe u bezwaar kunt maken.

Beroep

U kunt binnen 3 weken na de beslissing (of binnen 4 weken na uw FOI-verzoek als u geen reactie hebt ontvangen) een herziening van de beslissing tot weigering van uw aanvraag aanvragen door de FOI-functionaris te schrijven. De herziening moet worden uitgevoerd door een medewerker die hoger staat dan degene die de oorspronkelijke beslissing heeft genomen.

Als u nog steeds niet tevreden bent met de uitkomst van uw aanvraag, kunt u een beroep doen op de Information Commissioner.

Verdere informatie

Meer informatie over FOI-procedures en wetten vindt u op de website Freedom of Information. Deze website wordt beheerd door de FOI-beleidseenheid van het Department of Public Expenditure, NDP Delivery and Reform.

Om een ​​FOI-verzoek in te dienen, dient u contact op te nemen met de FOI-instantie die de Dossiers bewaart die u wilt verkrijgen.

Freedom of Information Central Policy Unit

Department of Public Expenditure, NDP Delivery and Reform

Floor 3, 7-9 Merrion Row
Dublin 2
D02 V223
Tel: 01 604 5245
Homepage: http://foi.gov.ie/
Email: cpu@per.gov.ie


Geplaatst: 22-07-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie link in het artikel
Afbeelding: Pexels.com, Olena Bohovyk

Bezoekers lazen ook: