Vrijwilligers ontwikkelingswerkers en sociale verzekeringen

Geschatte leestijd : 4 minuten
Vrijwilligers-ontwikkelingswerkers-en-sociale-verzekeringen

Inleiding

Als u in Ierland woont en enige tijd in een ontwikkelingsland heeft gewerkt, komt u mogelijk in aanmerking voor gecrediteerde socialezekerheidsbijdragen onder het Volunteer Development Worker Scheme.

Deze gecrediteerde premies sociale verzekeringen worden VDW-tegoeden genoemd VDW-tegoeden zijn normaal gesproken volledig toerekenbaar, dat wil zeggen dat ze op dezelfde manier worden behandeld als betaalde sociale verzekeringspremies. Wanneer u terugkeert naar Ierland, kunnen VDW-tegoeden u daarom helpen om in aanmerking te komen voor sociale uitkeringen en pensioenen.

Daarnaast zijn enkele van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor betalingen versoepeld voor teruggekeerde vrijwillige ontwikkelingswerkers. Zie ‘Hoe kan ik met VDW-tegoeden in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering’ hieronder.

Comhlámh voert de VDW-regeling uit namens het Department of Social Welfare. Comhlámh is een liefdadigheidsinstelling die voornamelijk wordt gefinancierd door Irish Aid . Het werkt om wereldwijde ontwikkeling te bevorderen.

Wie zijn vrijwillige ontwikkelingswerkers?

Vrijwillige ontwikkelingswerkers zijn mensen die:

 • Tijdelijk buiten Ierland werken in een ontwikkelingsland
 • Op vrijwilligersvoorwaarden (dit betekent dat het salaris of loon dat u krijgt in overeenstemming is met de lokale lonen in het ontwikkelingsland)

Het werk moet zijn geregeld door of via Irish Aid, of via een andere organisatie die door Comhlámh is gevalideerd en goedgekeurd voordat u Ierland verlaat.

Leden van religieuze ordes wiens werk pastorale taken omvat, worden niet beschouwd als vrijwillige ontwikkelingswerkers in het kader van de regeling.

Hoe kom ik in aanmerking voor vrijwilligerskrediet voor ontwikkelingswerkers?

Om voor VDW-punten in aanmerking te komen, moet u een vrijwillige ontwikkelingswerker zijn. u moet ook:

 • Ouder zijn dan 16 jaar
 • In Ierland gewoond hebben vlak voordat u in het buitenland ging werken
 • Tewerkgesteld worden onder loonvoorwaarden die vergelijkbaar zijn met de lokale omstandigheden in het ontwikkelingsland

PRSI-bijdragen – betaald en gecrediteerd

Hoe de regeling werkt, hangt af van de premies sociale verzekeringen (PRSI) die u betaalde voordat u naar het buitenland ging:

 • Als u 104 weken of meer PRSI-bijdragen hebt betaald of bijgeschreven sinds het begin van u werkzame leven, krijg u VDW-punten voor de periode dat u als vrijwillige ontwikkelingswerker doorbrengt (tot 5 jaar).
 • Als u minder dan 104 weken PRSI-bijdragen hebt betaald of gecrediteerd, zal Comhlámh namens u bijdragen betalen totdat u 104 weken bijdragen heeft. Daarna krijgt u VDW-tegoeden op de normale manier (maximaal 5 jaar).
 • Als u 2 opeenvolgende belastingjaren had zonder betaalde of gecrediteerde bijdragen vlak voordat u als vrijwillige ontwikkelingswerker naar het buitenland ging, betaalt Comhlámh klasse A-bijdragen voor de eerste 26 weken van uw opdracht.

Ambtenaren

Comhlámh beheert namens Irish Aid ook het Public Service Pension Scheme for Volunteer Development Workers. Deze regeling stelt ambtenaren in staat om hun pensioenpremies betaald te krijgen terwijl ze gedurende zes opeenvolgende maanden of langer in het buitenland dienen, tot een maximum van twee jaar. Voor meer informatie over de regeling voor werknemers in de publieke sector kunt u contact opnemen met Comhlámh .

Limiet van vijf jaar

VDW-punten kunnen maximaal voor 5 jaar worden toegekend. Verschillende periodes van werken als vrijwillige ontwikkelingswerker (VDW) worden bij elkaar opgeteld om de 5 jaar te berekenen. Bent u bijvoorbeeld 3 jaar VDW geweest en wilt u nog 3 jaar als VDW naar het buitenland, dan krijgt u pas 2 jaar VDW-punten van uw tweede opdracht.

Duurt uw uitzending in het buitenland langer dan 5 jaar, dan krijgt u waar mogelijk VDW-punten voor de voor u meest gunstige periode.

Loopbaanonderbrekingen en sociale lasten

Als u een loopbaanonderbreking heeft genomen van uw normale baan om in het buitenland te gaan werken en u niet onmiddellijk weer aan het werk bent wanneer u terugkeert naar Ierland, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke socialezekerheidskantoor of Intreo-centrum .

De algemene regel is dat teruggekeerde vrijwillige ontwikkelingswerkers aanspraak kunnen maken op een uitkering voor werkzoekenden als de periode van hun loopbaanonderbreking is verstreken en er geen werk beschikbaar is bij hun vorige werkgever. Als uw loopbaanonderbreking echter niet is verstreken, heb u geen recht op aanspraak.

Hoe kan ik met VDW-tegoeden in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering?

VDW-tegoeden kunnen u helpen in aanmerking te komen voor betalingen door:

 • De tijd die u in het buitenland doorbrengt op dezelfde manier behandelen als wanneer u in Ierland zou werken
 • Verwijdering van enkele voorwaarden voor op PRSI gebaseerde sociale uitkeringen

Voldoen aan de PRSI-voorwaarden voor betalingen

Als u na uw vrijwilligerswerk terugkeert naar Ierland en een sociale uitkering aanvraagt, kan de tijd die u in het buitenland hebt doorgebracht als vrijwillige ontwikkelingswerker, worden gebruikt om te voldoen aan de PRSI-vereisten voor de betaling alsof u in die tijd in Ierland had gewerkt . tijd. Dit heeft betrekking op:

 • Carer’s Benefit
 • Adoptive Benefit
 • Health and Safety Benefit
 • Illness Benefit
 • Jobseeker’s Benefit
 • Maternity Benefit
 • Parent’s Benefit
 • Paternity Benefit
 • Treatment Benefit Scheme (optische, auditieve en tandheelkundige vergoedingen)

Andere kwalificatievoorwaarden

De VDW-regeling maakt het ook gemakkelijker om in aanmerking te komen voor een uitkering, door een aantal voorwaarden te schrappen waaraan u normaal gesproken moet voldoen.

Illness Benefit, Jobseeker’s Benefit and Health and Safety Benefit

U krijgt het volledige betalingstarief, ongeacht hoeveel u in het betreffende belastingjaar hebt verdiend. Dit betekent dat voor claims die worden ingediend in het jaar van uw terugkeer en in de 2 jaar na uw terugkeer, u het volledige tarief krijgt. U moet aan alle andere regels voldoen om in aanmerking te komen.

Carer’s Benefit

Vrijwillige ontwikkelingswerkers hoeven geen bijdragen te hebben betaald in het betreffende belastingjaar, of 8 weken in dienst te zijn geweest in de voorgaande 26 weken voordat hun Carer’s Benefit begon. U moet Carer’s Benefit onmiddellijk opnemen aan het einde van uw vrijwilligerswerk om in aanmerking te komen.

Paternity Benefit, Maternity Benefit, Adoptive Benefit and Parent’s Benefit

U kunt in aanmerking komen voor deze uitkeringen in het jaar dat u terugkeert naar Ierland vanuit het ontwikkelingsland of het jaar na uw terugkeer.

U moet vanaf het begin van uw werkzame leven 39 weken premie hebben betaald of bijgeschreven.

Treatment Benefit

U kunt Treatment Benefit aanvragen in het jaar dat u terugkeert, of het volgende jaar, als u 26 weken premie heeft betaald sinds het begin van uw werkzame leven en u 26 weken betaalde of gecrediteerde premies heeft in het betreffende belastingjaar.

Hoe vraagt ​​u VDW-tegoeden aan?

U kunt gecrediteerde bijdragen aanvragen door Formulier VOL DEV 1 (pdf) in te vullen. Ingevulde formulieren moeten worden teruggestuurd naar uw uitzendbureau, dat het op zijn beurt zal doorsturen naar Comhlámh. Zorg ervoor dat u uw juiste PPS-nummer vermeldt wanneer u het formulier invult.

Comhlámh valideert vervolgens de geloofsbrieven van de uitzendende instantie en verifieert dat u in het buitenland werkt op vrijwilligersvoorwaarden .

Na validatie neemt Comhlámh contact op met de afdeling Bijzondere Collecties van de Dienst Sociale Bescherming en de periode van uw opdracht wordt door dit bureau genoteerd.

Meer informatie over de regeling Vrijwilligersontwikkelingswerker vindt u op gov.ie.

Aanvragen

Special Collection Section

Department of Social Protection
Social Welfare Services Office
Cork Road
Waterford
X91 EH04
Ireland
Tel: (01) 704 3000 of 0818 690 690
Homepage: https://www.gov.ie/en/publication/3df362-operational-guidelines-prsi-prsi-special-collection-system/

Comhlámh

12 Parliament Street
Dublin 2
Ierland

Tel: +353 (0)1 478 3490

Website: https://comhlamh.org/
E-mail: info@comhlamh.org


Geplaatst: 30-06-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: