Werkblad voor berekening huurtoeslag

Stap 1: Bereken uw bruto belastbaar weekinkomen uit alle bronnen.

InkomensbronAanvragerEchtgenoot/partner/samenwonende
Sociale uitkeringen (houd er rekening mee dat sommige betalingen, zoals kinderbijslag, niet worden meegeteld of buiten beschouwing worden gelaten )

Inkomsten uit werk of opleidingsprogramma’s

opleidingsvergoedingen van de Opleidings- en Opleidingsraad (ETB).

Bruto-inkomen uit loondienst of als zelfstandige

Working Family Payment (heette Gezinsinkomenstoeslag)

Onderhoud (tel alle inkomsten uit onderhoud mee)

Middelen uit vermogen (bijvoorbeeld onroerend goed, sparen en beleggen)

Andere middelen (inclusief bedrijfspensioenen of buitenlandse pensioenen)

Totaal bruto belastbaar weekinkomen


Stap 2:
 Ga na wat uw inkomen boven de Bijstandstoeslag (SWA) is.

Hiervoor brengt u in minderiing:
de vrijstelling 65-plussers,
de vrijstelling van de mantelzorger,
reiskosten,
PRSI en
het voor uw omstandigheden geldende SWA-tarief
van uw bruto belastbaar inkomen om te weten te komen wat uw inkomen boven het SWA-tarief is .

Totaal bruto belastbaar weekinkomen 
(definitief cijfer uit stap 1 hierboven)
€……………..
Aftrekken Meer dan 65 negeren
Trek de vrijstelling van de verzorger af
Reiskosten naar het werk aftrekken
PRSI aftrekken
Trek de juiste SWA-snelheid af
Inkomen boven het SWA-tarief


Stap 3:
 Bereken de vrijstelling van het extra inkomen of de vrijstelling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering (DA)/Blind Pensioen (BP) (deze stap is niet van toepassing als u geen bijkomend inkomen heeft of als u niet werkt en DA of BP krijgt)

Bijkomend inkomen = (A+B) – C waar€ ……………
A = Bruto inkomen uit: Opleidings- of werkgelegenheidsregelingen Voltijds of deeltijds werk Betaling voor werkend gezin Onderhoud meer dan € 95,23 per week
Totaal A:
B = belastbaar inkomen uit andere bronnen: Toeslag/uitkering voor mantelzorger Bedrijfspensioenen Buitenlandse pensioenen Alle overige DSP-uitkeringen inclusief pensioenen (totaal) Inkomsten uit gepachte boerderij of land Ander inkomen Middelen uit kapitaal Trek het negeren van de verzorger af (om dit te krijgen: trek het SWA-tarief (het IQA-tarief of het eenmalige tarief) af van de daadwerkelijke betaling van de verzorger) Trek meer dan 65 vrijstelling af (om dit te krijgen: AOW-tarief (bijdragetarief) minus SWA-tarief)
Totaal B:
C = SWA-tarief voor familieomstandigheden
Totaal C:
(A+B) – C = Bijkomend inkomen
Trek PRSI, pensioenpremies, inkomensvoortzetting af
Extra inkomen voor negeren
Als het Bijkomend inkomen voor verwaarlozing kleiner is dan of gelijk is aan € 75,- is dit bedrag het Bijkomend inkomen verwaarlozen. Zo niet, doe dan deze berekening:
Trek € 75 af
Subtotaal
25% van subtotaal
Voeg € 75 + 25% van het subtotaal toe om extra inkomsten te negeren
Arbeidsongeschiktheidsuitkering en blinde pensioeninkomsten buiten beschouwing gelaten€……………..
Dit is € 165, krijgt u WAO of Blind Pensioen en heeft u een arbeidsinkomen lager dan € 165, gebruik dan het werkelijke cijfer


Stap 4:
 Trek de verwaarlozing van het aanvullend inkomen of de verwaarlozing van de arbeidsongeschiktheidsuitkering/blind pensioeninkomen (kies de voordeligste als beide op u van toepassing zijn) af van uw inkomen boven het SWA-tarief (cijfer aan het einde van stap 2). Dit bedrag is uw bijdrage uit middelen .

Trek extra inkomsten buiten beschouwing van inkomsten boven het SWA-tarief (uit stap 2) of Arbeidsongeschiktheidsuitkering /Blind Pensioen verwaarlozing aftrekken van inkomen boven SWA-tarief (uit stap 2)€……………..
Bijdrage uit middelen (dit is het cijfer aan het eind van stap 2 als u geen bijverdiensten heeft of u werkt niet en krijgt DA of BP)


Stap 5:
 Vind uw totale wekelijkse huurbijdrage door uw bijdrage uit middelen op te tellen bij uw minimale Huishoudelijke Bijdrage . Als er andere niet-afhankelijke leden van het huishouden zijn, wordt hun bijdrage in dit stadium opgenomen.

Bijdrage uit middelen€……………..
Toevoegen Minimale bijdrage huishouden (€ 30 voor een alleenstaande en € 40 voor een koppel)
Bijdrage van anderen toevoegen
Totale wekelijkse bijdrage aan huur


Stap 6:
 Zoek uw huurtoeslag door uw totale wekelijkse bijdrage aan uw huur af te trekken van uw wekelijkse huur.

Weekhuur (maandhuur x 12 ÷ 52)
Min uw totale wekelijkse huurbijdrage
Totale te betalen huurtoeslag

Geplaatst: 04-07-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie link in het artikel
Afbeelding: Pixabay, Bru-nO

Bezoekers lazen ook: