Werken

Als burger van de Europese Unie (EU) hebt u het recht om in elk ander EU-land te wonen en te werken. Als u EU-burger bent of ten
laste komt van een EU-burger en voldoet aan de eisen van de EUrichtlijnen inzake vrij verkeer van werknemers, mag u in het algemeen
niet geweigerd worden om in een ander EU-land te verblijven. U kunt een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort nodig hebben. Als u
een EU-burger bent die naar een ander EU-land verhuist om daar te wonen, te werken als werknemer of zelfstandige of om een dienst te
verlenen, bent u onder de richtlijnen begrepen. Uw gezinsleden hebben, ongeacht hun nationaliteit, het recht om u te vergezellen of
zich bij u te voegen in het land waar u gaat wonen of werken. Uw gezin wordt als zodanig gedefinieerd als uw echtgenoot/echtgenote en uw kinderen die jonger zijn dan 21 jaar (of ouder indien zij ten laste van u komen) en hun echtgenoten, alsmede uw ouders en uw schoonouders, indien zij
ten laste van u komen. Uw geregistreerde partner (en de familieleden die te uwen laste zijn) hebben ook het recht om met u mee te verhuizen
indien het gastland geregistreerd partnerschap gelijk stelt met het huwelijk.

Lees ook:
Bedrijf starten, B&B Beheerder, Commissie voor arbeidsrelaties, Juridische beroepen, Internetbedrijf beginnen, Makelaar, Minimumloon, Uw rechten bij ontslag of afvloeiing, Werken als zelfstandige,

May peace and plenty be the first to lift the latch to your door
And happiness be your guest today and evermore.