Woninghuur

Uw belangrijkste wettelijke rechten en plichten als huurder komen voort uit het verhuurder- en huurdersrecht, evenals uit een eventuele huur- of huurovereenkomst die u met uw verhuurder heeft.

De wetgeving inzake woninghuur schetst de rechten en plichten van de meeste huurders. De Law Reform Commission heeft een geconsolideerde versie van de Woninghuurwet 2004 , met alle updates van de hoofdwet van 2004.

Als u een kamer huurt in de woning van uw verhuurder, valt u niet onder de verhuurders- en huurderswetgeving, maar wel als u een zelfstandige woning huurt in de woning van uw verhuurder.

Leaseovereenkomsten of andere huurovereenkomsten kunnen uw rechten op grond van de wetgeving niet wegnemen. Wel kunnen u en uw verhuurder afspraken maken over zaken die niet wettelijk geregeld zijn in een huur- of huurovereenkomst, bijvoorbeeld wie de energierekening betaalt.
Over dit alles en veel meer tips en adviezen leest u in het draaiboek of in het PDF bestand.

Leave the table hungry,
Leave the bed sleepy,
Leave the table thirsty.