Woninghuur

Geschatte leestijd : 7 minuten

Inleiding

Uw belangrijkste wettelijke rechten en plichten als huurder komen voort uit het verhuurder- en huurdersrecht, evenals uit een eventuele huur- of huurovereenkomst die u met uw verhuurder heeft.

De wetgeving inzake woninghuur schetst de rechten en plichten van de meeste huurders. De Law Reform Commission heeft een geconsolideerde versie van de Woninghuurwet 2004 , met alle updates van de hoofdwet van 2004.

Als u een kamer huurt in de woning van uw verhuurder, valt u niet onder de verhuurders- en huurderswetgeving, maar wel als u een zelfstandige woning huurt in de woning van uw verhuurder.

Leaseovereenkomsten of andere huurovereenkomsten kunnen uw rechten op grond van de wetgeving niet wegnemen. Wel kunnen u en uw verhuurder afspraken maken over zaken die niet wettelijk geregeld zijn in een huur- of huurovereenkomst, bijvoorbeeld wie de energierekening betaalt.

Belangrijk advies

Het is verstandig om voordat u een overeenkomst tekent om met een solicitor en de verhuurder het pand te controleren op de staat waarin het verkeert. Let op schimmel, schade door slecht onderhoud of verwaarlozing. Huurt u gemeubileerd controleer ook hiervan de staat. Maak zoveel mogelijk foto’s!
Uw vreugde om te kunnen huren kan omslaan in een grote teleurstelling en kostenpost als u door de verhuurder aansprakelijk wordt gesteld voor schade die niet door u is veroorzaakt.

 • U heeft recht op rustig en exclusief genieten van uw woning. Als u last heeft van lawaai van andere huurders of buren, vraag hen dan te stoppen en informeer ook uw verhuurder. Lukt dit niet, dan kunt u een formele klacht indienen.
 • U hebt recht op bepaalde minimumnormen voor huisvesting
 • U heeft recht op een huurboek
 • U heeft het recht om op elk redelijk moment contact op te nemen met de verhuurder of diens makelaar. U hebt ook recht op de juiste contactgegevens van hen (telefoonnummers, e-mailadressen, postadressen, enz.)
 • Uw verhuurder mag uw woning alleen betreden met uw toestemming. Als de verhuurder reparaties moet uitvoeren of het pand moet inspecteren, moet dit op afspraak gebeuren, behalve in noodgevallen
 • U heeft recht op vergoeding van reparaties die u uitvoert voor rekening van de verhuurder
 • U heeft het recht om bezoekers te laten overnachten of voor korte periodes, tenzij uitdrukkelijk verboden in uw huurovereenkomst. U moet uw verhuurder op de hoogte stellen als er een extra persoon intrekt
 • U heeft recht op een bepaalde opzegtermijn bij het beëindigen van uw huurovereenkomst.
 • U heeft recht op een opzegtermijn van tenminste 90 dagen als uw verhuurder de huur wil herzien en er zijn regels over hoe vaak een huurder dit kan doen.
 • U heeft het recht om geschillen voor te leggen aan de Raad voor de Woninghuur (Residential Tennancy Board (RTB)) zonder dat u daarvoor wordt gestraft
 • U hebt recht op een kopie van alle registergegevens van de RTB over uw huurovereenkomst
 • Alle huurwoningen moeten een Building Energy Rating (BER) hebben waarin staat hoe energiezuinig de woning is. Dit zal u helpen om een ​​weloverwogen keuze te maken bij het vergelijken van huurwoningen.

Huurt u bij een erkende woningcorporatie (Approved Housing Bodies (AHB)), dan valt uw huurwoning onder de huurwetgeving en heeft u grotendeels dezelfde rechten als particuliere huurders. Er zijn echter enkele verschillen:

 • U mag de huur niet overdragen of onderverhuren
 • https://www.rtb.ie/during-a-tenancy/approved-housing-bodies-rent-reviews worden uitgevoerd conform de huurovereenkomst (indien aanwezig) of anders niet meer dan één keer per jaar
 • De meeste huurders van AHB’s krijgen na 6 maanden huurzekerheid.
  Huurzekerheid (ook wel Deel 4-rechten genoemd) houdt in dat u een aantal jaren in de woning kunt blijven. Dit geldt echter niet als u in een overgangswoning woont en de huur voor 18 maanden of korter is.
 • Het recht van de verhuurder om een deel4-huur op te zeggen omdat hij of een familielid in de woning moet gaan wonen, is niet van toepassing op AHB-huurovereenkomsten
 • De minimumnormen voor voedselbereiding, opslag en wasgoed zijn niet van toepassing op AHB’s, dus ze hoeven hun huurders niet te voorzien van witgoed, zoals wasmachines.

  Rechten van huurders in studentspecifieke woonruimte Huurders van studentenhuisvesting zijn beschermd in de huurwetgeving. Deze studenthuurders hebben grotendeels dezelfde rechten als particuliere huurders. Zo hebben zij toegang tot het geschillenbeslechtingsproces van de RTB en moeten de huurovereenkomsten bij de RTB worden geregistreerd. Er zijn echter enkele verschillen, zo hebben huurders in studentspecifieke woonruimte geen huurzekerheid. Deze kwam in het kader van de Wijzigingswet Woningen 2019 .

Ben je huurder van een studentenhuisvesting, dan hoef je bij het beëindigen van de huur slechts 28 dagen van tevoren je verhuurder op de hoogte te stellen. U kunt uw verhuurder meer op de hoogte stellen als u dat wilt. Deze kwam binnen op grond van de Woninghuurwet (nr. 2) 2021 . De RTB heeft een handreiking (pdf) en veelgestelde vragen (pdf) over deze wetgeving.

Als uw huurovereenkomst tot stand is gekomen vóór 10 juni 2022, heeft u het recht om tot 6 jaar in uw huurwoning te blijven nadat u 6 maanden heeft gehuurd. Aan het einde van deze 6 jaar kan uw verhuurder uw huur zonder opgaaf van reden beëindigen, zoals toegestaan ​​onder de oude regels. Maar als de verhuurder uw huurovereenkomst in dit stadium niet beëindigt, wordt het automatisch een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder einddatum.

U zult waarschijnlijk een borg moeten betalen als u akkoord gaat met het huren van een woning. De verhuurder houdt deze borg als zekerheid voor eventuele huurachterstanden, verschuldigde rekeningen of schade buiten normale slijtage aan het einde van de huur.

U kunt niet worden gedwongen om vooruitbetalingen te doen van meer dan 2 maanden huur. Dit is inclusief een borgsom van een maand huur en een maand huur vooruit. Deze beperking is van toepassing op alle huurovereenkomsten die zijn ontstaan ​​vanaf 9 augustus 2021 en is vastgelegd in de Woninghuurwet (nr. 2)2021 . Studenten in studentspecifieke huurovereenkomsten kunnen zich afmelden voor deze beperking en desgewenst een grotere vooruitbetaling betalen.

Threshold biedt handige tips over waar u rekening mee moet houden voordat u een aanbetaling betaalt, inclusief informatie over hoe u huuroplichting kunt voorkomen . Uw verhuurder moet u een inventarislijst van de inhoud van het onroerend goed bezorgen. U dient de staat van alles op de lijst bij te houden, indien mogelijk foto’s te maken en dit schriftelijk af te stemmen met uw verhuurder.

Wanneer u een woning verlaat aan het einde van de overeengekomen huurperiode of na het geven van de overeengekomen opzegging, moet de verhuurder uw borg onmiddellijk en volledig terugbetalen. Lees het advies van Threshold om uw aanbetaling terug te krijgen .

Als u echter voor het einde van de afgesproken periode vertrekt, mag de verhuurder uw borg behouden, ook als u heeft opgezegd. (U bent mogelijk ook aansprakelijk voor het verschuldigde huurbedrag tot het einde van de huurovereenkomst, afhankelijk van wat er in de huurovereenkomst staat.)
In de volgende situaties mag de verhuurder de borg gedeeltelijk of volledig inhouden:

 • Huurachterstanden
 • Onbetaalde rekeningen
 • Schade boven normale slijtage
 • Als u niet voldoende op de hoogte hebt gebracht

De verhuurder kan uw bezittingen niet verrekenen met geld dat u verschuldigd bent, maar zij kunnen een beroep doen op de RTB als zij van mening zijn dat uw aanbetaling de huurachterstand of de kosten van schade aan het onroerend goed niet dekt.

De Woninghuurwet 2015 voorziet in een depositobeschermingsregeling, waarbij de RTB deposito’s voor huurders en verhuurders zou beheren en aanhouden. Deze bepalingen zijn echter nog niet van kracht.

 • Betaal de huur op tijd
 • Betaal eventuele andere kosten die in de huurovereenkomst staan ​​vermeld, bijvoorbeeld afvalinzameling; energierekeningen; beheervergoedingen aan de beheermaatschappij in een appartementencomplex – zie ‘Overige kosten en betalingen’ hieronder
 • Houd het pand in goede staat
 • Informeer de verhuurder als er reparaties nodig zijn en geef de verhuurder toegang tot het pand om reparaties uit te voeren
 • Geef de verhuurder toegang (op afspraak) voor routinematige inspecties
 • Informeer de verhuurder wie er in het pand woont
 • Voorkom schade of overlast
 • Zorg ervoor dat de verhuurder de wet niet overtreedt
 • Voldoen aan eventuele speciale voorwaarden in uw huurovereenkomst, mondeling of schriftelijk
 • Geef de verhuurder de informatie die hij nodig heeft om zich in te schrijven bij de RTB en onderteken het inschrijfformulier
 • Breng de verhuurder goed op de hoogte wanneer u de huurovereenkomst beëindigt

Houd er rekening mee dat het moeilijker kan zijn om uw rechten te doen gelden als u de voorwaarden van uw huurovereenkomst hebt geschonden.

De eigenaar (uw verhuurder) is verantwoordelijk voor het betalen van de lokale onroerengoedbelasting aan de belastingdienst. Er kan een afspraak zijn dat u dit bedrag betaalt, maar uw aansprakelijkheid ligt bij de verhuurder en niet bij de Belastingdienst.

In de voorwaarden van uw huurovereenkomst staat of u al dan niet moet betalen voor diensten zoals verwarming, elektriciteit, gas of tv-aansluitingen. Als u een woning huurt, bent u in de praktijk waarschijnlijk al deze kosten verschuldigd.

In sommige appartementencomplexen, zoals appartementencomplexen, kan de verwarming centraal worden bediend en hoeft u er mogelijk niet apart voor te betalen. In sommige complexen kan kabel-tv worden geleverd. In de meeste complexen wordt de afvalinzameling georganiseerd door de beheermaatschappij en hoeft u hiervoor mogelijk geen kosten te betalen.

Er zijn jaarlijkse kosten in multi-unit ontwikkelingen om te betalen voor:

 • Verzekering en reparatie van gemeenschappelijke ruimtes
 • Gepland onderhoud
 • Levering van gemeenschappelijke diensten
 • Een fonds voor niet-routinematige renovatie- en onderhoudskosten

Uw verhuurder kan deze kosten aan u doorberekenen als dit is overeengekomen, maar als ze niet worden betaald, zal de vereniging van eigenaren de eigenaar (de verhuurder) voor hen vervolgen.

Als de hypotheek van uw verhuurder een achterstand heeft en de hypotheekverstrekker heeft een curator aangesteld, dan moet u de huur aan de curator betalen. Maar de verhuurder blijft wettelijk verantwoordelijk voor zaken als het terugstorten van je borg. De curator kan regelingen treffen om reparaties uit te voeren, maar het is onduidelijk of zij hiertoe verplicht zijn of dat de curator een van de verantwoordelijkheden van een verhuurder op zich neemt.

Als uw huisbaas buiten de staat Ierland woont, moet u belasting inhouden voor de huur en deze declareren bij de Belastingdienst.

Lees meer over dit onderwerp op de pagina ‘Belastingzaken voor huurders’ 

Als u vindt dat uw rechten als huurder zijn geschonden, heeft u een aantal manieren om dit te corrigeren. De pagina over het oplossen van geschillen tussn verhuurders en huurders beschrijft verschillende mogelijkheden. Denk hierbij aan het voorleggen van uw zaak aan de Huurcommissie , die een dienst voor geschillenbeslechting biedt voor particuliere, AHB- en studentspecifieke huurovereenkomsten Of contact opnemen met de onderzoeks- en sanctie-eenheid van de RTB om een ​​klacht in te dienen over een verhuurder die de huurwetgeving overtreedt.

Threshold biedt huurders gratis advies en informatie aan – zie ‘Waar aanvragen’ hieronder – en heeft een folder gepubliceerd over het oplossen van problemen tijdens uw huurperiode (pdf) .

Als uw verhuurder het onroerend goed niet volgens de juiste normen onderhoudt, kunt u contact opnemen met uw lokale overheid , die verantwoordelijk is voor de handhaving van de normen in huurwoningen.

De RTB heeft een Gids Goede Verhuurders/Huurders uitgebracht met algemene informatie voor verhuurders en huurders. De One Stop Shop van de RTB heeft nog meer nuttige bronnen en een webchat-faciliteit.

Op de website van FLAC (Gratis Juridische Adviescentra) staat een folder (pdf) over de basisrechten en plichten van verhuurders en huurders.

Volgens de Woninghuurcommissie (RTB) zijn de gemiddelde huurprijzen landelijk in slechts drie jaar tijd met bijna een derde gestegen.

De RTB heeft vandaag haar Onderzoeksrapport Huursector gepubliceerd, de tweede fase van het onderzoek dat in 2019 voor het eerst van start ging naar verhuurders en huurders die zich momenteel in de particuliere huursector bevinden.

Uit het rapport blijkt dat de gemiddelde huurprijs op landelijk niveau met €300 is gestegen en nu €1.300 bedraagt, vergeleken met de gemiddelde huur van €1.000 in 2019 en 2020.

Volgens het rapport was deze opwaartse trend zowel in Dublin als buiten de hoofdstad te zien.

31% van de respondenten zei dat hun huur hoger was dan toen ze er voor het eerst kwamen wonen. 60% van hen zei dat deze in de afgelopen twaalf maanden na de enquête was gestegen.

In totaal zei 69% van de huurders dat hun huur niet was gestegen sinds ze er kwamen wonen.

18% van de huurders zei dat ze een of andere vorm van huursubsidie ​​ontvangen, wat 1% lager is dan de bevindingen uit het laatste rapport.

Tabitha Monahanwo 13 december 2023 

Residential Tenancies Board (RTB)

PO Box 47
Clonakilty
Co. Cork
Ireland

Openingstijden: 9am to 5pm
Tel: 0818 303 037 of 01 702 8100
Fax: 0818 303 039
Website: http://www.rtb.ie/
Homepage: https://onestopshop.rtb.ie/Threshold

21 Stoneybatter
Dublin 7
Ireland

Openingstijden: Mon-Fri 9.30 am – 5 pm
Tel: 1800 454 454
Fax: (01) 677 2407
Website: http://www.threshold.ie
Email: advice@threshold.ieThreshold Co.Dublin

Dublin Outreach Clinic
Co. Council Office
Grove Road
Blanchardstown
Co. Dublin

Openingstijden: Tuesday 2pm – 5pm
Tel: (01) 635 3651Threshold Co.Cork

22 South Mall
Cork
Ireland

Openingstijden: Mon – Fri: 9 am to 1 pm and 2 pm to 5 pm
Tel: (021) 427 8848
Fax: (021) 480 5111
Website: http://www.threshold.ie
Email: advicecork@threshold.ie


Threshold Co.Galway

5 Prospect Hill
Galway
Ireland
H91 HC1H


Geplaatst: 31-08-2022
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…