Zelfstandigen en werkloosheid

Geschatte leestijd : 4 minuten
Zelfstandigen en werkloosheid

Inleiding

Zelfstandigen kunnen werkloos worden als hun bedrijf moet sluiten. Het kan ook zo zijn dat u weliswaar als zelfstandige blijft werken, maar dat u er niet meer voldoende aan kunt verdienen.

Als u werkloos wordt of minder werk krijgt dan voorheen, kunt u in aanmerking komen voor een werkzoekendenuitkering (jobseeker’s payment). U hoeft zich niet uit te schrijven als zelfstandige om een ​​uitkering te krijgen. Wel moet u voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de uitkering werkzoekenden .

Als u niet in aanmerking komt voor een sociale uitkering, komt u mogelijk in aanmerking voor het betalen van vrijwillige bijdragen .

Uitkering werkzoekende (zelfstandige)

Jobseeker’s Benefit (Self-Employed) (JBSE) is een wekelijkse uitkering van het Department of Social Protection (DSP) aan mensen die hun zelfstandige activiteit verliezen.

Om in aanmerking te komen voor de JBSE heeft u nodig:

 • Ten minste 156 weken Klasse S-bijdragen of ten minste 104 weken betaalde Klasse A- of H-PRSI sinds de eerste start van het werk
 • 52 weken S-premies betaald in het betreffende belastingjaar. Het betreffende belastingjaar is het voorlaatste volledige belastingjaar vóór het jaar waarin uw claim is ingediend. Dus voor claims die in 2023 zijn ingediend, is het relevante belastingjaar 2021.

Om een ​​uitkering voor JBSE te krijgen, moet u alle activiteiten als zelfstandige stopzetten. U kunt echter maximaal 3 dagen per week als werknemer werken en de uitkering voor JBSE blijven ontvangen.

Als u niet in aanmerking komt voor de JBSE komt u mogelijk in aanmerking voor de Werkzoekendentoeslag.

Werkzoekendentoeslag

Jobseeker’s Allowance (JA) is een wekelijkse betaling van DSP aan werkzoekende. Om een ​​uitkering voor werkzoekenden te krijgen, moet u uw gewone verblijfplaats hebben en slagen voor een inkomenstoets . Als u als zelfstandige werkt, heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming voor werkzoekenden, afhankelijk van uw inkomsten uit uw bedrijf. U hoeft uw bedrijf niet te sluiten of te stoppen met werken als zelfstandige om een ​​uitkering voor werkzoekenden te krijgen en u hoeft niet minstens 4 van de 7 dagen werkloos te zijn, zoals voor een uitkering voor werkzoekenden. U krijgt Werkzoekendentoeslag als uw inkomen onder een bepaald niveau ligt.

Inkomen uit zelfstandige arbeid en de inkomenstoets
De verdiensten uit uw onderneming worden beoordeeld in het inkomensonderzoek voor de Werkzoekendentoeslag. De aanslag moet een weerspiegeling zijn van de inkomsten die u redelijkerwijs mag verwachten uit uw onderneming te halen in de komende 12 maanden. Het inkomen van de laatste 12 maanden wordt als richtlijn genomen, maar rekening houdend met bekende factoren zal dit variëren. U moet bereid zijn om deze factoren te bespreken wanneer u wordt beoordeeld voor Werkzoekendentoeslag.

Inkomsten worden beoordeeld als bruto-inkomen minus werkgerelateerde uitgaven over 12 maanden. Uw verwachte jaarlijkse inkomsten uit zelfstandig ondernemerschap worden gedeeld door 52 om uw wekelijkse middelen uit zelfstandig ondernemerschap te vinden. Eventuele ‘trekkingen’ uit het bedrijf zijn geen toegestane kosten. Als uw ‘opnames’ uit de zaak groter zijn dan het berekende inkomensniveau, worden de ‘opnames’ beoordeeld als inkomen in contanten. Er is geen uitputtende lijst van alle toegestane zakelijke uitgaven, omdat uitgaven variëren naargelang de aard en omvang van het zelfstandig ondernemerschap. In de meeste gevallen zijn de volgende kosten echter toegestaan:

 • Materialen (leveringskosten)
 • Bedrijfskosten motor (deel van toepassing op zakelijk)
 • Afschrijving van machines of uitrusting
 • Verzekeringen met betrekking tot het bedrijf
 • Telefoon (zakelijk deel)
 • Verlichting en verwarming (voor zakelijk en niet huishoudelijk gebruik)
 • Reclame
 • Bancaire kosten
 • Briefpapier
 • Bestelwagenhuur
 • Alle andere kosten in verband met het runnen van het bedrijf (huishoudelijke kosten mogen niet worden afgetrokken van de bedrijfswinst)

Om de hoogte van uw inkomsten uit uw bedrijf te bewijzen, moet u uw kwitanties en betalingen (documentatie waaruit blijkt dat er geld in en uit uw bedrijf komt) of gecontroleerde rekeningen overhandigen aan de persoon die uw aanvraag behandelt in uw Intreo-centrum of het Social Welfare Branch Office.

Wanneer u de toelage voor werkzoekenden aanvraagt wordt u meestal gevraagd om uw kwitanties en betalingen of gecontroleerde rekeningen voor het huidige en voorgaande jaar. Als u, bijvoorbeeld, een uitkering voor werkzoekenden aanvraagt ​​in april 2023, wordt u gevraagd om uw kwitanties en betalingen van januari tot april 2023 en voor 2022. In bepaalde gevallen kan het echter nodig zijn om gecontroleerde rekeningen van de laatste twee of meer jaren te tonen.

U kunt in aanmerking komen voor een aanvullende bijstandsuitkering terwijl u wacht op een beoordeling voor een uitkering voor een werkzoekende of als u niet in aanmerking komt voor een uitkering voor een werkzoekende.

Supplementary Welfare Allowance

De Supplementary Welfare Allowance  (Aanvullende Bijstandsuitkering) biedt een wekelijkse basisuitkering aan daarvoor in aanmerking komende mensen die weinig of geen inkomen hebben. Als uw wekelijkse inkomen lager is dan het tarief van de aanvullende bijstandsuitkering voor uw gezinsgrootte, kan een betaling worden gedaan om uw inkomen op het juiste tarief van de aanvullende bijstandsuitkering te brengen.

U kunt geen Bijstandstoeslag krijgen als u meer dan 30 uur per week werkt. Als u een werkzoekendenuitkering heeft aangevraagd, maar deze nog niet is betaald en u geen andere inkomsten heeft, kunt u in afwachting van betaling in aanmerking komen voor een Aanvullende Bijstandsuitkering.

Andere voordelen

Als uw inkomen onder een bepaald bedrag ligt, kunt u een medische kaart of een huisartsenkaart krijgen .

U kunt hulp krijgen bij het betalen van uw huur . Woont u in een gemeentelijke woning, neem dan contact op met uw gemeente en vraag om herziening van uw huur vanwege de vermindering van uw inkomen.

U kunt hulp krijgen bij de kosten van uniformen en schoeisel voor schoolgaande kinderen. De regeling Tegemoetkoming kleding en schoeisel terug naar school loopt elk jaar van 1 juni tot en met 30 september.

Als u een aanvullende behoefte heeft, bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft bij een begrafenisrekening, wordt een reeks discretionaire betalingen verstrekt door de vertegenwoordiger van het Departement of Social Protection in uw  .Intreo-centrum of het kantoor voor Social Protection.


Geplaatst: 27-06-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie link in het artikel
Afbeelding: energepic.com

Bezoekers lazen ook: