Ziekenhuisdiensten in Ierland

Geschatte leestijd : 11 minuten
Afbeelding@Pixabay, Iffany

Welke soorten ziekenhuizen zijn er in Ierland?

Er zijn 3 verschillende soorten ziekenhuizen in Ierland:

 • Openbare ziekenhuizen die door de staat worden beheerd via de Health Service Executive
 • Vrijwillige openbare ziekenhuizen worden voornamelijk door de staat gefinancierd, maar zijn soms eigendom van particuliere instanties. Bijvoorbeeld religieuze ordes. Andere vrijwillige openbare ziekenhuizen worden bestuurd door raden die vaak door de minister van Volksgezondheid worden benoemd
 • Particuliere ziekenhuizen ontvangen geen overheidsfinanciering

Hoe u zich kunt laten behandelen in een ziekenhuis in Ierland

U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig als u in het ziekenhuis behandeld moet worden.

U kunt in de meeste algemene ziekenhuizen en sommige gespecialiseerde ziekenhuizen zonder verwijsbrief terecht op de spoedeisende hulp (ook wel spoedeisende hulp genoemd), maar er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor uw bezoek.

Bekijk de contactgegevens van openbare ziekenhuizen bij u in de buurt.

Patiënten in openbare ziekenhuizen

Als u patiënt bent in een openbaar ziekenhuis, hoeft u niet te betalen voor de diensten van consultants en heeft u geen keuze uit consultants.

In veel gebieden kunnen er wachtlijsten zijn voor niet-spoedeisende hulpdiensten. U kunt informatie over wachttijden voor intramurale behandeling raadplegen.

U kunt openbare gezondheidsdiensten krijgen in HSE-ziekenhuizen en in openbare vrijwillige ziekenhuizen. De meeste van deze ziekenhuizen bieden ook particuliere gezondheidszorg aan, maar ze moeten een duidelijk onderscheid maken tussen openbare en particuliere ziekenhuisbedden.

Particuliere patiënten

Als u ervoor kiest om een privépatiënt in een openbaar ziekenhuis te zijn, wordt u de privépatiënt van de consulent die u behandelt en moet u betalen voor alle behandelingen en diensten die u van hen krijgt. Er is ook een vast dagtarief voor particuliere patiënten in openbare ziekenhuizen.

Particuliere ziekenhuizen kunnen hun eigen tarieven voor patiënten bepalen. Een particuliere ziektekostenverzekering kan een deel of alle kosten dekken.

Welke diensten kan ik krijgen in een ziekenhuis?

Acute diensten

Als u ernstig ziek of gewond bent, kunt u naar een acuut ziekenhuis gaan voor diagnose, behandeling en zorg. Acute ziekenhuisdiensten bevinden zich in HSE-ziekenhuizen, openbare vrijwillige ziekenhuizen en particuliere ziekenhuizen. Sommige ziekenhuizen zijn specialistisch, bijvoorbeeld kraamklinieken of psychiatrische ziekenhuizen, terwijl andere algemeen zijn.

Algemene, regionale en lokale ziekenhuizen

U kunt voor veel problemen worden behandeld in grote algemene en regionale ziekenhuizen. Kleinere lokale ziekenhuizen zijn mogelijk niet in staat om voor alle ziekten en behandelingen te zorgen en u kunt worden overgeplaatst naar een groter ziekenhuis of naar een gespecialiseerd ziekenhuis. U kunt hier de locatie en contactgegevens van uw plaatselijke ziekenhuis vinden.

Intramuraal of dagbehandeling

Als u geplande (geplande) zorg of spoedeisende (ongeplande) zorg krijgt, staat dit bekend als intramurale zorg. Dit omvat zorg die een overnachting in het ziekenhuis vereist, evenals zorg die wordt verleend via de dagbehandeling.

Ambulante diensten

Als u een poliklinische afspraak heeft, blijft u niet overnachten in het ziekenhuis. Uw huisarts kan u doorverwijzen voor een geplande afspraak op een polikliniek van een openbaar ziekenhuis. Dit zal zijn met een consulent of zijn team of voor diagnostische beoordelingen (bijvoorbeeld röntgenfoto’s, laboratoriumtests, fysiotherapie).

Spoedgevallenafdeling

Als u ernstig letsel of levensbedreigende noodsituaties heeft, kunt u terecht op de Spoedeisende Hulp (ook wel Spoedeisende Hulp genoemd). Dit is meestal poliklinisch. Ze zijn 24 uur per dag geopend, elke dag van het jaar. Zoek uw plaatselijke afdeling spoedeisende hulp.

Bel 112 of 999 als u dringende medische hulp nodig heeft of als u niet zeker weet wat u moet doen.

Eenheid voor lichte verwondingen

Als u een lichte verwonding heeft, controleer dan of uw plaatselijke afdeling voor licht letsel u kan behandelen. Er wordt € 75 in rekening gebracht voor het bijwonen van een blessure-eenheid. Er zijn geen kosten verbonden aan patiënten met een medische kaart of een medische of huisartsverwijsbrief.

Het is onwaarschijnlijk dat lichte verwondingen opname in een ziekenhuis vereisen. U kunt controleren waar de dichtstbijzijnde eenheid voor lichte verwondingen zich bevindt.

Doven en slechthorenden in het ziekenhuis

Als u doof of slechthorend bent, heeft u recht op tolkdiensten in openbare ziekenhuizen in Ierland. U moet het ziekenhuis voor uw bezoek vertellen dat u doof of slechthorend bent, zodat zij dit kunnen regelen. Meer informatie over deze diensten is verkrijgbaar bij de directeur van de gehandicaptenzorg bij uw plaatselijke healtservice office.

Meer informatie

Wie kan gebruik maken van openbare ziekenhuizen in Ierland?

Als u in Ierland woont en uw gewone verblijfplaats heeft, heeft u toegang tot intramurale en poliklinische diensten in openbare ziekenhuizen. Openbare ziekenhuizen omvatten HSE-ziekenhuizen en vrijwillige ziekenhuizen.

Zijn openbare ziekenhuizen gratis in Ierland?

Op 17 april 2023 werden de openbare ziekenhuis- en dagkosten afgeschaft. Dit betekent dat de dagvergoeding voor ziekenhuisopname voor openbare patiënten vanaf deze datum niet meer van toepassing is.

COVID-19 is een voorgeschreven infectieziekte, dus u hoeft geen kosten voor de spoedeisende hulp (SEH) of intramurale kosten te betalen als u wordt behandeld voor COVID-19.

Als u niet in Ierland woont (uw gewone verblijfplaats) en u behoort niet tot een van de groepen die gratis gezondheidszorg kunnen krijgen, moet u de volledige kosten van het bed betalen, of het nu een openbaar bed of een privébed is. U moet ook de adviseur betalen.

De HSE heeft de discretionaire bevoegdheid om de kosten te verlagen of kwijt te schelden in geval van ontbering.

Kosten voor het bezoeken van een afdeling spoedeisende hulp

Als u naar een spoedeisende hulp gaat zonder daar door een huisarts te zijn doorverwezen, wordt er € 100 in rekening gebracht.

Er zijn geen kosten verbonden aan het feit dat u wordt doorverwezen door een huisarts (neem uw verwijsbrief mee).

De kosten van de spoedeisende hulp zijn niet van toepassing op:

 • Houders van een medische kaart
 • Mensen die als patiënt in het ziekenhuis worden opgenomen als gevolg van het bijwonen van de afdeling spoedeisende hulp (u kunt worden onderworpen aan intramurale kosten)
 • Mensen die worden behandeld voor voorgeschreven infectieziekten, waaronder COVID-19
 • Kinderen tot 6 weken
 • Kinderen met ziekten en handicaps zoals uiteengezet in de verordeningen: “geestelijke handicap, geestesziekte, fenylketonurie, cystische fibrose, spina bifida, hydrocefalie, hemofilie en hersenverlamming
 • Kinderen die voor behandeling worden doorverwezen vanuit consultatiebureaus en gezondheidsonderzoeken op school
 • Mensen die recht hebben op ziekenhuiszorg vanwege EU-verordeningen
 • Vrouwen die kraamzorg krijgen
 • Mensen met hepatitis C die een Health Amendment Act-kaart hebben
 • Deelnemers aan de schadeloosstellingsregeling voor vrouwen die in bepaalde instellingen verblijven

Bij uw eerste bezoek aan de spoedeisende hulp wordt € 100 aangerekend voor een ziekte of ongeval. Als u voor verdere bezoeken aan een polikliniek moet terugkeren in verband met dezelfde ziekte of hetzelfde ongeval, hoeft u de kosten niet opnieuw te betalen.

Eenheden voor verwondingen

Als u een blessure heeft die niet levensbedreigend is, kunt u een letselafdeling bezoeken. Letseleenheden kunnen gebroken botten, ontwrichtingen, verstuikingen, verrekkingen, wonden, brandwonden en kleine brandwonden behandelen. Lees meer over wanneer je een letselunit kunt bezoeken.

De kosten voor het bijwonen van een letselafdeling bedragen € 75. U hoeft de kosten niet te betalen als u een medische kaart heeft of als u een verwijsbrief van een huisarts heeft.

Bekijk de lijst met letselafdelingen, hun locatie, openingstijden en minimumleeftijd voor de behandeling van kinderen.

Ambulante diensten

U kunt door uw huisarts worden doorverwezen naar de polikliniek van een openbaar ziekenhuis voor specialistisch onderzoek door een consulent of zijn team of voor diagnostische beoordelingen (bijvoorbeeld röntgenfoto’s, laboratoriumtests, fysiotherapie).

Als u een poliklinische afspraak heeft, blijft u niet overnachten in het ziekenhuis.

Hoeveel kosten poliklinische afspraken?

Als u door uw huisarts wordt doorverwezen om als openbare patiënt naar deze dienst te gaan, hoeft u niet voor deze dienst te betalen. Als u een consulent op persoonlijke titel wilt bijwonen, moet u hun honorarium betalen.

Kosten voor intramurale patiënten

Openbare intramurale patiënten in openbare ziekenhuizen

Als u een openbare patiënt bent in een openbaar ziekenhuis onder behandeling van een consulent en u blijft overnachten, krijgt u ‘s nachts intramurale zorg.

U kunt ook opgenomen worden als u onder begeleiding van een consulent in het ziekenhuis wordt opgenomen en u ‘s nachts geen bed nodig heeft en uw ontslag uit het ziekenhuis is gepland. Dit wordt dagopvang genoemd.

Hoeveel kosten openbare intramurale afspraken?

Op 17 april 2023 zijn de openbare honoraria voor intramurale patiënten afgeschaft. Dit betekent dat de dagvergoeding voor ziekenhuisopname voor openbare patiënten vanaf deze datum niet meer van toepassing is.

Particuliere intramurale patiënten in openbare ziekenhuizen

Als u ervoor kiest om als privépatiënt van een consulent te worden behandeld wanneer u wordt opgenomen in een openbaar ziekenhuis, worden de intramurale diensten in rekening gebracht.

Hoeveel u als particuliere patiënt in rekening wordt gebracht, hangt af van de categorie van het ziekenhuis en (bij een overnachting) afhankelijk van het type kamer waarin u zich bevindt.

Mogelijk kunt u een deel van de kosten terugvorderen als u een particuliere ziektekostenverzekering heeft.

De huidige tarieven zijn:

Categorie ziekenhuisEenpersoonskamer ‘s nachtsMeerpersoonskamer ‘s nachtsDag-casus
Vijfde schema ziekenhuizen€ 1.000€813 Speciaal€407 Makkelijk
Zesde schema ziekenhuizen€800€659 Speciaal Tarief€329 Makkelijk

Deze tarieven gelden vanaf januari 2014.

U kunt meer lezen over de huidige tarieven van particuliere tarieven voor patiënten op de HSE-website.

Als u een particuliere patiënt bent, moet u betalen voor de diensten van de consulent die u behandelt. U moet ook betalen voor de diensten van een andere consulent die betrokken is bij de zorg voor u (bijvoorbeeld de radiotherapeut-oncoloog of anesthesist).

Bijdragen voor lang verblijf

Als u langer dan 30 dagen in het ziekenhuis bent geweest, maar geen acute intramurale zorg heeft ontvangen, kunnen er bijdragen voor lang verblijf in rekening worden gebracht voor residentiële ondersteuningsdiensten.

Inleiding

Als uw huisvesting of uw dagelijkse kosten van levensonderhoud worden verstrekt door de Health Service Executive (HSE), of door een andere aanbieder namens de HSE, kunt u een bijdrage voor lang verblijf betalen voor deze kosten. (Bijdragen voor lang verblijf zijn vanaf 1 januari 2017 in de plaats gekomen van kosten voor lang verblijf.)

Bijdragen voor lang verblijf zijn ook van toepassing op residentiële ondersteuningsdiensten voor geestelijke gezondheid en gehandicapten die door of namens de HSE worden verleend in accommodatie zonder verpleegkundige of medische dienst. In dergelijke accommodaties geldt een lager bijdragetarief.

Reglement

U krijgt residentiële ondersteuningsdiensten als uw huisvesting of uw dagelijkse kosten van levensonderhoud worden verstrekt door de HSE of namens de HSE (maar de hier beschreven bijdragen zijn niet van toepassing als u gedekt bent door de Nursing Home Support Scheme of acute intramurale zorg ontvangt).

U zult over het algemeen een vast bedrag moeten betalen voor deze onderhouds- en verblijfskosten. Dit wordt een bijdrage voor lang verblijf genoemd (ook bekend als de bijdrage voor onderhoud en huisvesting van residentiële ondersteuningsdiensten).

De bijdrage voor lang verblijf is van toepassing als u in de afgelopen 12 maanden meer dan 30 dagen residentiële ondersteuningsdiensten heeft gekregen. U betaalt alleen voor dagen waarop u residentiële ondersteuningsdiensten van uw provider krijgt (een dag wordt geteld als u de diensten ‘s nachts ontvangt, dat wil zeggen om middernacht).

De bijdrage gaat naar uw huisvestings- en onderhoudskosten zoals verwarming, elektriciteit, boodschappen of maaltijden.

Als u al huur betaalt of bijvoorbeeld boodschappen doet in een huishoudfonds, kan dit worden voortgezet en in aanmerking worden genomen als onderdeel van uw bijdrage voor lang verblijf.

Als sommige of al uw dagelijkse kosten van levensonderhoud – voedsel, energierekeningen enzovoort – worden betaald door de HSE of namens de HSE, maar uw accommodatie niet, wordt uw bijdrage verminderd met het bedrag aan huur dat u betaalt of met € 30 per week, afhankelijk van wat het hoogste is.

Als u een medische kaart heeft, betaalt u de bijdrage voor lang verblijf voor uw eten, nutsvoorzieningen en accommodatie, aangezien deze niet worden gedekt door uw medische kaart.

Beoordeling

Uw serviceprovider zal u helpen erachter te komen hoeveel u moet betalen. U krijgt een individuele beoordeling om er zeker van te zijn dat het bedrag dat u betaalt correct is. U kunt zich laten bijstaan door een familielid of een andere belangenbehartiger die ook de vergaderingen met u kan bijwonen.

Inkomen beoordeeld

Het inkomen dat wordt getoetst is het bedrag dat je overhoudt na aftrek van aftrekposten zoals belasting en PRSI.

Het beoordeelde inkomen omvat:

 • Uitkeringen van het ministerie van Social Protection — met uitzondering van de betalingen die hieronder onder “Uitgesloten inkomen” worden vermeld
 • Inkomen uit uw baan, zelfstandige arbeid, handel, landbouw, beroep of roeping
 • Inkomsten boven de € 120 per week uit een revalidatiebaan (als u bijvoorbeeld € 130 per week verdient, wordt € 10 per week opgenomen in de inkomensbeoordeling)
 • Inkomsten uit uw pensioen, waaronder een bedrijfspensioen of een buitenlands pensioen
 • Huurinkomsten uit onroerend goed en grond
 • Inkomsten uit vergoedingen, provisies, dividenden, rente of soortgelijke inkomsten
 • Betalingen op grond van een juridische schikking, een convenant of een testament
 • Alimentatie betalingen
 • Rente of dividend verdiend op spaargeld (maar alleen als uw spaargeld meer dan € 15.000 bedraagt)
 • Inkomsten uit het uitoefenen van een ambt of bestuursfunctie
 • Inkomsten uit royalty’s en lijfrenten

Uitgesloten inkomsten

Inkomsten die niet in aanmerking worden genomen bij het beoordelen van uw Bijdrage worden uitgesloten of buiten beschouwing gelaten inkomsten genoemd.

Inkomsten die niet van u zijn, zijn uitgesloten (bijvoorbeeld het inkomen van uw partner, echtgenoot of ander familielid).

De eerste € 120 per week aan inkomsten uit een revalidatiebaan wordt ook buiten beschouwing gelaten.

Voor spaargeld tot € 15.000 wordt geen rekening gehouden met eventuele rente of dividend dat u verdient.

De volgende betalingen worden buiten beschouwing gelaten:

 • Aanvulling gezinsinkomen
 • Kinderbijslag
 • Zorgtoeslag
 • Thuiszorgtoelage
 • Huurtoeslag of huisvestingssubsidie
 • Wekelijkse toeslagen uit hoofde van de aanvullende sociale uitkering
 • Verhoging voor een in aanmerking komende volwassene of een in aanmerking komend kind
 • Brandstof-, eiland- en alleenwonende vergoedingen
 • Betalingen van de voogd
 • Pleegzorgtoeslag
 • Mobiliteitsvergoeding
 • Beurzen voor levensonderhoud in het hoger onderwijs
 • Opleidingstoelage revalidatie

De volgende compensatiebetalingen worden buiten beschouwing gelaten (samen met eventuele inkomsten die uit de betaling voortvloeien):

 • Elke betaling op grond van de Redress for Women Resident in Certain Institutions Act 2015 (voor vrouwen die bijvoorbeeld in Magdalen Laundries werkten)
 • Elke ex-gratia betaling in het kader van de Lourdes Hospital Redress Scheme 2007 of de Lourdes Hospital Payment Scheme
 • Elke ex-gratia-betaling in het kader van de Symphysiotomy Payment Scheme
 • Bepaalde uitkeringen voor invaliditeit veroorzaakt door Thalidomide

Als uw beoordeling is afgerond, krijgt u een brief waarin staat wat de hoogte is van uw bijdrage voor lang verblijf.

Als uw omstandigheden veranderen, moet u dit aan uw dienstverlener vertellen, die een beoordeling zal regelen om te zien of uw bijdrage moet veranderen.

Tarieven

Het bedrag dat u bijdraagt, hangt af van:

 • Uw inkomen.
 • Uw essentiële uitgaven. U kunt in aanmerking komen voor een kwijtschelding om ervoor te zorgen dat wat u betaalt binnen uw mogelijkheden ligt (zie hieronder).
 • In wat voor soort accommodatie je woont.

Er zijn 3 soorten accommodaties:

 • Categorie A accommodatie waar sprake is van fulltime (24-uurs) medische of verpleegkundige zorg
 • Accommodatie van categorie B met deeltijdse (minder dan 24 uur) medische of verpleegkundige zorg
 • Categorie C-accommodatie (andere accommodatie, zoals zelfstandig wonen)

Er is een maximum aan het bijdragepercentage. Als uw inkomen boven een bepaald bedrag uitkomt, betaalt u het maximumtarief. Als je inkomen lager is, betaal je minder. De bijdragepercentages voor elke inkomensschijf zijn opgenomen in de tabellen in statutair instrument nr. 106 van 2019.

AccommodatieInkomen bovenMaximale bijdrage
Categorie A€228€179
Categorie B€214€134
Categorie C€208€74

Als u weet dat uw inkomen hoger is dan het bedrag waartegen u de maximale bijdrage moet betalen en u geen kwijtschelding wilt aanvragen (zie hieronder), kunt u ervoor kiezen om akkoord te gaan met het betalen van de maximale bijdrage zonder dat u uw inkomensgegevens hoeft in te dienen of het beoordelingsproces hoeft te doorlopen.

U heeft recht op een minimumbedrag dat overblijft voor persoonlijk gebruik na betaling van de Bijdrage Lang Verblijf.

AccommodatieWekelijks minimum
Categorie A€49
Categorie B€84 Excl.
Categorie C€134

Voorbeeld

Als uw enige inkomen een arbeidsongeschiktheidsuitkering van € 220 is, blijkt uit de tabel met premietarieven dat u maximaal per week hoeft te betalen:

 • € 171 als u zich in een accommodatie van categorie A bevindt
 • € 136 als u zich in een accommodatie van categorie B bevindt
 • € 86 als u zich in een accommodatie van categorie C bevindt

Verklaring van afstand

U kunt een kwijtschelding aanvragen als u essentiële uitgaven heeft en het moeilijk vindt om het standaard bijdragetarief voor uw inkomen te betalen. Als u een ontheffing heeft, is dit een afspraak dat u een verlaagde bijdrage voor lang verblijf of geen bijdrage voor lang verblijf betaalt. Er wordt rekening gehouden met uw financiële omstandigheden en de behoeften die in uw zorgplan zijn vastgelegd.

Bij de beoordeling van de kwijtschelding wordt rekening gehouden met:

 • Betalingen die u al doet voor uw onderhoud en huisvesting.
 • Uitgaven om te voldoen aan uw medische, therapeutische, revalidatie- of gezondheidsgerelateerde behoeften (inclusief behoeften die zijn uiteengezet in uw zorgplan).
 • Uw essentiële uitgaven. Dit omvat de redelijke kosten van uw gezinsleden. Het omvat ook uw financiële verplichtingen zoals huur- of hypotheekbetalingen voor de gezinswoning, onderhoudsbetalingen of aflossingen op bestaande leningen.

Uw dienstverlener zal u vertellen welke documenten u moet overleggen bij uw verzoek om kwijtschelding, zoals rekeningen, kwitanties, bankafschriften en loonstroken. Als u echter niet al deze documenten bij u heeft tijdens uw individuele beoordeling, kunt u eventuele openstaande documenten zo snel mogelijk daarna overleggen, zodat uw dienstverlener de beoordeling kan afronden.

Wanneer uw beoordeling is voltooid, krijgt u een brief waarin staat hoeveel van de bijdrage voor lang verblijf u moet betalen, of u een vrijstelling heeft of niet, het bedrag van de vrijstelling (indien van toepassing) en een toelichting.

Beroep

Als uw omstandigheden veranderen, kunt u uw serviceprovider vragen uw beoordeling bij te werken.

Als u denkt dat er een fout is gemaakt in uw beoordeling, kunt u uw dienstverlener vragen deze te corrigeren.

Als u niet tevreden bent met de hoogte van uw bijdrage voor lang verblijf, kunt u in beroep gaan tegen de beslissing.

Als u bezwaar wilt maken, kunt u schrijven naar het HSE National Appeals Office, An Clochar, Ballyshannon Health Campus, College Street Ballyshannon, Co Donegal F94 TPX4, of per e-mail naar: nationalappeals@hse.ie

Leg uit waarom u ontevreden bent met de beslissing en waarom u wilt dat deze wordt heroverwogen. Voeg een kopie van de beslissingsbrief en eventuele andere relevante documenten toe.

Als u na het indienen van een beroep nog steeds niet tevreden bent, kunt u een klachtenbrief indienen bij het Bureau van de Ombudsman.

Kosten voor geestelijke gezondheidszorg

U hebt hetzelfde recht op openbare gezondheidszorg voor psychische aandoeningen als voor elke andere ziekte.

Als u naar een particulier psychiatrisch ziekenhuis gaat, worden er kosten in rekening gebracht. Zorgverzekeraars behandelen psychiatrische ziekenhuiskosten soms anders dan algemene ziekenhuiskosten.

Voor langdurige institutionele zorg voor psychiatrische patiënten gelden dezelfde regels als voor langdurige institutionele zorg voor andere patiënten.

Ambulante diensten voor psychische aandoeningen worden gratis aangeboden aan kinderen onder de 16 jaar.


Bron: HSE Ireland
Geplaatst: 01/07/2023

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…