Ziekteverlof en ziekengeld

In het verleden had u geen wettelijk recht op loon tijdens u ziekteverlof.

Sinds 1 januari 2023 hebt u recht op 3 dagen ziekengeld per jaar. Dit heet wettelijk ziekengeld  (statutory sick pay) (dat wil zeggen het wettelijk minimum). Het ziekengeld wordt door uw werkgever betaald en bedraagt ​​70% van uw normale loon tot een maximum van € 110 per dag.

U moet werknemer zijn en minimaal 13 weken bij uw werkgever werken voordat u wettelijk ziekengeld kunt krijgen.

uw werkgever kan wél een ruimer ziekenfonds hebben, maar hij kan u niet minder geven dan het wettelijk vastgestelde bedrag.