About

Van de ongeveer 24 miljoen Nederlandstaligen wereldwijd verbleven er hiervan, volgens de uitkomsten van de census (volkstelling) uit 2022, ongeveer 5600 in Ierland. Hoofdzakelijk zijn dit Nederlanders en Vlamingen maar ook Surinamers.

Ondanks dat een grote groep van immigranten de Engelse taal voldoende beheersen is gebleken dat er toch behoefte bestaat aan Nederlandstalige informatie, in de ruimste zin, over het leven, wonen en werken in Ierland. Immers leest dit voor velen makkelijker dan de informatie in een vreemde taal te moeten begrijpen.

Voor alle Nederlandstaligen die al in Ierland wonen, of die plannen hebben naar Ierland te emigreren is deze website en Facebookgroep samengesteld.

Welkom

Meer dan welkom bent u als u gespecialiseerd bent op een bepaald gebied of ervaringsdeskundige bent. U bent dan uitgenodigd om uw kennis of ervaring te delen op deze website.
Een goed voorbeeld hiervan kunt u hier lezen: