Gewone verblijfplaatstoets

Het socialezekerheidsstelsel in Ierland is onderverdeeld in drie hoofdtypen betalingen. Dit zijn:

  • Sociale verzekeringsuitkeringen: (bijvoorbeeld werkzoekendenuitkering )
  • inkomensafhankelijke uitkeringen of bijstandsuitkeringen: (bijvoorbeeld uitkering voor werkzoekenden )
  • Universele betalingen: (bijvoorbeeld kinderbijslag )

Bij alle sociale uitkeringen in Ierland moet u voldoen aan de regels voor elke regeling om in aanmerking te komen. U moet ook uw gewone verblijfplaats in Ierland hebben om in aanmerking te komen voor de volgende betalingen:
Lees hier verder.

Download het bestand
of download het bestand

Bless you and yours
as well the cottage you live in.
May the roof overhead be well thatched
and those inside be well matched!