Vrijwillige premies sociale verzekeringen

Geschatte leestijd : 3 minuten
Vrijwillige premies sociale verzekeringen

Inleiding

Het betalen van sociale verzekeringen kan u helpen om in aanmerking te komen voor sociale verzekeringsuitkeringen, zoals het pensioen (premievrij). Als u een werknemer bent, worden er wekelijks loongerelateerde sociale verzekeringen (PRSI) op uw inkomsten ingehouden.

Als u geen werknemer meer bent of als u zelfstandig ondernemer bent en geen verplichte PRSI-bijdragen meer betaalt, kunt u ervoor kiezen om vrijwillige bijdragen te betalen. Als u een sociale uitkering krijgt of tekent voor credits, kunt u gecrediteerde bijdragen krijgen die ook uw sociale verzekeringsdossier up-to-date houden.

Vrijwillige bijdragen kunnen u helpen uw socialezekerheidsdossier op peil te houden en u helpen om in de toekomst in aanmerking te komen voor socialeverzekeringsuitkeringen. Ze dekken langetermijnvoordelen zoals pensioenen. Ze dekken géén kortetermijnuitkeringen voor ziekte, moederschap of werkzoekenden.

U kunt ervoor kiezen om vrijwillige bijdragen te betalen (als u jonger bent dan 66 jaar en aan de overige voorwaarden voldoet) als u:

 • niet langer valt onder de verplichte PRSI in Ierland
 • niet langer verplicht of vrijwillig onder PRSI valt in een ander EU-land

Als u buiten de EU werkt en niet onderworpen bent aan Ierse of Europese socialezekerheidsbijdragen, kunt u er ook voor kiezen om vrijwillige bijdragen te betalen.

Als u vrijaf neemt van uw werk om voor kinderen onder de 12 jaar of een gehandicapt kind of volwassene te zorgen, kan het Homemaker’s Scheme een betere optie zijn dan vrijwillige bijdragen.

Wijzigingen in PRSI-vereisten voor vrijwillige bijdragers

Sinds 6 april 2015 heeft u 520 betaalde PRSI-bijdragen (10 jaar) nodig om in aanmerking te komen voor vrijwillige bijdragen:

 • Mensen die na 6 april 2014 en vóór 6 april 2015 vrijwillige bijdrager werden, hadden 468 betaalde PRSI-bijdragen nodig (9 jaar)
 • Mensen die na 6 april 2013 maar vóór 6 april 2014 vrijwillige bijdrager werden, hadden 364 betaalde PRSI-bijdragen nodig (7 jaar)

Reglement

Om in aanmerking te komen voor vrijwillige bijdragen moet u:

 • Ten minste 520 PRSI- bijdragen hebben betaald onder de verplichte verzekering, zowel in loondienst als als zelfstandige
 • Uw vrijwillige bijdrage aanvragen binnen 60 maanden (5 jaar) na het einde van het laatste voltooide belastingjaar (premiejaar) waarin u voor het laatst verplicht verzekerd was of waarin u voor het laatst een gecrediteerde premie kreeg. (Sinds februari 2017 is de termijn voor het betalen van vrijwillige bijdragen verlengd van 12 maanden naar 60 maanden.)
 • Afspreken om vrijwillige bijdragen te betalen vanaf het begin van de premieweek die volgt op de week waarin u de verplichte verzekering verlaat

Het premiejaar is gelijk aan het inkomstenbelastingjaar en loopt dus van januari tot december.

U kunt de betaalde premies in klasse J niet gebruiken om aan deze voorwaarden te voldoen. U kunt echter tegelijkertijd PRSI in Klasse J en vrijwillige bijdragen betalen. U stopt met het betalen van vrijwillige bijdragen als u 66 jaar wordt of u begint weer PRSI te betalen.

Tarieven

Er zijn drie tarieven voor vrijwillige bijdragen. De hoogte van de vrijwillige bijdrage die u betaalt, is gekoppeld aan de laatste PRSI-bijdrage die u heeft betaald of bijgeschreven.

Betaalde u PRSI in klasse A, E of H, dan betaalt u in het voorgaande belastingjaar een hoogtariefbijdrage van 6,6% van uw rekeninkomen met een minimumafdracht van € 500. De socialeverzekeringsuitkeringen waar u mogelijk recht op heeft door vrijwillige bijdragen tegen dit tarief te betalen, zijn:

 • Staatspensioen (premieplichtig)
 • Weduwnaars-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen (premiepensioen).
 • Voogdbetaling (bijdrage)

Betaalde u PRSI in klasse B, C of D, dan betaalt u in het voorgaande belastingjaar een laagtariefbijdrage van 2,6% van uw rekeninkomen met een minimumstorting van € 250. De socialeverzekeringsuitkeringen waar u mogelijk recht op heeft door vrijwillige bijdragen tegen dit tarief te betalen, zijn:

 • Weduwnaars-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen (premiepensioen).
 • Voogdbetaling (bijdrage)

Als u PRSI in klasse S heeft betaald, betaalt u een speciaal vast tarief van € 500. De socialeverzekeringsuitkeringen waar u mogelijk recht op heeft door vrijwillige bijdragen tegen dit tarief te betalen, zijn:

 • Staatspensioen (premieplichtig)
 • Weduwnaars-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen (premiepensioen).
 • Voogdbetaling (bijdrage)

U kunt vrijwillige bijdragen per cheque, bankwissel of doorlopende opdracht betalen. Uw bijdrage kan in één keer worden betaald vóór het einde van het bijdragejaar of in driemaandelijkse of halfjaarlijkse termijnen tijdens het bijdragejaar. U moet de volledige premie voor een jaar betalen uiterlijk 12 maanden na afloop van het jaar waarin de betaling verschuldigd is.

Hoe toe te passen

Om een ​​vrijwillige bijdrager te worden, moet u het aanvraagformulier VC 1 (pdf) downloaden en invullen .

U kunt dit formulier ook opvragen bij uw Intreo – centrum of bij uw plaatselijke sociale dienst .

Waar aanvragen

Client Eligibility Services

Afdeling Sociale Bescherming,
McCarter’s Road,
Buncrana,
Donegal,
Co. Donegal,
F93 CH79

Tel: (01) 471 5898 of 0818 690690

Startpagina: https://www.gov.ie/en/campaigns/fb84c0-intreo/?referrer=http://www.gov.ie/intreo/

E-mail: CSTGeneralQueries@welfare.ie


Geplaatst: 27-06-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie link in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: