Financiële noodhulp bij overstroming

Geschatte leestijd : 3 minuten

Inleiding

Wanneer zwaar weer overstromingen op grote schaal veroorzaakt, kan het Department of Social Protection (DSP) de regeling voor humanitaire hulp activeren. Deze inkomensafhankelijke regeling biedt financiële noodhulp aan huishoudens die na een overstroming niet in staat zijn om direct na een overstroming de kosten voor essentiële behoeften te dekken. De regeling is bedoeld om financiële steun te bieden aan mensen die schade hebben opgelopen aan hun woning. Het is ontworpen om ontberingen te verlichten in plaats van volledige vergoeding van schade te bieden.

Wat valt onder de regeling

1. Noodbetalingen voor inkomensondersteuning.

2. Schade aan uw woning en de essentiële inboedel, zoals:

 • Tapijten
 • Vloeren
 • Meubilair
 • Huishoudelijke apparaten en beddengoed.

3. Ook structurele schade kan worden overwogen.

Wat valt niet onder de regeling?

 • Verliezen gedekt door een verzekeringspolis
 • Verlies van artikelen die als niet-essentiële of luxeartikelen worden beschouwd
 • Commerciële en zakelijke verliezen
 • Verlies van of schade aan particuliere huurwoningen of woningen van de gemeente

Inkomenstoets

De inkomenstoets stelt vast of uw huishouden in staat is de kosten te dragen om uw woning weer bewoonbaar te maken. Alle gezinsinkomens worden in aanmerking genomen.

Alleenstaanden: Bij een bruto huishoudinkomen van € 30.000 of minder krijgt u 100% van het toegestane bedrag. Voor elke hele € 1.000 aan gezinsinkomen boven € 30.000 moet u 1% bijdragen aan het toegestane bedrag.

Bent u bijvoorbeeld alleenstaand en heeft u een bruto huishoudinkomen van € 35.000,- dan krijgt u 95% van het toegestane bedrag (€ 5.000,- boven de inkomensgrens van € 30.000,- = 5% eigen bijdrage schade).

Koppels: Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of woont u samen en heeft u een gezamenlijk bruto huishoudinkomen van € 50.000 of minder, dan krijgt u 100% van het toegestane bedrag. Voor elke hele € 1.000 aan gezinsinkomen boven € 50.000 moet u 1% bijdragen aan het toegestane bedrag.

Bent u bijvoorbeeld getrouwd, geregistreerd partnerschap of samenwonend en heeft u een gezamenlijk bruto huishoudinkomen van € 65.000, dan krijgt u 85% van het toegestane bedrag (€ 15.000 over de inkomensgrens van € 50.000 = 15% eigen vermogen). bijdrage aan het verlies).

Kinderen: De inkomensgrenzen worden verhoogd met € 10.000 per in aanmerking komend kind.

Eenoudergezinnen: De inkomensgrenzen die gelden voor paren gelden ook voor eenoudergezinnen: € 50.000 plus € 10.000 per kind ten laste.

Niet-afhankelijke volwassen gezinsleden: Voor elk niet-afhankelijke volwassen lid van het huishouden wordt 20% van hun bruto-inkomen toegevoegd aan het gezinsinkomen.

Zo krijgt een koppel met een bruto inkomen van € 45.000 met een niet-afhankelijke volwassene in huis met een inkomen van € 20.000 100% van het toegestane bedrag omdat het gezinsinkomen lager is dan € 50.000 (€ 45.000 + € 4.000 [€ 20.000 x 20%] = € 49.000).

Mensen die ervoor kozen om niet verzekerd te zijn: Als u geen verzekering had en u hebt geen redelijke gronden om u niet te verzekeren, dan wordt van u verwacht dat u de eerste € 2.000,- bijdraagt ​​aan het toegestane bedrag en is uw eigen bijdrage 2% voor elke hele € 1.000 boven het passende inkomensniveau voor uw huishouden.

Uitkering aan individuele aanvragers?

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de relatieve ernst van de geleden schade en uw vermogen om deze kosten te dragen.

Wanneer de kosten van structureel herstel worden geschat op meer dan € 5.000,- laat de afdeling zich adviseren door een door de afdeling aangestelde schade-expert.

Uitvoering

Om de Regeling Humanitaire Hulp aan te vragen moet u het aanvraagformulier Regeling Humanitaire Hulp (pdf) invullen . Dit formulier is ook verkrijgbaar bij uw lokale Community Welfare Service .

Waar beschikbaar moet u het volgende bij uw aanvraag voegen:

 • Bewijs van het gezinsinkomen (loonstroken enz.)
 • Schattingen voor reparatie of vervanging
 • Een kopie van uw verzekeringspolis
 • Facturen/ontvangsten betaald
 • Alle andere informatie die uw claim kan ondersteunen

Hulp aanvragen

Om humanitaire hulp aan te vragen, neemt u contact op met de Community Welfare Officer (CWO) van uw Local Community Welfare Service .


Geplaatst: 07-02-2023
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay, TheDigitalArtist

Bezoekers lazen ook: