Rent Pressure Zones (RPZs) 

Geschatte leestijd : 4 minuten
Afbeelding@Pixabay, Kanenori

Wat zijn huurdrukzones?

Een huurdrukzone (Rent Pressure Zone (RPZ)) is een aangewezen gebied in Ierland waar huurverhogingen worden gemaximeerd. De huurprijzen in een RPZ mogen niet met meer dan 2% per jaar pro rata worden verhoogd of, indien deze lager is, met de stijging van het inflatiepercentage zoals geregistreerd door de geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP). Deze beperking geldt voor nieuwe en bestaande huurovereenkomsten in RPZ’s (tenzij er een vrijstelling van toepassing is).

Als uw woning zich in een RPZ bevindt, kunt u de huurdrukzonecalculator gebruiken om de maximaal toegestane huurprijs voor die woning te berekenen.

Waar zijn huurdrukzones?

RPZ’s bevinden zich in delen van Ierland waar de huren het hoogst zijn en stijgen, en waar huishoudens de grootste moeite hebben om betaalbare huisvesting te vinden. Ze zijn bedoeld om de stijging van de huurprijzen in deze gebieden te matigen en een stabiele en duurzame huurmarkt te creëren die verhuurder en huurders in staat stelt financieel plannen te maken voor hun toekomst.

Aan welke criteria moet een gebied voldoen om als huurdrukzone te worden aangemerkt?

Voor een gebied dat als RPZ wordt aangewezen:

 • De jaarlijkse huurinflatie in het gebied moet in ten minste vier van de laatste zes kwartalen meer dan 7% zijn geweest, en
 • De huurprijs in het gebied in het voorgaande kwartaal moet hoger zijn dan de toepasselijke gestandaardiseerde gemiddelde huurprijs voor dat gebied.

Er zijn drie verschillende gestandaardiseerde gemiddelde huurprijzen (zie hieronder). Welke wordt gebruikt, hangt af van de locatie van het gebied dat wordt beoordeeld:

 1. Dublin en omgeving: De “regio Dublin” betekent de stad Dublin en de county council-gebieden Zuid-Dublin, Fingal en Dún Laoghaire-Rathdown. De gemiddelde standaardhuurprijs voor de regio Dublin wordt berekend op basis van dat gebied.
 2. Greater Dublin Area: De Greater Dublin Area betekent de Dublin Area en de graafschappen Kildare, Wicklow en Meath. De gestandaardiseerde gemiddelde huurprijs in de GDA is de nationale gemiddelde huurprijs in het land, met uitzondering van de regio Dublin.
 3. Rest van het land: De gestandaardiseerde gemiddelde huurprijs voor de rest van het land is de nationale gemiddelde huurprijs in het land, met uitzondering van de Greater Dublin Area.

Vrijstellingen van de huurprijslimiet van de huurdrukzone 

Niet alle huurwoningen in RPZ’s zijn onderworpen aan huurplafonds (d.w.z. de beperking van huurverhogingen tot 2% per jaar pro rata of het HICP-inflatiepercentage, afhankelijk van wat lager is). Woningen die zijn vrijgesteld van RPZ-huurplafonds zijn als volgt:

 1. Een woning die gedurende een periode van twee jaar voorafgaand aan de onmiddellijke ingangsdatum van de huur niet is verhuurd;
 2. Een woning die een beschermd of voorgesteld beschermd bouwwerk is en niet is verhuurd gedurende de periode van 12 maanden voorafgaand aan de onmiddellijke ingangsdatum van de huur;
 3. Een woning die een ‘substantiële wijziging in de aard van de accommodatie’ heeft ondergaan.

Een ‘substantiële wijziging in de aard van de accommodatie’ is een gedefinieerd begrip. Een ‘substantiële wijziging’ wordt pas geacht te hebben plaatsgevonden als de werkzaamheden aan de betrokken woning voldoen aan een van de volgende criteria:

De werken bestaan uit een permanente uitbreiding van de woning die de vloeroppervlakte (in de zin van artikel 6 van de Bouwverordening 1997 (S.I. nr. 497 van 1997)) van de woning vergroot met een bedrag dat gelijk is aan niet minder dan 25% van de vloeroppervlakte van de woning zoals deze zich onmiddellijk voor de aanvang van die werken bevond,

of

 • in het geval van een woning waarop de European Union (Energy Performance of Buildings) Regulations 2012 (S.I. nr. 243 van 2012) van toepassing zijn, de werkzaamheden ertoe leiden dat de groepsvrijstellingsverordening (in de zin van die regelingen) wordt verbeterd met ten minste 7 energielabels voor gebouwen;

of

 • De werken resulteren in 3 of meer van de volgende:
 • de interne indeling van de woning wordt permanent gewijzigd;
 • de woning wordt aangepast om te voorzien in toegang tot en gebruik door een persoon met een handicap, in de zin van de Disability Act 2005;
 • een permanente toename van het aantal kamers in de woning;
 • in het geval van een woning waarop de European Union (Energy Performance of Buildings) Regulations 2012 (S.I. nr. 243 van 2012) van toepassing zijn en die een groepsvrijstellingsverordening van D1 of lager heeft, waarbij de groepsvrijstellingsverordening (in de zin van die regelingen) wordt verbeterd met niet minder dan 3 energielabels voor gebouwen; of
 • in het geval van een woning waarop de European Union (Energy Performance of Buildings) Regulations 2012 (S.I. nr. 243 van 2012) van toepassing zijn en die een groepsvrijstellingsverordening van C3 of hoger heeft, wordt de groepsvrijstellingsverordening (in de zin van die verordeningen) verbeterd met niet minder dan 2 energielabels voor gebouwen.
 • Indien de hiervoor genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd ten behoeve van een verhuurder die zijn herstellings- en onderhoudsverplichtingen nakomt, kan de verhuurder zich niet op die werkzaamheden beroepen in het kader van de RPZ-vrijstelling.

Verplichting van de verhuurder om de RTB op de hoogte te stellen van hun beroep op een vrijstelling  

Verhuurders moeten de RTB laten weten dat ze een beroep doen op een vrijstelling van de RPZ-huurplafonds. Verhuurders moeten een RPZ-vrijstellingsformulier invullen (zie hieronder in de sectie Downloaden) met alle juiste relevante informatie en ondersteunende documentatie en dit binnen een maand na de vaststelling van de nieuwe huurprijs onder de huurovereenkomst naar de RTB sturen.

De huurprijs wordt vastgesteld bij aanvang van een huurovereenkomst of op de datum waarop de kennisgeving van de huurherziening wordt betekend.

We vragen verhuurders om een kopie van het RPZ-vrijstellingsformulier te bewaren voor hun administratie. De RTB zal de ontvangst van het formulier niet bevestigen.

Het RPZ-vrijstellingsformulier is een aanvullend document bij de kennisgeving van huurherziening. Als een verhuurder de huurprijs wil herzien en een beroep wil doen op een RPZ-vrijstelling, moet er nog steeds een huurherzieningsbericht aan de huurder worden betekend en afzonderlijk de vrijstellingskennisgeving aan de RTB.


Bron: RTB
Geplaatst: 29/01/2024

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…