Klimaat in ierland

Inleiding

Net als de mensen is het weer in Ierland nooit saai of voorspelbaar. Dansen in de regen, waaien in de wind, maar altijd is de zon nooit ver weg!

Ons klimaat kan worden samengevat als mild, vochtig en veranderlijk met overvloedige regenval en een gebrek aan extreme temperaturen.

Als je geluk hebt, kun je alle vier de seizoenen op één dag beleven! Omdat het eiland het hele jaar door wordt omarmd door de warme invloed van de Golfstroom, is Ierland veel warmer dan andere landen die zijn breedtegraad delen. De Golfstroom zorgt er ook voor dat de Ierse kustlijn de hele winter ijsvrij blijft.

Extreme winters zijn zeldzaam, en je zult eerder een warme gloed tegenkomen dan een ijzige ontvangst, met gemiddelde wintertemperaturen tussen 5°C en 8°C.

Zomertemperaturen liggen over het algemeen tussen 15°C tot 20C. Een ding dat meer dan waarschijnlijk is, is regen – dat maakt ons gras zo groen, dus vergeet niet je regenkleding en een wollen trui in te pakken!

Klimaat in Ierland

De dominante invloed op het Ierse klimaat is de Atlantische Oceaan. Bijgevolg heeft Ierland geen last van de extreme temperaturen die veel andere landen op vergelijkbare breedtegraad ervaren. De warme Noord-Atlantische Drift heeft een duidelijke invloed op de zeetemperatuur. Deze maritieme invloed is het sterkst nabij de Atlantische kusten en neemt af met de afstand landinwaarts.

De heuvels en bergen, waarvan vele in de buurt van de kust, bieden beschutting tegen harde wind en de directe invloed van de oceanen. De winters zijn meestal koel en winderig, terwijl de zomers, wanneer het depressiepad verder naar het noorden ligt en de depressies minder diep zijn, meestal mild en minder winderig zijn.

Polair Front

Het polaire front is een kenmerk van de atmosferische circulatie die een belangrijke rol speelt bij het bepalen van het Ierse weer. Het is een overgangsgebied tussen warme, vochtige lucht (soms van tropische oorsprong) die naar het noorden beweegt en koudere, dichtere, drogere lucht (meestal van polaire oorsprong) die naar het zuiden beweegt. De luchtstroom tussen de evenaar en de pool is gecompliceerd en indirect.

De luchtmassa’s gescheiden door het polaire front zijn soms aanzienlijk gewijzigd op hun paden van hun respectieve brongebieden. In de Noord-Atlantische Oceaan is het poolfront op weerkaarten vaak als een ononderbroken lijn over duizenden kilometers te volgen.

In de winter strekt het zich meestal noordoostelijk uit vanaf de oostkust van de Verenigde Staten, in de zomer is het minder goed gede nieerd en kan het moeilijk te vinden zijn. Verstoringen aan het front (golven), soms versterken en verdiepen om de grootschalige depressies van de middelste breedtegraden te vormen.

Deze depressies verplaatsen zich vaak noordoostwaarts over de Noord-Atlantische Oceaan en gaan naar het noordwesten van Ierland. Voor de depressiecentra wordt warme, vochtige lucht naar het noorden geblazen, terwijl daarachter koudere, drogere lucht naar het zuiden wordt geveegd. Dit geeft de volgorde van bewolkt, vochtig weer met regen, gevolgd door helderder, kouder weer met buien die zo typerend zijn voor het Ierse klimaat.

Impact klimaatverandering

De klimaatwetenschap is duidelijk: menselijke activiteiten hebben naar schatting ongeveer 1,0°C aan opwarming van de aarde veroorzaakt boven het pre-industriële niveau, met een waarschijnlijk bereik van 0,8°C tot 1,2°C. Bij het huidige niveau van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen blijft de wereld op koers om de temperatuurdrempels van de Overeenkomst van Parijs van 1,5 °C of 2 °C boven het pre-industriële niveau te overschrijden.

Klimaatverandering betekent niet alleen veranderingen in het gemiddelde klimaat, zoals temperatuur, maar ook veranderingen in de frequentie en intensiteit van extreem weer en klimaatgebeurtenissen. Hoewel projecties van klimaatverandering, zoals alle projecties van de toekomst, onderhevig zijn aan onzekerheid, zijn de nieuwste klimaatmodelleringsprojecties voor Ierland in grote lijnen in overeenstemming met eerder onderzoek.

Temperatuurtrend

Het klimaat in Ierland verandert in lijn met de wereldwijde trends, met een temperatuurstijging van gemiddeld 0,8°C in vergelijking met 1900. Tegen het midden van deze eeuw (2041 – 2060) zal de gemiddelde jaarlijkse temperatuur naar verwachting met 1-1,2 stijgen. ℃ en 1,3– 1,6℃ afhankelijk van het emissietraject. Het aantal warme dagen zal naar verwachting toenemen en hittegolven zullen naar verwachting vaker voorkomen.

Neerslag

In Ierland is de gemiddelde jaarlijkse nationale neerslag in de periode 1981-2010 met ongeveer 60 mm of 5% toegenomen, vergeleken met de 30-jarige periode 1961-1990. Er worden aanzienlijke verminderingen verwacht van de gemiddelde niveaus van jaarlijkse, lente- en zomerregens. Prognoses wijzen op een substantiële toename van de frequentie van hevige neerslaggebeurtenissen in de winter en de herfst (ongeveer 20%).

Zeespiegelstijging

De wereldwijde zeespiegelstijging voor 2006-2015 van 3,6 mm per jaar is ongekend in de afgelopen eeuw en ongeveer 2,5 keer zo snel als voor 1901-1990. De zeespiegel zal naar verwachting in dit tempo of meer blijven stijgen.

Alle grote steden in Ierland liggen in kustgebieden die onderhevig zijn aan getijden. Elke significante stijging van de zeespiegel zal grote economische, sociale en ecologische gevolgen hebben. Een stijgende zeespiegel rond Ierland zou leiden tot meer kusterosie, overstromingen en schade aan eigendommen en infrastructuur.

Andere indicatoren

De gemiddelde temperaturen van de afgelopen vijf jaar (2015-2019) en tien jaar (2010-2019) zijn de hoogste ooit gemeten. Sinds de jaren tachtig is elk opeenvolgend decennium warmer geweest dan elk voorgaande decennium sinds 1850.

In Ierland was 2019 het negende jaar op rij met temperaturen boven normaal.

Ierland heeft een vermindering van het aantal vorstdagen gezien en een verkorting van de lengte van het vorstseizoen.

Het aantal zeer intense stormen zal naar verwachting toenemen boven de Noord-Atlantische regio. Projecties suggereren dat het winterspoor van deze stormen zich vaker verder naar het zuiden en over Ierland zou kunnen uitstrekken.

De temperatuur van het zeeoppervlak in de Ierse wateren is sinds 1994 met ongeveer 0,6°C per decennium gestegen, wat ongekend is in het 150-jarige waarnemingsrecord.

Toekomstige effecten

De klimaatprognoses voor de komende eeuw geven aan dat de waargenomen klimaattrends zich de komende decennia zullen voortzetten en intensiveren. Aanpassing verwijst naar maatregelen die worden genomen om de kwetsbaarheid en blootstelling aan de gevolgen van klimaatverandering te verminderen.

Hoe meer we de wereldwijde uitstoot verminderen, hoe minder aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering nodig is. Sommige effecten zijn echter al onvermijdelijk

Voorspelde effecten zijn onder meer:

  • veranderingen in windsnelheden en stormsporen verhoogde kans op overstromingen van rivieren en kusten veranderingen in de verspreiding van planten- en diersoorten en in de fenologie (de timing van levenscyclusgebeurtenissen) van inheemse soorten
  • waterstress voor gewassen, druk op de watervoorziening en nadelige e ecten op de waterkwaliteit
  • negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van mens en dier!

Geplaatst: 14-08-2022
Bron: Meteo Ireland
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: