Subsidie ​​voor mantelzorg

Geschatte leestijd : 3 minuten
Afbeelding@Pixabay, newaztime

Wat is de mantelzorgsubsidie?

De mantelzorgsubsidie (Carer’s Support Grant) wordt één keer per jaar aan mantelzorgers uitbetaald door het Department of Social Protection (DSP). Vroeger heette dit de Respijtzorgsubsidie. (Respite Care Grant)

U kunt de subsidie ​​gebruiken zoals u dat wilt. Als u dat wenst, kunt u er respijtzorg mee betalen, maar dat hoeft niet. Op deze pagina vindt u informatie over respijtzorgvoorzieningen .

Elk jaar in juni (meestal op de eerste donderdag van de maand) betaalt de DSP de subsidie ​​automatisch aan zorgverleners die een mantelzorgtoeslag , mantelzorguitkering of thuiszorgtoeslag ontvangen . Er kan slechts één Carer’s Support Grant worden betaald voor elke persoon die zorg krijgt.

In de Begroting 2024 is aangekondigd dat mensen die een mantelzorgsubsidie , arbeidsongeschiktheidsuitkering , invaliditeitspensioen of blindenpensioen 
krijgen een eenmalige uitkering van € 400,- ontvangen.

U krijgt slechts één uitkering, ook als u voor meer dan één van deze uitkeringen in aanmerking komt of als u voor meer dan één persoon zorgt.

Mensen die de Carer’s Support Grant ontvangen, ontvangen de betaling in de week die begint op 27 november 2023.

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige uitkering?

Om voor de eenmalige uitkering in aanmerking te komen, moet u:

 • In 2023 de mantelzorgsubsidie ​​ontvangen of hiervoor in aanmerking komen
 • Fulltime zorg bieden op 27 november 2023

De subsidie ​​wordt automatisch uitbetaald aan mensen die een mantelzorgtoeslag (zowel het volledige tarief als het halve tarief), een mantelzorguitkering of een thuiszorgtoeslag ontvangen. Als u een van deze betalingen niet ontvangt, kunt u nog steeds in aanmerking komen voor de Carer’s Support Grant.

De Carer’s Support Grant is niet inkomensafhankelijk.

Om de Carer’s Support Grant te ontvangen, moet u:

 • 16 jaar of ouder
 • Gewone verblijfplaats in Ierland
 • Volledige zorg voor de persoon
 • Zorg voor de persoon gedurende minimaal 6 maanden – deze periode moet de eerste donderdag van juni omvatten
 • Samenwonen met de persoon die verzorgd wordt (of als u niet bij hem/haar woont moet u aan bepaalde criteria voldoen , de persoon moet bijvoorbeeld snel en direct contact met u kunnen opnemen)

Tijdens deze zorgperiode van zes maanden kunt u niet:

 • Meer dan 18,5 uur per week werken als werknemer of als zelfstandige
 • Voor meer dan 18,5 uur per week deelnemen aan een opleiding of training
 • Een werkzoekendenuitkering of een werkzoekendenuitkering ontvangen
 • U aanmelden voor gecrediteerde bijdragen
 • In een ziekenhuis, herstellingsoord of soortgelijke instelling wonen

Als u voor meer dan één persoon zorgt, wordt voor elk van hen een subsidie ​​uitgekeerd.

Als uw baby na de geboorte in het ziekenhuis of een andere instelling wordt gehouden om medische behandeling te krijgen, komt u mogelijk in aanmerking voor de Carer’s Support Grant. Om de subsidie ​​te krijgen, moet uw baby een handicap hebben waardoor hij of zij in aanmerking komt voor de thuiszorgtoeslag .

In juni 2023 bedroeg de mantelzorgsubsidie ​​€ 1.850.

Het wordt één keer per jaar betaald voor elke persoon waarvoor u zorgt. Het werd betaald op 1 juni 2023.

Het is niet belastbaar.

Als u een mantelzorgtoeslag, mantelzorguitkering of thuiszorgtoeslag ontvangt, hoeft u de mantelzorgsubsidie ​​niet aan te vragen. Het wordt in juni automatisch aan u uitbetaald.

Ontvangt u één van bovenstaande uitkeringen niet, dan vult u voor iedere persoon waarvoor u zorgt een aanvraagformulier CSG 1 (pdf) in.

U kunt voor elk jaar een mantelzorgsubsidie ​​aanvragen, van april van dat jaar tot en met 31 december van het daaropvolgende jaar.

Bijvoorbeeld:

U kunt de mantelzorgsubsidie ​​voor 2023 op elk moment aanvragen van april 2023 tot en met 31 december 2024. Het subsidietarief voor 2023 was € 1.850,-.

Waar aanvragen

U kunt een aanvraagformulier voor een Carer’s Support Grant verkrijgen bij uw Intreo Office, of het  Citizens Information Centre .

Department of Social Protection
Carer’s Support Grant Section

Government Buildings
Ballinalee Road
Longford
N39 E4EO

Tel: (043) 334 0000

Website: https://www.gov.ie/en/service/16220307-carers-support-grant/

E-mail: Respitecare@welfare.ie


Geplaatst: 20-10-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Wat is een septisch systeem?
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Het onderhouden van het septische systeem van een huis lijkt misschien een ontmoedigende en stinkende taak, maar dat is…
 • Verwijdering van huishoudelijk afval
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding U moet een particulier bedrijf bij u in de buurt kiezen voor het ophalen en afvoeren van uw huisvuil….
 • Rent to Buy, huurkoop van een woning
  Geschatte leestijd : 5 minuten Wat is huren om te kopen? Rent to buy in Ierland, ook wel rent to own genoemd, is vergelijkbaar met een leaseoptieovereenkomst….
 • Aanvullende bijstandsuitkering
  Geschatte leestijd : 5 minuten De aanvullende bijstandsuitkering is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun behoeften of die van hun gezin te voorzien.
 • Voor u gelezen, voor u gedeeld!
  Geschatte leestijd : 80 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af voor de meest boeiende, ontroerende, verdrietige of politieke berichten die relevant zijn en die ze met plezier met u deelt. De berichten worden gedurende de dag regelmatig geüpdatet en onverkort geplaatst zodat u steeds op de hoogte blijft.