Uw rechten als u een financieel product koopt

Geschatte leestijd : 4 minuten
Afbeelding@Pixaby, ccfb

Wat is een financieel product?

Wanneer u een bankrekening opent, een lening afsluit of zich aanmeldt voor andere financiële diensten, sluit u een contract met de financiële dienstverlener.

Net als bij andere consumentencontracten zijn er bepaalde delen van het contract die het bedrijf kan bepalen. Deze algemene voorwaarden mogen echter niet in strijd zijn met uw consumentenrechten en mogen niet oneerlijk zijn.

Financiële dienstverleners moeten op een eerlijke, duidelijke en professionele manier met u omgaan.

De Central Bank of Ireland (Central Bank) reguleert financiële dienstverleners in Ierland.

Wie kan financiële producten verkopen in Ierland?

Een financieel product kan bestaan ​​uit het kopen van aandelen in een bedrijf, het openen van een bankrekening, het verkrijgen van een lening of kredietzorg of een andere financiële dienst.

U mag alleen zaken doen met gereguleerde financiële dienstverleners als u financiële producten en diensten koopt.

Gereguleerde financiële dienstverleners zijn bedrijven of individuen die:

 • Geautoriseerd door de Centrale Bank
 • Geautoriseerd in een andere EU-lidstaat om producten en diensten aan consumenten in Ierland te leveren

Autorisatie betekent dat het bedrijf een vergunning heeft om financiële diensten te verlenen in Ierland. De Centrale Bank controleert welke bedrijven en individuen de financiële markten kunnen betreden en zorgt ervoor dat ze aan bepaalde normen voldoen voordat ze toestemming krijgen om producten of diensten aan consumenten te leveren.

Type financiële dienstverlenerType financiële producten of diensten die zij aanbieden
BankenBankrekeningen, leningen, rekening-courantkredieten, spaargeld, hypotheken, deposito’s, creditcards, beleggingen, verzekeringen
VerzekeringsmaatschappijenLevensverzekeringen, pensioenen en algemene verzekeringen (auto, woning, reis, huisdieren).
Bedrijven voor beleggingsbeheerAandelen, obligaties, beleggingsfondsen
Verzekerings- en beleggingstussenpersonen (makelaars en agenten)Adviseren en regelen van producten van verzekerings- en beleggingsmaatschappijen
Hypotheekbemiddelaars (makelaars)Adviseren en regelen van hypotheekproducten van kredietverstrekkers
EffectenmakelaarsKoop en verkoop aandelen en andere waardepapieren
Collectieve beleggingsregelingenEen beleggingsmaatschappij, fonds of trust die wordt gebruikt voor collectieve beleggingen door beleggers
KredietverenigingenBankrekeningen, spaargeld, leningen, rekening-courantkredieten, hypotheken
GeldschietersKortetermijnleningen met hoge kosten
WisselkantorenKoop en verkoop vreemde valuta
Andere retailkredietmaatschappijenContante leningen of indirecte leningen, waaronder huurkoop, persoonlijk contractplan en huurovereenkomsten voor consumenten
Kredietverlenende bedrijvenHet aflossen van leningen die door een kredietverstrekker worden doorverkocht. Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan ​​het innen van terugbetalingen, het behandelen van klachten en het helpen als u in financiële problemen komt
Bedrijven voor schuldbeheerU kosten in rekening brengen voor het verlenen van diensten op het gebied van schuldbeheer (uw financiële situatie in kaart brengen, advies geven om uw schulden af ​​te lossen, onderhandelen met uw schuldeisers)
Bedrijven voor terugkeer naar huisGeldleningen voor een deel van uw woning (vrijgave overwaarde)

Om er zeker van te zijn dat het bedrijf waarmee u zaken doet, geautoriseerd is door de Centrale Bank, dient u het register van geautoriseerde financiële dienstverleners te raadplegen .

Regels die financiële dienstverleners moeten volgen

Er zijn regels om u te beschermen wanneer u financiële producten en diensten koopt. Deze regels komen voort uit de EU- en Ierse wetgeving en gedragscodes die zijn ontwikkeld door de Centrale Bank.

Prudentiële regels

Prudentiële regels zorgen ervoor dat bedrijven financieel gezond zijn en veilig worden beheerd. Financiële dienstverleners moeten risico’s beheersen en voldoende kapitaal (of kasreserves) aanhouden voor hun zakelijke behoeften. Dit is een basisniveau van bescherming voor consumenten.

Gedragsregels voor bedrijfsactiviteiten

Financiële dienstverleners moeten gedragsregels volgen die ervoor zorgen dat u eerlijk wordt behandeld wanneer u een financieel product of financiële dienst koopt.

Ze moeten:

 • Eerlijk, rechtvaardig en professioneel handelen
 • Handelen in uw beste belang bij het leveren van producten of diensten
 • U de informatie verstrekken die u nodig heeft om weloverwogen beslissingen te nemen
 • Fouten corrigeren en eventuele klachten snel, efficiënt en eerlijk afhandelen

De algemene gedragsregels zijn vastgelegd in de Consumentenbeschermingswet.

Er zijn specifieke codes en wetgeving die betrekking hebben op:

 • Uw bankrekening wijzigen
 • Krediet met hoge kosten
 • Achterstallige hypotheekschulden

Hoe de Centrale Bank de regels handhaaft

De Centrale Bank kan actie ondernemen tegen bedrijven die zich niet aan haar regels houden.

De Centrale Bank doet onderzoek en sanctioneert (straft) gereguleerde financiële dienstverleners en individuen wanneer zij de wet overtreden.

Voor financiële dienstverleners kunnen de sancties het volgende omvatten:

 • Een waarschuwing of berisping
 • Hun vergunning laten opschorten of intrekken (wegnemen)
 • Een boete van maximaal € 10 miljoen of 10% van de omzet van het bedrijf

Een individuele persoon kan worden gesanctioneerd door:

 • Voorzichtigheid of berisping
 • Diskwalificatie van het besturen van een gereguleerde financiële dienstverlener
 • Boete tot € 1 miljoen

De Centrale Bank heeft uitleg over haar handhavingsbevoegdheden .

Als een bedrijf failliet gaat

Er zijn compensatieregelingen die u beschermen als u geld verliest omdat een financiële dienstverlener failliet is gegaan.

Hieronder worden de drie compensatieregelingen samengevat.

Naam van het schemaWat het omvatMaximaal wat u kunt claimenMeer informatie of solliciteren
Depositogarantiestelsel (DGSCompenseert u voor geld dat verloren is gegaan van een betaal- of depositorekening waarbij een bank, hypotheekbank of kredietvereniging uw spaargeld niet kan terugbetalen vanwege financiële problemen.€ 100.000 per persoon, per instelling.Hoe vraagt ​​u het depositogarantiestelsel aan?
Verzekeringscompensatiefonds (ICF)Compenseert u wanneer een door de Centrale Bank erkende beleggingsonderneming failliet gaat en het door u belegde geld niet kan terugbetalen.Deze bedrijven omvatten effectenmakelaars, beleggingsbeheerders, verzekeringsmakelaars en agenten.90% van alle deposito’s in handen van het bedrijf. Dit is per persoon en tot een maximum van € 20.000.Het ICS wordt beheerd door de Investor Compensation Company Ltd (ICCL) .
Verzekeringscompensatiefonds (ICF)Compenseert u wanneer schadeverzekeraars (ook wel algemene verzekeringen genoemd) failliet gaan en verzekeringsclaims niet kunnen betalen.Het gaat hier om algemene verzekeringen zoals een auto- of woningverzekering, maar niet om een ​​levens- of zorgverzekering.65% van de kosten van de verzekeringsclaim of € 825.000, afhankelijk van welke waarde lager is.Lees meer uitgebreide informatie over het Schadefonds Verzekeringen (pdf) .

De Centrale Bank heeft meer informatie over compensatieregelingen .

Hoe u een klacht kunt indienen

Als u een klacht heeft over een financiële dienstverlener, kunt u deze procedure volgen:

 1. Dien een klacht in bij de persoon in het bedrijf waarmee u normaal gesproken te maken heeft.
 2. Als u niet tevreden bent met het antwoord, dient u uw klacht schriftelijk bij het bedrijf in te dienen. Kijk op hun website waar u uw klacht naartoe kunt sturen.
 3. Bent u nog steeds niet tevreden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Financiële Diensten en Pensioenen .

Meer informatie

Om meer te weten te komen over alle functies van de Centrale Bank, kunt u deze video op de Centrale Bank bekijken .

Central Bank of Ireland

Financial Regulation

New Wapping Street
North Wall Quay
Dublin 1
D01 F7X3
Ireland
Tel: (01) 224 5800
Locall: 1890 777 777
Fax: (01) 671 6561
Website: http://www.centralbank.ie
Email: enquiries@centralbank.ie

Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
D02 VH29
Ireland
Tel: (01) 567 7000
Website: http://www.fspo.ie/
Email: info@fspo.ie

Competition and Consumer Protection Commission

Bloom House
Railway Street
Dublin 1
D01 C576
Opening Hours: Lines open Monday-Friday, from 9am – 6pm
Tel: (01) 402 5555 and (01) 402 5500
Website: http://www.ccpc.ie

Investor Compensation Company DAC

c/o Central Bank of Ireland
PO Box 11517
Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Tel: 01 2244955
Website: https://www.investorcompensation.ie/
Email: info@investorcompensation.ie

Deposit Guarantee Scheme

c/o Central Bank of Ireland
New Wapping Street
north Wall Quay
Dublin 1
D01 F7X3
Locall: 18900 777 777
Website: https://www.depositguarantee.ie/
Email: info@depositguarantee.ie

U kunt meer lezen over wat financiële regulering is en waarom is dit belangrijk? .

Informatie over een breed scala aan financiële producten en diensten kunt u krijgen bij de Commissie voor Mededinging en Consumentenbescherming .


Bron: Ierse Overheid
Geplaatst: 20/03/2024

Bezoekers lazen ook:

 • Betalingsregeling moeder- en baby-instellingen
  Geschatte leestijd : 7 minuten Inleiding De ‘Mother and Baby Institutions Payment Scheme’ voorziet in financiële betalingen en gezondheidssteun aan in aanmerking komende mensen die…
 • Medical Card en Financiële Drempel
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inkomensplafond voor een medical card Het online aanvraagproces omvat een snelle beoordeling van uw financiën. Zo weet u of u mogelijk in aanmerking komt voor een medical card of huisartsenkaart. Het…
 • Vakantie boeken
  Geschatte leestijd : 3 minuten Uw rechten en bescherming als consument zijn afhankelijk van het type vakantie dat u kiest.Als u een pakketreis boekt via een reisorganisatie, hebt u sterke rechten en bescherming, vooral als er iets …
 • Voordat u op reis gaat
  Geschatte leestijd : 3 minuten U moet vooraf wat onderzoek doen. Als u een boekingswebsite gebruikt om prijzen te vergelijken en uw hotel te boeken, controleer dan of u een contract heeft met het hotel of de boekingssite. Zo…
 • Credit Unions
  Geschatte leestijd : 6 minuten Credit Unions zijn financiële coöperaties die zijn opgericht om leden in staat te stellen te sparen en aan elkaar te lenen tegen eerlijke en redelijke rentetarieven. Het zijn organisaties zonder …