Belasting voor zelfstandigen

Als u zelfstandige wordt, moet u zich bij de Belastingdienst inschrijven als zelfstandige. U betaalt belasting over de winst uit uw onderneming en over alle andere inkomsten die u heeft.

Als u verschuldigde belastingen te laat betaalt, wordt er rente in rekening gebracht vanaf de vervaldatum tot de datum waarop uw betaling is ontvangen.
Als zzp’er betaalt u één keer per jaar inkomstenbelasting volgens het systeem van zelfaangifte (the self-assessment system ). Zelfaangifte houdt in dat u zélf verantwoordelijk bent voor het maken van uw eigen aanslag op de verschuldigde belasting.