Belasting voor zelfstandigen

Geschatte leestijd : 4 minuten

Inleiding

Als u zelfstandige wordt, moet u zich bij de Belastingdienst inschrijven als zelfstandige. U betaalt belasting over de winst uit uw onderneming en over alle andere inkomsten die u heeft.

Als u verschuldigde belastingen te laat betaalt, wordt er rente in rekening gebracht vanaf de vervaldatum tot de datum waarop uw betaling is ontvangen.

Bepalingen

Als zzp’er betaalt u één keer per jaar inkomstenbelasting volgens het systeem van zelfaangifte (the self-assessment system ). Zelfaangifte houdt in dat u zélf verantwoordelijk bent voor het maken van uw eigen aanslag op de verschuldigde belasting.

U betaalt voorbelasting (een schatting van de verschuldigde belasting voor uw huidige handelsjaar) elk jaar op of vóór 31 oktober en doet uiterlijk op 31 oktober een belastingaangifte over het voorgaande jaar. Doet u uw aangifte online via de Inkomsten Online Service (ROS) dan is de deadline meestal iets later.

Als uw boekjaar bijvoorbeeld elk jaar van 1 januari tot en met 31 december loopt, betaalt u voorbelasting over 2023 uiterlijk op 31 oktober 2023, op basis van een schatting van uw aansprakelijkheid voor het volledige jaar. Tegelijkertijd doet u aangifte over 2022 en betaalt u de nog openstaande belasting over dat jaar. U heeft recht op de normale heffingskortingen en kortingen.

Voor 2023 kunt u aanspraak maken op de Earned Income Tax Creditvan € 1.775 (in 2022 was dat € 1.700). Komt u echter ook in aanmerking voor de Employee Tax Credit (voorheen PAYE- heffingskorting), dan kan de gezamenlijke waarde van deze kortingen niet groter zijn dan de waarde van de Employee Tax Credit .

U moet de juiste administratie bijhouden, waaronder:

 • Alle aan- en verkopen van goederen en diensten en
 • Alle ontvangen bedragen en alle uitbetaalde bedragen

U moet ondersteunende bescheiden bijhouden (bijvoorbeeld facturen, bank- en hypotheekafschriften, cheques en kwitanties). U hoeft ze niet op te sturen naar de Belastingdienst, maar u moet ze wel 6 jaar bewaren voor het geval er een belastingcontrole plaatsvindt.

Bepaalde zakelijke kosten kunt u declareren bij de belasting.
Enkele voorbeelden zijn:

 • Loon
 • Aankoop van goederen voor wederverkoop
 • Huur
 • Heffingen
 • Reparaties
 • Verlichting en verwarming
 • Bedrijfskosten van voertuigen of machines die in het bedrijf worden gebruikt
 • Boekhoudkosten
 • Rente betaald op zakelijke leningen
 • Leasebetalingen op voertuigen of machines die in het bedrijf worden gebruikt
 • Bijdragen aan uw persoonlijk pensioen (tot bepaalde limieten).

Als u thuis werkt, kunt u mogelijk een deel van de huishoudelijke rekeningen declareren, zoals telefoon, verwarming, verlichting en breedbandverbinding.

Meer informatie over zelfstandig ondernemerschap vindt u in Revenue’s guide to self-assessment, met informatie over het invullen van uw belastingaangifte en belangrijke deadlines. De belastingdienst heeft ook informatie over het registreren voor belasting en over de zakelijke uitgaven die u kunt declareren bij het inkomen. Uw lokale belastingdienst kan u ook helpen met al uw vragen.

Onderaannemers: Als u een zelfstandige onderaannemer bent die in de bouw, bosbouw of vleesverwerking werkt, vindt u op de website van

de Belastingdienst gedetailleerde informatie over Relevant Contracts Tax .

Universele Sociale Lasten, PRSI en VAT

USC: U moet de Universele Sociale Lasten (USC) betalen als uw bruto inkomen in één jaar hoger is dan
€ 13.000. Voor zelfstandigeninkomsten boven € 100.000 geldt een toeslag van 3%. Dit betekent dat zzp’ers in totaal 11% USC betalen over ieder inkomen boven de € 100.000. Het USC is niet van toepassing op sociale uitkeringen of soortgelijke uitkeringen. Uw USC betaalt u met uw voorheffing.

PRSI: Zelfstandigen betalen Klasse S PRSI over hun inkomen.

Belasting Toegevoegde Waarde (VAT)

U moet zich aanmelden voor de Belasting Toegevoegde Waarde (VAT) als uw jaaromzet meer dan
€ 75.000 bedraagt of dreigt te bedragen voor levering van goederen of € 37.500 voor levering van diensten. Als handelaar betaalt u btw over goederen en diensten die je voor de onderneming aanschaft en brengt u btw in rekening over goederen en diensten die door de onderneming worden geleverd. Het verschil tussen de door u in rekening gebrachte btw en de door u in rekening gebrachte btw moet u afdragen aan de Belastingdienst. Als het door u betaalde btw- bedrag hoger is dan het door u in rekening gebrachte btw-bedrag, betaalt de Belastingdienst het meerdere terug. Dit zorgt ervoor dat de btw wordt betaald door de uiteindelijke klant en niet door de ondernemer.

De Belastingdienst heeft informatie over hoe de btw moet worden verantwoord en betaald .

Bedragen zijn over het jaar 2022

Zelfaangifte

Als u zelfstandige bent, moet u zich inschrijven voor de zelfaangifte (self assessment).

U (of een agent) moet uw aangifte inkomstenbelasting doen en uw belastingplicht voor het voorgaande jaar zelf beoordelen.

U kunt:

Als u zich sinds 2015 hebt aangemeld voor zelfevaluatie, moet u online aangifte doen en betalen.
De Belastingdienst heeft meer informatie en videogidsen over het indienen van uw belastingaangifte .

De belastingdienst biedt ook een gids aan voor het invullen van loon- en belastingaangiften (pdf).

Als u ROS gebruikt om uw belastingaangifte online te doen, berekent het uw zelfaangifte op basis van de informatie die u verstrekt. U kunt ervoor kiezen om deze berekening te accepteren of uw eigen zelfaangifte in te voeren.

Als u het papieren formulier 11 gebruikt, bevat het een zelfaangiftesgedeelte dat u (of uw agent) moet invullen en ondertekenen. Doet u de papieren aangifte, vóór 31 augustus, dan vult de Belastingdienst voor u de aangifte in.

COVID-19 maatregelen

Debt warehousing (Schulden)

Sommige onbetaalde belastingschulden die voortvloeien uit de COVID-19-pandemie kunnen worden uitgesteld of opgeslagen .

Schulden die in bewaring werden gegeven, zijn onderworpen aan 0% rente voor de bewaringsperiode . Na afloop van de periode wordt een gefaseerde betalingsregeling afgesproken en geldt vanaf dat moment een rente van 3%.

Meer informatie vindt u in het Informatieboekje van de Belastingdienst over opslag van belastingschulden (pdf) .

Verliesvermindering inkomstenbelasting voor zzp’ers

Voor zzp’ers die in 2019 winstgevend waren maar in 2020 verlies maakten door de COVID-19-pandemie is een tijdelijke belastingvermindering ingevoerd.

Zelfstandigen zouden hun verliezen over 2020 (en bepaalde ongebruikte kapitaalaftrek) kunnen laten terugdraaien en aftrekken van hun winst voor 2019, om het bedrag aan inkomstenbelasting over die winst te verlagen. Het maximaal terug te vorderen bedrag was € 25.000.

De Belastingdienst heeft een leidraad voor de belastingvermindering voor zelfstandigen en hoe u deze aanvraagt (pdf) .

Contact

Lo-call telefoonnummers en contactgegevens voor regionale kantoren van de Belastingdienst zijn beschikbaar op de contactpagina van de website van de Belastingdienst


Geplaatst: 26-01-2023
Bron: Revenue Ireland
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook:

 • Betalingsregeling moeder- en baby-instellingen
  Geschatte leestijd : 7 minuten Inleiding De ‘Mother and Baby Institutions Payment Scheme’ voorziet in financiële betalingen en gezondheidssteun aan in aanmerking komende mensen die…
 • Medical Card en Financiële Drempel
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inkomensplafond voor een medical card Het online aanvraagproces omvat een snelle beoordeling van uw financiën. Zo weet u of u mogelijk in aanmerking komt voor een medical card of huisartsenkaart. Het…
 • Vakantie boeken
  Geschatte leestijd : 3 minuten Uw rechten en bescherming als consument zijn afhankelijk van het type vakantie dat u kiest.Als u een pakketreis boekt via een reisorganisatie, hebt u sterke rechten en bescherming, vooral als er iets …
 • Voordat u op reis gaat
  Geschatte leestijd : 3 minuten U moet vooraf wat onderzoek doen. Als u een boekingswebsite gebruikt om prijzen te vergelijken en uw hotel te boeken, controleer dan of u een contract heeft met het hotel of de boekingssite. Zo…
 • Credit Unions
  Geschatte leestijd : 6 minuten Credit Unions zijn financiële coöperaties die zijn opgericht om leden in staat te stellen te sparen en aan elkaar te lenen tegen eerlijke en redelijke rentetarieven. Het zijn organisaties zonder …