Beroepen


Elke EU-lidstaat heeft zijn eigen nationale onderwijs- en opleidingsstelsel, dat leidt tot eigen beroepskwalificaties.
Welke beroepen worden in Ierland automatisch erkend?

Sommige beroepen worden in de EU automatisch erkend. Deze beroepen staan bekend als sectorale beroepen.
De EU heeft systemen voor de erkenning van diploma’s en opleidingen die u in staat stellen uw opleiding en vaardigheden in een ander EUland ten volle te benutten.
Het basisprincipe is dat als u in uw eigen land gekwaliceerd bent om een beroep uit te oefenen, u gekwaliceerd bent om datzelfde beroep in een ander EU-land uit te oefenen.

 

May the roof above us never fall in.
And may the friends gathered below it never fall out.